VELUX ACTIVE with NETATMO

Frequently asked questions

VELUX ACTIVE je ograničen na 5 odlaznih prekidača po mrežnom prolazu.
Ako je potrebno više od 5 prekidača, morate podeliti kuću na dve regije i koristiti po jedan mrežni prolaz za svaku regiju.
Postavite mrežni prolaz na centralno mesto u kući da biste osigurali stabilnu bežičnu vezu sa svim VELUX proizvodima, kao i sa Wi-Fi ruterom. Jačina Wi-Fi signala može da bude prikazana u „Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom)” u aplikaciji VELUX ACTIVE with NETATMO. Nakon određivanja optimalnog položaja, možete da instalirate mrežni prolaz na zid pomoću nosača.

Ako želite da koristite uređaj VELUX ACTIVE da biste stvorili zdraviju klimu u zatvorenom prostoru, ali nemate električni krovni prozor, možete dodati komplet za ugradnju solarnog motora za ručne krovne prozore. Posetite XXX (marketinški sajt kompanije VELUX) za više informacija o električnim ugradnim proizvodima i kompatibilnosti.

 

Da biste povezali mrežni prolaz sa novom Wi-Fi pristupnom tačkom (ruterom), idite u aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Gateway (Mrežni prolaz) > Setup Wi-Fi (Konfigurisanje Wi-Fi-ja)". Sada će biti zatraženo da opet unesete identifikacioni kod za svoju Wi-Fi pristupnu tačku.

Da biste postigli najbolje uslove za tačna merenja, postavite senzor u skladu sa sledećim smernicama:
  - postavite senzor na zid na pogodnu visinu (90–170 cm) tako da bude u dometu;
  - ne stavljajte senzor na unutrašnju stranu spoljnog zida;
  - ne stavljajte senzor na direktnu sunčevu svetlost;
  - ne stavljajte senzor iznad grejnih tela ili radijatora;
  - ne stavljajte senzor iza zavesa, nameštaja i drugih prepreka.

Dugme za zaključavanje i prekidač za odlazak koriste se prebacivanje kontrole unutrašnje klime VELUX ACTIVE u bezbedan režim (režim odsustva) kada niste kod kuće. Rad prozora je tada ograničen na rad samo ventilacionih preklopa ili na rad bez otvora (kod prozora bez preklopa). Pritiskom na "zaključanu bravu" uključuje se bezbedan režim/režim odsustva. Pritiskom na "otključanu bravu" uključuje se nebezbedan režim/režim prisustva.

Napomena: Podešavanje režima u aplikaciji ima isto dejstvo kao pritiskanje prekidača za odlazak.

Ako je mrežni prolaz već instaliran, MAC adresu možete pronaći u aplikaciji . Idite na: Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Gateway (Mrežni prolaz) > MAC address (MAC adresa) i potražite 12-znakovni kod: „70: ee :50: xx: xx: xx".
Ako niste instalirali mrežni prolaz, MAC adresu možete pronaći otisnutu na zadnjoj strani mrežnog prolaza. Potražite 7-znakovni kod u formatu „g: xx: xx: xx” (zadnji deo serijskog broja mrežnog prolaza koji se nalazi u 3. redu).
VELUX prozor ili proizvod za zaštitu od sunca možete pomeriti u željeni položaj pomoću aplikacije ili daljinskog upravljača. U aplikaciji izaberite prostoriju i pomerajte prikaz naniže dok ne ugledate proizvod koji želite da koristite. Povucite dugme na ručki da biste podesili željeni položaj. Otpustite ga da bi otpočelo pomeranje. Pomeranje uvek možete prekinuti pritiskom na dugme „Stop”.

Napomena: Možete da dobijete brzu kontrolu pritiskom na ikone proizvoda sa svake strane klizača – proizvod će zatim direktno otići na krajnju poziciju.

Da biste rešenju VELUX ACTIVE dodali još jedan senzor, otvorite aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > Install new products (Instaliranje novih proizvoda) > Install additional switch (Instaliranje dodatnog prekidača)" i pratite uputstva.

Najpopularniji video-snimci


Kompatibilnost

Ova aplikacija je dostupna za operativni sistem iOS 9.0 ili noviji u prodavnici Apple App Store i za operativni sistem Android 5.0 ili noviji u prodavnici Google Play. Aplikacija se koristi za VELUX App Control i VELUX ACTIVE with NETATMO.
Možete priključiti do 15 korisnika na jedan mrežni prolaz.
Pomoću aplikacije možete da kontrolišete do 5 različitih domova.
Za aplikacije VELUX ACTIVE with NETATMO i VELUX App Control neophodna je lična Wi-Fi mreža. Ne mogu da se konfigurišu na javnom pristupnom mestu niti na mreži nekog preduzeća. Potrebna vam je Wi-Fi mreža na 2,4 GHz (802.11 b/g/n) sa podešavanjima mrežne bezbednosti WEP, WPA ili WPA2-Personal.
VELUX ACTIVE i VELUX App Control mogu da kontrolišu do 200 proizvoda. Apple HomeKit podržava do 100 proizvoda.

Ako želite da koristite uređaj VELUX ACTIVE da biste stvorili zdraviju klimu u zatvorenom prostoru, ali nemate električni krovni prozor, možete dodati komplet za ugradnju solarnog motora za ručne krovne prozore. Posetite XXX (marketinški sajt kompanije VELUX) za više informacija o električnim ugradnim proizvodima i kompatibilnosti.

 

Možete dodati do 10 senzora na jedan mrežni prolaz VELUX ACTIVE. Ako je potrebno više od 10 senzora, morate podeliti kuću na dve regije i koristiti po jedan mrežni prolaz za svaku regiju.
VELUX ACTIVE je ograničen na 5 odlaznih prekidača po mrežnom prolazu.
Ako je potrebno više od 5 prekidača, morate podeliti kuću na dve regije i koristiti po jedan mrežni prolaz za svaku regiju.

Moja instalacija

VELUX ACTIVE with NETATMO i VELUX App Control mogu da pronađu samo VELUX proizvode (i odabrane Somfy proizvode) koristeći io-homecontrol bežični komunikacioni protokol.
Horizontalne spoljašnje mrežice nisu kompatibilne.

VAŽNO: Postarajte se da vaš VELUX daljinski upravljač ili zidni prekidač bude pravilno uparen sa proizvodom i potpuno funkcionalan pre početka instalacije. NEMOJTE resetovati mrežni prolaz, osim ako ste proverili sve sledeće korake:

Koristeći daljinski upravljač sa ekranom i povratnim informacijama (dvosmerni):
1. Proverite da li svi proizvodi poznati daljinskom upravljaču mogu da rade sa tačke na kojoj je mrežni prolaz postavljen.
– Ako dobijete povratnu informaciju „no contact” (nema kontakta), pokušajte da se približite proizvodu i pokušajte ponovo – kada uspete, premestite mrežni prolaz na to mesto.
– Ako dobijete „wrong security key” (pogrešan sigurnosni ključ), u uputstvima za daljinski upravljač pročitajte kako da dobijete novi i važeći sigurnosni ključ.
2. Proverite da li imate „master” kontrolu za ceo dom ili kontrole za pojedinačne sobe.
– Ako imate „master kontrolu”, uvek je koristite za registraciju proizvoda.
– Ako imate kontrole za pojedinačne sobe, počnite da dodajete proizvode prvog daljinskog upravljača u aplikaciju i završite podešavanje samo pomoću ovih proizvoda. Da biste dodali preostale proizvode, idite na: Settings (Postavke)>Install new products (Instaliranje novih proizvoda)>Install a new window (Instaliranje novog prozora)>Next (Dalje) i pratite uputstva u aplikaciji. Napomena: Uputstva za daljinski upravljač su malo drugačija jer sada uparujete sigurnosne ključeve tokom procesa.
3. Proverite da li ste izabrali ispravnu opciju kontrole u aplikaciji (kontrole u jednom smeru se mogu naći pritiskom na dugme „Nemam te daljinske upravljače”).
4. Pokušajte da zatvorite aplikaciju i ponovo je otvorite da biste videli da li imate nedovršenu instalaciju. Ako imate, dovršite instalaciju.

Korišćenje zidnog prekidača bez povratnih informacija (jednosmerni) ILI kombinacija daljinskih upravljača? (jednosmerni i dvosmerni):
1. Proverite da li imate dvosmerni daljinski upravljač uparen sa vašim proizvodima. Ako imate, koristite ovo prilikom dodavanja proizvoda u mrežni prolaz (pogledajte gore).
2. Proverite da li svi proizvodi poznati zidnom prekidaču mogu da rade sa tačke na kojoj je mrežni prolaz postavljen. Ako ne možete da kontrolišete proizvode, pokušajte da se približite proizvodu i pokušajte ponovo – kada uspete, premestite mrežni prolaz na to mesto. U suprotnom, u daljinskom upravljaču pogledajte uputstva za uparivanje zidnog prekidača i proizvoda.
3. Proverite da li se proizvod kreće napred-nazad što ukazuje na to da je registracija spremna prilikom pritiskanja dugmeta zupčanika (na starijim daljinskim upravljačima pritisnite dugme za resetovanje na zidnom prekidaču. Ako se proizvod ne pomera, pokušajte još jednom da pritisnete dugme zupčanika (na starijim daljinskim upravljačima pritisnite dugme za resetovanje) na zidnom prekidaču.
4. Proverite da li ste izabrali ispravnu opciju kontrole u aplikaciji (jednosmerne kontrole se mogu naći pritiskom na dugme „Nemam te daljinske upravljače”).
5. Pokušajte da zatvorite aplikaciju i ponovo je otvorite da biste videli da li imate nedovršenu instalaciju. Ako imate, dovršite instalaciju.

Ako gorenavedeni koraci ne reše vaš problem, onda ćete morati da fabrički resetujete VELUX proizvode koje mrežni prolaz ne nalazi. Imajte na umu da vam je potreban fizički pristup proizvodu da biste izvršili fabričko resetovanje.
Nakon resetovanja proizvoda, nijedna od prethodnih kontrola za ovaj proizvod više neće funkcionisati. Shodno tome, potrebno je da ponovo uparite upravljač sa proizvodom – pogledajte uputstva za prozor/pribor o tome kako da resetujete proizvod i zatim uparite upravljač.
Ako je mrežni prolaz već instaliran, MAC adresu možete pronaći u aplikaciji . Idite na: Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Gateway (Mrežni prolaz) > MAC address (MAC adresa) i potražite 12-znakovni kod: „70: ee :50: xx: xx: xx".
Ako niste instalirali mrežni prolaz, MAC adresu možete pronaći otisnutu na zadnjoj strani mrežnog prolaza. Potražite 7-znakovni kod u formatu „g: xx: xx: xx” (zadnji deo serijskog broja mrežnog prolaza koji se nalazi u 3. redu).
Za uređaje sa operativnim sistemom iOS (Apple) idite u prodavnicu Apple App Store, a za uređaje sa operativnim sistemom Android idite u prodavnicu Google Play. Potražite VELUX ACTIVE with NETATMO i preuzmite aplikaciju. Ova aplikacija se koristi i za VELUX ACTIVE i VELUX App Control.
Da, moguće je, ali se preporučuje postavljanje senzora u svaku prostoriju da bi se postigla maksimalna korist od kontrolnog sistema unutrašnje klimatizacije VELUX ACTIVE. Možete da preskočite registraciju senzora tokom instalacije ako odaberete "It's done" (Gotovo) kada aplikacija zatraži da ubacite baterije u prekidač, a zatim pritisnete "All my switches are here" (Svi moji prekidači su tu) na sledećem ekranu po završetku pretrage.
Ima dva načina za dodavanje novog korisnika postojećem rešenju VELUX ACTIVE ili VELUX App Control:
1. Novi korisnik dobija informacije o adresi e-pošte i lozinki naloga i prijavljuje se na isti nalog kao postojeći korisnik.
2. Postojeći korisnik može da uputi pozivnicu novom korisniku i obezbedi mu pristup. To se radi u aplikaciji pod: „Settings (Postavke) > Guest Management (Upravljanje gostima) > Invite a user (Pozivnica za korisnika)”.

Napomena: Da biste obezbedili bezbednost aplikacija VELUX ACTIVE i VELUX App Control, novi korisnik treba da preuzme ključ za potvrdu identiteta sa mrežnog prolaza da bi dobio pun pristup (pritisnite crvenu traku upozorenja na ekranu sobe i pratite uputstva u aplikaciji).
Možete preuzeti aplikaciju na svoj novi uređaj i prijaviti se na postojeći nalog.

Napomena: Da biste obezbedili bezbednost aplikacija VELUX ACTIVE i VELUX App Control, novi korisnik treba da preuzme ključ za potvrdu identiteta sa mrežnog prolaza da bi dobio pun pristup (pritisnite crvenu traku upozorenja na ekranu sobe i pratite uputstva u aplikaciji).
Da, sistemu VELUX ACTIVE i VELUX App Control može da se pristupi putem bilo kog Apple ili Android mobilnog uređaja.
Trebalo bi da vidite uključenu belu LED lampicu pored priključka za napojni kabl na mrežnom prolazu. Proverite da li je električni kabl povezan sa mrežnim prolazom i da li je glavni prekidač uključen (ON). Ako ste već povezani, isključite mrežni prolaz iz struje na 10 sekundi i ponovo ga priključite.
Postavite mrežni prolaz na centralno mesto u kući da biste osigurali stabilnu bežičnu vezu sa svim VELUX proizvodima, kao i sa Wi-Fi ruterom. Jačina Wi-Fi signala može da bude prikazana u „Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom)” u aplikaciji VELUX ACTIVE with NETATMO. Nakon određivanja optimalnog položaja, možete da instalirate mrežni prolaz na zid pomoću nosača.
Prilikom zamene mrežnog prolaza morate napraviti novu instalaciju. Iz bezbednosnih razloga ne možete preneti informacije sa jednog mrežnog prolaza na drugi, već možete zadržati postojeći VELUX nalog za novi mrežni prolaz.
Da biste povezali VELUX ACTIVE ili VELUX App Control potrebno je da imate Wi-Fi mrežu na 2,4 GHz (b/g/n). U slučaju da koristite Wi-Fi ruter sa dvojnim opsegom, postarajte se da mreže na 2,4 GHz i 5 GHz imaju zasebna imena (SSID). Ako koristite Wi-Fi repetitore, produživače ili pojačavače, postarajte se da svaka pristupna tačka takođe ima jedinstveno ime (SSID).
Prihvaćena bezbednost mreže može biti Open, WEP, WPA ili WPA2-personal (TKIP i AES).

Nekompatibilne Wi-Fi mreže su:
– Javne i poslovne mreže sa filtriranjem portova.
– Mreže koje koriste samo opseg od 5 GHz.
– Mreže iza portala za potvrdu identiteta.

Postarajte se da pametni telefon bude pravilno povezan sa funkcionalnom Wi-Fi mrežom pre početka instalacije.
Zatim sledite ove korake:

1. Ponovo pokrenite Wi-Fi ruter i pametni telefon.
2. Proverite da li je mrežni prolaz povezan sa napajanjem (mala bela LED lampica je pored električnog kabla)
3. Ako u mreži imate Wi-Fi pojačavače/repetitore, proverite da li se mrežni prolaz povezuje sa pristupnom tačkom sa najjačim signalom i da li pristupna tačka ima jedinstveno ime (SSID).

Ako gorenavedeni koraci ne reše problem, proverite da li VELUX mrežni prolaz može da se poveže putem pristupne tačke koju obezbeđuje drugi telefon povezan sa 4G mobilnom mrežom za prenos podataka. Ako je veza sa pristupnom tačkom moguća, proverite postavke rutera tako što ćete se povezati sa stranicom za konfiguraciju rutera (pogledajte korisničko uputstvo za ruter).

– Ažurirajte ruter na najnoviju verziju firmvera.
– Definišite jednostavniju lozinku za Wi-Fi bez specijalnih znakova.
– Postarajte se da na ruteru nije omogućeno MAC filtriranje (ili se postarajte da se mrežni prolaz nalazi na listi odobrenih).
– Postarajte se da ograničenja pristupa (roditeljska kontrola itd.) budu onemogućena.
– Proverite da li ruter ima funkciju mirovanja. Ako je tako, onemogućite tu funkciju (izbegavajte često prekidanje veze/ponovno povezivanje sa ruterom da biste obezbedili stabilnu funkciju mrežnog prolaza).
– Onemogućite ograničenje Wi-Fi kanala (omogućite automatski izbor) ili izaberite kanal 1, 6 ili 11.
– Proverite da li je omogućen i opseg na 2,4 GHz ako je ruter kompatibilan sa dva opsega (VELUX ACTIVE with NETATMO i VELUX App Control može da se poveže samo na mreže na 2.4 GHz). Pokušajte i da onemogućite 5 GHz.
– Proverite da li je UPnP omogućen (ovo se preporučuje).
– Proverite da emitovanje sa LAN na WLAN i višestruko emitovanje nisu blokirani.
– Pokušajte da zamenite aktuelne DNS servere Google-ovim (Primarni: 8.8.8.8 / Sekundarni: 8.8.4.4).
– Proverite da li ruter ima neki zaštitni zid / filtriranje porta. Ako ima, otvorite port 25050 (TCP).
– Dajte mrežnom prolazu statički IP sa svojom MAC adresom.
Da biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala između rutera i mrežnog prolaza, možete da premestite mrežni prolaz i ruter tako da budu bliži međusobno. Takođe, možete svojoj Wi-Fi mreži da pridodate proširivač dometa bežične veze.
Da biste povezali mrežni prolaz sa novom Wi-Fi pristupnom tačkom (ruterom), idite u aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Gateway (Mrežni prolaz) > Setup Wi-Fi (Konfigurisanje Wi-Fi-ja)". Sada će biti zatraženo da opet unesete identifikacioni kod za svoju Wi-Fi pristupnu tačku.

Izvadite baterije, pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču i vratite baterije. Trebalo bi da na prednjem delu daljinskog upravljača ugledate zelenu lampicu koja trepće i time označava pravilno napajanje strujom. Ako lampica ne svetli ili je svetlost slaba/prigušena, stavite nove baterije.
 
U slučaju problema sa vezom, postavite senzor/prekidač bliže mrežnom prolazu (na 20–50 cm) tokom postupka detekcije.

Da biste postigli najbolje uslove za tačna merenja, postavite senzor u skladu sa sledećim smernicama:
  - postavite senzor na zid na pogodnu visinu (90–170 cm) tako da bude u dometu;
  - ne stavljajte senzor na unutrašnju stranu spoljnog zida;
  - ne stavljajte senzor na direktnu sunčevu svetlost;
  - ne stavljajte senzor iznad grejnih tela ili radijatora;
  - ne stavljajte senzor iza zavesa, nameštaja i drugih prepreka.

Postavite prekidač za odlazak pored glavnog ulaza na pogodnu visinu (90–120 cm), tako da bude u dometu. Prekidač za odlazak možete postaviti kod glavnog ulazak u vaš dom.
Maksimalan radni domet između senzora/prekidača za odlazak i mrežnog prolaza je 300 m bez prepreka ili oko 30 m u zatvorenom prostoru (uključujući i zidove i plafone).
Probajte da premestite mrežni prolaz i prekidače tako da budu bliži međusobno da biste povećali jačinu signala bežične mreže. Proširivač dometa bežične veze ne može da se koristi.

Senzorski prekidač je unapred podešen tako da podrazumevano kontroliše sve prozore u prostoriji. Ako u prostoriji nema električnih prozora, tada se kontrolišu sve spoljne zaštite od sunca. Ako nema spoljnih zaštita od sunca, tada se kontrolišu sve unutrašnje roletne.
 
Ovu podrazumevanu postavku možete izmeniti u aplikaciji pronalaženjem: "Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Room (Prostorija) > Sensor switch (Senzorski prekidač) > Controlled actuators (Kontrolisani aktuatori)". Senzorski prekidač može da kontroliše samo proizvode u prostoriji u kojoj se nalazi i to samo jednu vrstu proizvoda odjednom.

Da biste rešenju VELUX ACTIVE dodali još jedan senzor, otvorite aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > Install new products (Instaliranje novih proizvoda) > Install additional switch (Instaliranje dodatnog prekidača)" i pratite uputstva.

Da biste iz VELUX ACTIVE instalacije uklonili jedan senzor, otvorite aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Room (Prostorija) > Sensor switch (Senzorski prekidač)" i pritisnite "Remove product (Ukloni proizvod)".
Da biste senzor premestili iz jedne prostorije u drugu, otvorite aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Room (Prostorija) > Sensor switch (Senzorski prekidač)" i pritisnite "Move product (Premesti proizvod)".
Senzor može da kontroliše samo proizvode u prostoriji gde se on nalazi. Preporučuje se instaliranje senzora u svakoj prostoriji da bi se postigli optimalna automatska kontrola proizvoda i sve pogodnosti sistema VELUX ACTIVE.
Da biste rešenju VELUX ACTIVE dodali još jedan prekidač za odlazak, otvorite aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > Install new products (Instaliranje novih proizvoda) > Install new switch (Instaliranje novog prekidača)" i pratite uputstva.
Maksimalan radni domet između VELUX proizvoda i mrežnog prolaza je 300 m bez prepreka ili oko 30 m u zatvorenom prostoru (uključujući i zidove i plafone). Domet može da se udvostruči (60 m u zatvorenom prostoru) dodavanjem proširivača dometa io-homecontrol (KLF).
Ne, samo iskopirajte identitete vaših prozora i proizvoda za zaštitu od sunca iz jednog postojećeg daljinskog upravljača (ili više njih) u mrežni prolaz. Svi postojeći daljinski upravljači ostaće nepromenjeni.
Ako je prozor ili proizvod za zaštitu od sunca isporučen zajedno sa kontrolnim prekidačem (lokalna kontrola), treba uvek da počnete njegovim uparivanjem pomoću ovog prekidača. Pratite uputstva priložena uz kontrolni prekidač.

Ako imate VELUX daljinski upravljač na dodir (KLR 200) ili VELUX daljinski upravljač sa ekranom (KLR 100), dodajte tom daljinskom upravljaču i prozor ili proizvod za zaštitu od sunca. Pratite uputstva priložena uz daljinski upravljač.

Napomena: Okupljanje svih proizvoda u jedan daljinski upravljač pojednostaviće proces kopiranja VELUX proizvoda u VELUX ACTIVE mrežni prolaz.
Da biste instalaciji VELUX ACTIVE with NETATMO ili VELUX App Control dodali novi prozor ili proizvod za zaštitu od sunca, otvorite aplikaciju i pronađite: „Settings (Postavke) > Install new products (Instaliranje novih proizvoda) > Install a new window (Instaliranje novog prozora)” i pratite uputstva.

Napomena: Pre dodavanja novog proizvoda u VELUX ACTIVE ili VELUX App Control, proizvod mora već da bude uparen sa VELUX daljinskim upravljačem.
Firmver VELUX ACTIVE mrežnog prolaza se automatski ažurira pri uvođenju novih funkcija i otklanjanju uočenih grešaka. Pobrinite se da uvek bude uključen u struju i povezan sa internetom.

Korišćenje moje aplikacije

VELUX App Control i VELUX ACTIVE with NETATMO su pametni kućni proizvodi koji mogu da kontrolišu VELUX prozore i pribor sa pametnog telefona. Razlika između ova dva proizvoda je u sledećem:

VELUX ACTIVE with NETATMO: Zahvaljujući ovom proizvodu možete kontrolisati svoj dom pomoću aplikacije. Možete ručno da postavite VELUX proizvode na bilo koju željenu poziciju, a možete da napravite i planirane automatizacije na osnovu ličnih postavki, recimo koliko puta dnevno želite da provetrite prostoriju. Pored toga, možete napraviti pametne automatizacije na osnovu klime u vašem zatvorenom prostoru. Senzor unutrašnje klime koji je uključen u vaš VELUX ACTIVE početni paket detektuje temperaturu u zatvorenom prostoru, vlažnost vazduha i nivo CO2 u vašem domu. Ako su očitavanja izvan vašeg željenog opsega, VELUX ACTIVE automatski obezbeđuje ventilaciju i zaštitu od sunca kako biste uvek održavali zdravu klimu u vašem domu. 

VELUX App Control: Zahvaljujući ovom proizvodu možete kontrolisati i svoj dom pomoću aplikacije. Možete ručno da postavite VELUX proizvode na bilo koju željenu poziciju, a možete da napravite i planirane automatizacije na osnovu ličnih postavki, recimo koliko puta dnevno želite da provetrite prostoriju. Pošto prilikom kupovine aplikacije VELUX App Control nije uključen nijedan senzor unutrašnje klime, NEĆETE moći da pravite bilo kakve pametne automatizacije. Međutim, možete da dodate senzore u aplikaciju VELUX App Control kad god želite i time je nadogradite na VELUX ACTIVE proizvod. 

Oba proizvoda se kontrolišu istom aplikacijom u prodavnici aplikacija, „VELUX ACTIVE with NETATMO”. 
Crvena tačka pored ikone Settings (Postavke) ukazuje na to da postoji vest o aplikaciji VELUX ACTIVE with NETATMO ili VELUX App Control. O novim funkcijama ili poboljšanjima koja se dodaju aplikaciji možete da se informišete tako što ćete otvoriti oblast za postavke i pronaći: Šta ima novo. Kada pročitate informacije, tačka nestaje dok ne stignu nove informacije.
Da biste pregledali uslove korišćenja aplikacija VELUX ACTIVE i VELUX App Control,
kliknite ovde

Aplikacija VELUX ACTIVE neprekidno prikazuje kvalitet vazduha u vašem domu. Prelaskom na stranu (kontrolu proizvoda) neke prostorije, možete videti temperaturu, relativnu vlažnost vazduha i nivo CO2 izmerene senzorom u toj prostoriji.

Idite na stranu neke prostorije da biste videli trenutnu temperaturu, relativnu vlažnost vazduha i nivo CO2 u toj prostoriji. Prebacite prikaz na neku drugu prostoriju da biste videli njene podatke.
Prema SZO, temperatura u zatvorenom prostoru treba da bude između 17°C i 26°C (63°F i 79°F). Time se može sprečiti nastanak kondenzacije i buđi i dehidracija ljudi u toj prostoriji.
Da biste kao temperaturnu jedinicu izabrali celzijuse ili farenhajte, otvorite aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > My account (Moj nalog) > Unit system (Merne jedinice)" i izaberite željenu jedinicu.
Prema SZO, relativna vlažnost vazduha u zatvorenom prostoru (količina vodene pare u vazduhu) treba da bude između 40% i 60%.
Prema SZO, nivo CO2 u zatvorenom prostoru treba da bude manji od 1150 ppm.
Da biste proverili nivo baterije ili jačinu signala senzorskog prekidača, otvorite aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Room (Prostorija) > Sensor switch (Senzorski prekidač)".
 
Da biste proverili nivo baterije ili jačinu signala prekidača za odlazak, otvorite aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Room (Prostorija) > Departure switch (Prekidač za odlazak)".
 
Da biste proverili jačinu Wi-Fi signala mrežnog prolaza, otvorite aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Gateway (Mrežni prolaz)".
Da biste prikazali drugo domaćinstvo u aplikaciji, pritisnite ime domaćinstva na početnom ekranu i izaberite željeno domaćinstvo.
Ako ste zaboravili lozinku svog VELUX naloga, pritisnite "Forgot your password?" (Zaboravili ste lozinku?) na ekranu za prijavljivanje i pratite uputstva data u e-poruci. Ako ne primite e-poruku, proverite sanduče za spam poruke.
Možete poslati pozivnice novim korisnicima i omogućiti im pristup ako otvorite aplikaciju i pronađete: "Settings (Postavke) > Guest management (Upravljanje gostima) > Invite a user (Slanje pozivnice)"
Primićete automatsko obaveštenje čim bude objavljena nova verzija. Ako niste omogućili automatska ažuriranja, idite na stranu za preuzimanje i prihvatite ažuriranje.
VELUX prozor ili proizvod za zaštitu od sunca možete pomeriti u željeni položaj pomoću aplikacije ili daljinskog upravljača. U aplikaciji izaberite prostoriju i pomerajte prikaz naniže dok ne ugledate proizvod koji želite da koristite. Povucite dugme na ručki da biste podesili željeni položaj. Otpustite ga da bi otpočelo pomeranje. Pomeranje uvek možete prekinuti pritiskom na dugme „Stop”.

Napomena: Možete da dobijete brzu kontrolu pritiskom na ikone proizvoda sa svake strane klizača – proizvod će zatim direktno otići na krajnju poziciju.
Da biste zaustavili proizvod dok se kreće, upotrebite daljinski upravljač ili aplikaciju. Pritisnite dugme „Stop” (Zaustavi) na ekranu prostorije u aplikaciji.
Postoje dva načina za privremeno zaustavljanje automatske kontrole:
– ručnim pomeranjem proizvoda u novi položaj – bilo putem aplikacije, bilo putem VELUX daljinskog upravljača. To će onemogućiti dalju automatsku kontrolu proizvoda do naredne automatske kontrole.
– Koristite kontrolni centar gore desno (3 tačke), da biste „pauzirali” svu automatsku kontrolu za tu određenu prostoriju. Da biste ponovo aktivirali automatsku kontrolu, u kontrolnom centru izaberite stavku „Restart” (Ponovo pokreni) ili samo sačekajte da se pokrene sledeća automatska kontrola.

Da biste otvorili prozor u bezbednom položaju za ventilaciju, povucite dugme na ručki vodoravno do sličice "locked ventilation" (Zaključana ventilacija).

Napomena: Sličica "locked ventilation" (Zaključana ventilacija) se neće videti ako prozor nema ventilacioni preklop.

Oprema postavljena na prozor biće u aplikaciji grupisana zajedno sa prozorom. Da biste pronašli određeni proizvod, izaberite prostoriju sa tim prozorom i pomerajte prikaz naniže dok ne ugledate prozor ili proizvod za zaštitu od sunca kojim treba upravljati.
Nije moguće lično kreirati grupe proizvoda u aplikaciji.
Ako želite da kontrolišete sve proizvode u prostoriji istog tipa, izaberite ekran prostorije i opciju grupe ispod vrednosti senzora. Promena položaja klizača sada kontroliše sve proizvode tog tipa. Izaberite opciju „Device” (Uređaj) da biste dobili pojedinačnu kontrolu.

Druga mogućnost je da kontrolišete sve proizvode jednog tipa iz senzora unutrašnje klime u prostoriji. Grupe su uvek prozori ili spoljne ili unutrašnje roletne.
Sve upravljačke komande poslate iz aplikacije zahtevaju internet vezu između mobilnog uređaja i mrežnog prolaza. Ako se ova komunikaciona linija prekine, aplikacija neće moći da se koristi dok se veza ne uspostavi ponovo. Sam mrežni prolaz će nastaviti da obezbeđuje automatsku kontrolu 2 dana bez pristupa internetu. Nakon ovog vremena, on se zaustavlja jer nisu ažurirani podaci o vremenskoj prognozi.
Postavke automatske kontrole možete da promenite u bilo kom trenutku. Da biste promenili postavke, otvorite aplikaciju i pronađite: „Settings (Postavke) > Schedule & Automations (Raspored i automatizacije)” i unesite željene postavke za svaku prostoriju pojedinačno.
Da, uz pomoć aplikacije možete privremeno da poništite zaštitu senzora za kišu. Prvi put kada otvorite prozor, on je ograničen na položaj ventilacije i dobijate obaveštenje: „It's raining” (Pada kiša). Ako ponovo otvorite prozor pomoću klizača pozicije, biće vam dozvoljeno otvaranje do 50%. Nakon 15 minuta, prozor se automatski zatvara još jednom obezbeđujući potpunu zaštitu od kiše.

Napomena: NIJE moguće poništiti zaštitu senzora za kišu za starije motorizovane prozore i za prozore za ravne krovove.
Možete u svakom trenutku promeniti naziv domaćinstva, prostorije ili proizvoda. Da biste promenili naziv domaćinstva, otvorite aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Name of House (Naziv domaćinstva)" i unesite željeni naziv. Da biste promenili naziv prostorije, otvorite aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Room (Prostorija)" i unesite željeni naziv. Da biste promenili naziv proizvoda, otvorite aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Product (Proizvod)" i unesite željeni naziv.
 
Važno: Pri davanju naziva prostorijama i proizvodima pazite da ne unosite vrstu prostorije u naziv proizvoda, jer to može dovesti do sukoba u nazivima. Za prostorije koristite nazive vrsta prostorija (kupatilo, kuhinja itd.), a za proizvode nazive vrsta proizvoda (prozor, roletna itd.). To je najbolji način za integraciju sa govornim komandama za Siri (Apple HomeKit). Ako za Siri koristite engleski jezik, dajte prostorijama i proizvodima engleska imena/nazive radi najboljeg efekta.
Aplikacija će vas automatski obavestiti kad bude potrebna zamena nekog senzora ili baterije prekidača za odlazak. Ako želite da uklonite obaveštenja, možete da upravljate svim VELUX ACTIVE obaveštenjima kad otvorite aplikaciju i pronađete: "Settings (Postavke) > Notifications (Obaveštenja)".
Možete da upravljate standardnim VELUX ACTIVE with NETATMO i VELUX App Control obaveštenjima kad otvorite aplikaciju i pronađete: „Settings (Postavke) > Notifications (Obaveštenja)”. Trenutno nije moguće praviti nova obaveštenja u uređaju VELUX ACTIVE ili VELUX App Control.

Dva crvena dugmeta na početnom ekranu, sa sličicama sunca i meseca, koriste se za brzo i lako upravljanje proizvodima za zaštitu od sunca. Pritiskom na dugme sa sličicom sunca podiže sve proizvode za zaštitu od sunca u domaćinstvu ("Good morning" (Dobro jutro)). Pritiskom na dugme sa sličicom meseca spušta sve proizvode za zaštitu od sunca u domaćinstvu ("Good night" (Laku noć)).

Da, možete da izmenite opciju „Lock” (Brava) da biste spustili sve proizvode za zaštitu od sunca pri odlasku ili da izmenite scenario „Good night” (Laku noć) da biste uz to i zaključali prozore pri spuštanju zaštite od sunca. Da biste izmenili scenarije, otvorite aplikaciju i pronađite: „Settings (Postavke) > Quick actions (Brze radnje)”.

Dugme za zaključavanje i prekidač za odlazak koriste se prebacivanje kontrole unutrašnje klime VELUX ACTIVE u bezbedan režim (režim odsustva) kada niste kod kuće. Rad prozora je tada ograničen na rad samo ventilacionih preklopa ili na rad bez otvora (kod prozora bez preklopa). Pritiskom na "zaključanu bravu" uključuje se bezbedan režim/režim odsustva. Pritiskom na "otključanu bravu" uključuje se nebezbedan režim/režim prisustva.

Napomena: Podešavanje režima u aplikaciji ima isto dejstvo kao pritiskanje prekidača za odlazak.

VELUX ACTIVE with NETATMO i VELUX App Control su obezbeđeni kako bi se sprečilo neovlašćeno otključavanje vašeg doma. Otključavanje zahteva da u vašem pametnom telefonu bude prisutan konkretan ključ za potvrdu identiteta iz mrežnog prolaza. Korisnici koji nemaju ovaj ključ ne mogu da otključaju domaćinstvo putem svojih aplikacija.

Postoje dva načina za preuzimanje ovog ključa:
– Ključ se preuzima automatski tokom instalacije mrežnog prolaza;
– Ključ se preuzima pritiskom na crvenu traku upozorenja pod nazivom „Authentication required” (Potrebna je potvrda identiteta), a zatim sledite uputstva.
(postarajte se da pametni telefon i mrežni prolaz budu blizu jedan drugog (oko 20 cm) i da oba budu povezana na istu Wi-Fi mrežu)

Sigurnosni ključ se radi bezbednosti čuva direktno u pametnom telefonu. Moraćete da preuzmete novi ključ ako promenite pametni telefon ili uređaj ili ako se odjavite sa naloga.

Napomena: Domaćinstvo možete uvek otključati pomoću prekidača za odlazak.
VELUX ACTIVE to tumači kao ovlašćen pristup i podrazumeva da je bezbedno otključati domaćinstvo kad primi komandu iz daljinskog upravljača.

Merenja i automatika

Algoritmi uređaja VELUX ACTIVE mogu da se prilagode tako da zadovolje vaše želje. Ako želite da povećate ili smanjite osetljivost na parametre unutrašnje klime ili želite da definišete period neaktivnosti, to možete uraditi ako otvorite aplikaciju i pronađete: "Settings (Postavke) > Active Control (Aktivna kontrola)”.
Meteorološki podaci se koriste za prilagođavanje trajanje i širinu otvaranja prozora tokom provetravanja, kao i za sprečavanje rada prozora kada time ne može da se postigne poboljšanje unutrašnje klime. Meteorološki podaci se koriste i za prilagođavanje proizvoda za zaštitu od sunca radi sprečavanja mogućeg pregrevanja.
Kad je senzor unutrašnje klime postavljen, a algoritmi upravljanja aktivirani u aplikaciji, VELUX ACTIVE će automatski kontrolisati sve krovne prozore i sve proizvode za zaštitu od sunca u prostoriji.
VELUX ACTIVE i VELUX App Control će nastaviti sa radom tokom prekida rada interneta. Aplikacija reguliše unutrašnju klimu i zaštitu od sunca na osnovu poslednjih parametara zadatih pre prekida veze (režim odsustva, ručno zadat parametar itd.). Nakon dva dana, pauzira se jer nisu ažurirani podaci o vremenskoj prognozi. Samo zaštita od sunca ujutru i uveče funkcionišu.

Međutim, tokom prekida veze nećete moći da koristite aplikaciju (tj. nema kontrole proizvoda, očitavanja vrednosti unutrašnje klime, niti izmena nijedne postavke). Funkcionalnost aplikacije se automatski oporavlja za sve povezane uređaje nakon ponovnog uspostavljanja veze sa internetom. Može proći nekoliko minuta dok se mrežni prolaz ne poveže nakon uspostavljanja veze sa internetom.

Tokom nestanka struje, aplikacije VELUX ACTIVE i VELUX App Control neće biti dostupne. Međutim, moći ćete da upravljate VELUX proizvodima sa solarnim napajanjem pomoću daljinskog upravljača. Po dolasku struje, mrežni prolaz će se automatski povezati sa ruterom i serverima računarskog oblaka. Imajte na umu da to može potrajati nekoliko minuta.
Radi maksimalne bezbednosti vašeg domaćinstva, mrežni prolaz VELUX će nakon nestanka struje automatski preći u bezbedan režim (režim odsustva). To će sprečiti otvaranje prozora ako do nestanka struje dovede zlonamerna osoba.
Da, možete pomoću aplikacije definisati period nakon kojeg će se prozor automatski zatvoriti (npr. provetravanje kupatila određeno vreme). Da biste definisali period, pritisnite ikonu kontrolnog centra (3 tačke) u gornjem uglu ekrana prostorije i podesite tajmer. Kada istekne zadato vreme, prozor će se automatski zatvoriti. Automatska kontrola će se automatski nastaviti na početku sledeće ACTIVE planirane automatizacije.
Možete po želji podesiti period nakon kojeg se prozor automatski zatvara. Podrazumevani period iznosi 15 minuta, ali može da se podesi na bilo koju vrednost između 5 i 60 minuta.
Ne. VELUX ACTIVE ne daje mogućnost definisanja vremenskog rasporeda otvaranja i zatvaranja prozora i/ili proizvoda za zaštitu od sunca. Ako koristite VELUX ACTIVE na uređaju iPhone, možete napraviti vremenski raspored u aplikaciji Apple Home – za informacije pogledajte Apple HomeKit.
Da, moguće je onemogućiti ili zaustaviti VELUX ACTIVE da bi se sprečilo automatsko pokretanje prozora i proizvoda za zaštitu od sunca. Otvorite aplikaciju i pronađite: „Settings (Postavke) > Schedule & Automations (Raspored i automatizacije)” da biste isključili svu automatsku kontrolu u domaćinstvu. Ili ostavite automatsku kontrolu omogućenu u određenim prostorijama tako što ćete otvoriti aplikaciju i pronaći: „Settings (Postavke)> Schedule & Automations (Raspored i automatizacije)> Room (Prostorije) > Parameters (Parametri) > Enable this automation (Omogući ovu automatizaciju)”.
Da, moguće je privremeno onemogućiti VELUX ACTIVE with NETATMO i VELUX App Control u jednoj (ili svim) prostorijama da bi se sprečilo automatsko pokretanje prozora i proizvoda za zaštitu od sunca tokom noći. Otvorite aplikaciju i pronađite: „Settings (Postavke) > Schedule & Automations (Raspored i automatizacije) > Room (Prostorija)” da biste definisali radno vreme za tu sobu (npr. od 8 ujutru do 9 uveče). Ponovite ovaj korak za svaku prostoriju.
Da, moguće je onemogućiti VELUX ACTIVE ili VELUX App Control u jednoj prostoriji, a da se nastavi automatsko upravljanje u drugoj. Otvorite aplikaciju i pronađite: „Settings (Postavke) > Schedule & Automations (Raspored i automatizacije)” i izaberite prostoriju u kojoj želite da onemogućite VELUX ACTIVE ili VELUX App Control. Sada možete da definišete radno vreme sobe – ili da opozovete izbor „Enable this automation” (Omogući ovu automatizaciju) da biste isključili planiranu kontrolu u toj prostoriji.
Da, možete po svojoj želji da odlučite kada će VELUX ACTIVE ili VELUX App Control moći da rade. Možete definisati pojedinačno planiranje za svaki dan u sedmici i/ili čak možete definisati određene periode tokom dana. Više o funkciji Schedule and Automations (Raspored i automatizacije) pročitajte ovde da biste saznali na koji način pravite sopstvene automatizacije.
Temperaturu u prostoriji meri senzor unutrašnje klime. Temperatura se meri svakih 20 sekundi u rasponu 0–50°C / 32–122°F.
Do odstupanja merenja VELUX ACTIVE temperaturnog senzora od merenja drugog termometra u prostoriji može doći usled neodgovarajućeg mesta postavljanja. Uverite se da nije postavljen na direktno sunčevo svetlo, iznad nekog grejnog elementa, iza zavese, niti blizu otvorenog prozora ili vrata. Premestite senzor na neko drugo mesto.
Vlažnost vazduha meri senzor unutrašnje klime postavljen na zid prostorije. Vlažnost vazduha se meri svakih 20 sekundi u rasponu 0–100% sa tačnošću od ±3%.
Nivo ugljen-dioksida (CO2) u prostoriji meri senzor unutrašnje klime postavljen na zid prostorije. Nivo CO2 se meri svakih 5 minuta u rasponu 0–5000 ppm.
Ako aplikacija ne prikazuje nijednu izmerenu vrednost, to može biti zbog problema sa baterijom ili komunikacijom.
 
Prvo proverite nivo baterije senzora.
- Za proveru nivoa baterije senzora otvorite aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Room (Prostorija) > Sensor switch (Senzorski prekidač) > Battery level (Nivo baterije)".
- Izvadite baterije, sačekajte nekoliko sekundi pre nego što ih vratite i zatim pogledajte da li trepće LED na prednjoj strani prekidača.
 
Zatim proverite kvalitet radio-signala između senzora i mrežnog prolaza.
- Za proveru kvaliteta radio-signala otvorite aplikaciju i pronađite: "Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Room (Prostorija) > Sensor switch (Senzorski prekidač) > Radio signal (Radio-signal)".
- Pomerite senzor bliže mrežnom prolazu.
Senzor za kišu dobijen uz VELUX prozor (ili komplet motora) direktno je priključen na upravljački sistem motora. Informacije se ne prenose u aplikaciju kad se otkrije kiša i zatvara se prozor (detekciju kiše obavlja lokalno uređaj za otvaranje prozora). Aplikacija VELUX ACTIVE će upozoriti na kišu samo ako je prozor (motor) otvoren dok pada kiša.

Ako nedostaju vrednosti nekih ili svih senzora, tada je senzor možda nedostupan (to će biti naznačeno u aplikaciji). Proverite baterije senzora i po potrebi ih zamenite. Ako nedostaje samo nivo ugljen-dioksida (CO2), a vlažnost vazduha i temperatura se prikazuju pravilno, sačekajte 5–10 minuta da biste videli da li se vrednost pojavljuje. Nivo CO2 se meri tek svakih 5 minuta i do toga može doći nakon zamene baterije.

Ako nijedna od tih radnji nije dovela do pojavljivanja vrednosti senzora, tada senzor mora da se zameni.

Napomena: Zbog kalibrisanja senzora, vrednosti CO2 neće biti prikazane do 12 sati nakon početne instalacije.

Radni vek tipične baterije senzora i prekidača za odlazak iznosi 2 godine u slučaju normalnog rada. Senzor i prekidač za odlazak ostaće potpuno funkcionalni do 7 dana nakon ulaska u stanje niskog nivoa baterije.

Moji podaci

Dok instalirate VELUX ACTIVE, biće zatraženo da napravite nalog pomoću svoje adrese e-pošte i lozinke. Vaša adresa e-pošte se smešta na bezbedan server računarskog oblaka. VELUX neće moći da pristupi lozinci. Ako VELUX mrežni prolaz instalirate koristeći Apple HomeKit, neće biti pohranjeni nikakvi podaci.
 
Ako instaliranje obavite aplikacijom VELUX ACTIVE, čuvaćemo podatke o mrežnom prolazu i konfiguraciji sistema za potrebe optimizacije usluga i procesa.
 
Čuvamo vaše podatke o ličnosti dok je vaš nalog aktivan, kao i 6 meseci nakon isključivanja proizvoda.
 
Za informacije o tome koje podatke o ličnosti čuvamo, pogledajte VELUX ACTIVE politici privatnosti
Podaci VELUX ACTIVE čuvaju se u bezbednom centru za podatke kojim upravlja kompanija NETATMO. Podacima mogu da pristupaju samo VELUX A/S, NETATMO i lokalna kompanija za prodaju proizvoda VELUX. Centar za podatke nalazi se u EU.
Podatke VELUX ACTIVE ne može da vidi niko osim VELUX A/S, NETATMO i, u ograničenom obimu, lokalna kompanija za prodaju proizvoda VELUX.
VELUX ACTIVE prikuplja podatke radi efikasnog regulisanja vaše unutrašnje klime. Podatke koristimo za optimizaciju usluga i proizvoda i za marketinške svrhe, ako nam date pristanak. Za informacije o tome koje podatke o ličnosti čuvamo, pogledajte VELUX ACTIVE politici privatnosti

Ako želite da vidite izveštaj o podacima o ličnosti koje čuvamo, kontaktirajte: active-support@velux.com

Možete promeniti svoju adresu e-pošte i nazive domaćinstava, prostorija, prozora i spoljnih i unutrašnjih roletni u aplikaciji VELUX ACTIVE. Ako imate neka druga pitanja, kontaktirajte: active-support@velux.com
Ako želite da uklonite informacije koje čuva kompanija VELUX, morate da pošaljete zahtev za brisanje svog VELUX ACTIVE naloga. Kad resetujete mrežni prolaz, obrisaćemo vaše podatke o ličnosti u periodu definisanom u VELUX ACTIVE politici privatnosti. Ako želite da informacije budu uklonjene odmah, kontaktirajte: active-support@velux.com sa zahtevom za brisanje. Za više informacije pogledajte Uslove korišćenja uređaja VELUX ACTIVE.

VELUX Grupa je posvećena sprečavanju incidenata poput hakovanja i zloupotrebe podataka. Da bismo to osigurali, primenili smo veliki broj tehničkih, administrativnih i fizičkih mehanizama bezbednosti, osmišljenih da zaštite podatke prikupljene od strane VELUX ACTIVE. Imajte na umu da uprkos našim naporima da zaštititmo vaše podatke, nijedno bezbednosno rešenje nije savršeno niti neprobojno.

Ako uprkos svim merama zaštite primetite problem vezan za lične podatke, sumnjate na povredu ličnih podataka, problem informatičke prirode ili slično vezano za VELUX ACTIVE, ovde unesite sledeće podatke. 
  1. Vrsta incidenta i opis(šta ste zapazili?)
  2. Kada je došlo do incidenta?
  3. Gde ste ga zapazili?(na kojim veb stranicama, stranicama ili sl.)
  4. Da li su pojedinci pogođeni?(da li odavanje podataka sadrži lične podatke o pojedincima? Ako je tako, o kome?)
  5. Ko je obavešten o incidentu?

Mi ćemo odmah odgovoriti na upite.

HomeKit

Apple HomeKit možete koristiti za kontrolu VELUX proizvoda uz Siri (Apple-ov govorni pomoćnik). Svojim govorom otvarajte prozore, spuštajte roletne ili zatražite trenutno stanje kvaliteta vazduha u svom domaćinstvu. Apple HomeKit vam omogućava i da napravite scenarije povezivanja VELUX proizvoda i drugih uređaja kompatibilnih sa HomeKit-om.
Ako Apple HomeKit ne radi sa vašim VELUX krovnim prozorima, proverite sinhronizaciju podataka:
- Isključite mrežni prolaz iz struje na bar 30 sekundi i ponovo ga uključite.
- Sačekajte da se završi iCloud sinhronizacija svih povezanih uređaja koji koriste isti Apple nalog.
 
Sinhronizaciju možete obaviti prisilno, povezivanjem iPhone telefona sa punjačem i njegovim restartovanjem. Ako to ne upali, moraćete da vratite postavke HomeKit-a na fabričke vrednosti i ponovo ga priključite.
HomeKit koristi bezbedni lokalni protokol koji je osmislila i obezbedila kompanija Apple. Apple HomeKit traži da budete kod kuće i povezani na svoju Wi-Fi mrežu. VELUX ACTIVE to smatra bezbednim i otključava vaš dom pri izvršenju neke Apple HomeKit komande. Pristup platformi HomeKit kad niste kod kuće moguć je samo ako koristite neko Apple kućno čvorište (npr. Apple TV ili iPad).
 
Napomena: Vodite računa pri korišćenju HomeKit automatike kad niste kod kuće, jer to može dovesti do otključavanja vašeg doma.
Da biste upravljali proizvodima koristeći Siri i Apple HomeKit kad niste kod kuće (niste povezani na svoju kućnu Wi-Fi mrežu), morate neki uređaj da podesite kao HomeKit kućno čvorište. To može biti:
 - Apple TV4 sa operativnim sistemom tvOS 10 ili novijim;
 - iPad sa operativnim sistemom iOS 10 ili novijim.
Možete da koristite govornu kontrolu Siri pritiskom na dugme za početak, bočno dugme ili izgovaranjem rečenice: "Hey Siri". Da biste upotrebili komandu "Hey Siri" na svom uređaju, morate da je aktivirate unošenjem: Settings (Postavke) > Siri & Search (Siri i pretraga) > Listen for "Hey Siri" (Čekanje na "Hey Siri").
 
Savet! Pri davanju naziva prostorijama i proizvodima, treba da pazite da u nazivu proizvoda ne koristite vrstu proizvoda jer to može dovesti do sukoba u nazivima. Za prostorije koristite nazive vrsta prostorija (kupatilo, kuhinja), a za proizvode nazive vrsta proizvoda (prozor, roletna). To će obezbediti i optimalnu integraciju sa govornim komandama Siri (Apple HomeKit). Ako koristite engleski jezik za Siri (zbog najboljeg prepoznavanja govora), svoje prostorije i proizvode treba da nazovete engleskim imenima radi najboljeg učinka.
Dok konfigurišete VELUX ACTIVE, biće zatraženo da skenirate HomeKit konfiguracioni kod kamerom svog uređaja.
 
Apple HomeKit kod od 8 cifara (xxx-xx-xxx) može da se nađe na:
- nalepnici na zadnjoj strani mrežnog prolaza;
- zadnjoj strani Vodiča za brz početak priloženog u paketu.
 
Takođe, možete ručno da unesete kod ako ne možete da ga skenirate kamerom uređaja.
 
Ako ne konfigurišete HomeKit tokom početne instalacije, uradite to biranjem: "Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > Gateway (Mrežni prolaz) > Set up HomeKit (Konfiguriši HomeKit)"
Možete da delite kontrolu nad HomeKit opremom sa drugima ako oni koriste operativni sistem iOS 10 ili noviji i prijavljeni su u iCloud.
 
Da biste podelili kontrolu sa drugima, morate biti kod kuće ili imati kućno čvorište prilikom slanja pozivnice.
 
U aplikaciji VELUX ACTIVE with NETATMO pronađite: "Settings (Postavke) > Home management (Upravljanje domaćinstvom) > HomeKit (HomeKit) > Invite (Pozivnica)".
 
U aplikaciji Apple Home pronađite: "Sličica strelice u gornjem levom uglu > Invite (Pozivnica) > Enter the person's Apple ID used with iCloud (Unesite Apple identifikaciju osobe korišćenu za iCloud) > Send Invite (Pošalji pozivnicu)".

Da, možete da instalirate mrežni prolaz koristeći Apple HomeKit (a ne aplikaciju VELUX ACTIVE with NETATMO). Pratite uputstva priložena na ovoj vezi.

Napomena: Kod ovih instalacija možete da koristite samo funkcije prisutne na platformi Apple HomeKit i u aplikaciji Apple Home. Automatski algoritmi ACTIVE nisu uvršteni u Apple HomeKit i može da im se pristupa samo preko aplikacije VELUX ACTIVE.

Kad resetujete uparivanje HomeKit-a sa mrežnim prolazom, uklonićete:

- Wi-Fi veza mrežnog prolaza i rutera;
- HomeKit uparivanje mrežnog prolaza;

Uparivanje sa VELUX proizvodima, senzorom i prekidačem za odlazak ostaće nepromenjeno. 
Da biste vratili fabrička podešavanja za HomeKit: 

- pritisnite i držite dugme sa sličicom zupčanika;
- kad primetite da LED trepće crvenom bojom, otpustite dugme i još jednom ga brzo pritisnite da biste potvrdili vraćanje na fabrička podešavanja;
- mrežni prolaz će sada vratiti fabrička podešavanja i restartovaće se.
- kad LED trepće belom bojom, mrežni prolaz je spreman za novo uparivanje HomeKit-a;
- otvorite aplikaciju Home i dodajte mrežni prolaz kao novu opremu u HomeKit.
Možete ažurirati konfiguraciju Wi-Fi veze ako morate da promenite internet provajdera. 
Da biste ažurirali Wi-Fi vezu:

- pritisnite i držite dugme sa sličicom zupčanika;
- otpustite dugme kad primetite da LED trepće belom bojom;
- otvorite postavke operativnog sistema iOS na uređaju i otvorite odeljak "Wi-Fi";
- izaberite mrežni prolaz u odeljku "SET UP NEW DEVICE …" 
- pratite uputstva za ažuriranje konfiguracije Wi-Fi veze.