Uslovi korišćenja VELUX ACTIVE with NETATMO

Važi od 1. oktobra 2018. godine

1. Obim Uslova korišćenja

Ovim Uslovima korišćenja regulisan je proizvod VELUX ACTIVE. Ovde možete pronaći relevantne i važne informacije o svom novom proizvodu i o tome kako da ga koristite.

Za pitanja o instalaciji, aplikacijama trećih strana, podacima i automatskim funkcijama, pogledajte Najčešća pitanja (FAQ) na podrška za VELUX ACTIVE. Za dalje informacije o proizvodu, kompatibilnosti i koristi od VELUX ACTIVE pogledajte svoj nacionalni vebsajt VELUX.

2. Sadržaj  proizvoda

VELUX ACTIVE se sastoji od sledećih elemenata:

 • Gateway
 • Senzor unutrašnje klime
 • Prekidač za odlazak
 • Kontrola ACTIVE (automatska kontrola unutrašnje klime)
 • Kontrola aplikacije VELUX ACTIVE

3. Specifikacija proizvoda

 • Proverite da li gateway može da upravlja određenim proizvodima sa izabrane pozicije pre finalnog podešavanja. Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE zasniva se na dvosmernoj RF (radio frekvencija) komunikaciji i označena je simbolom [↔]. Ovaj simbol se nalazi na deklaraciji.
 • Radio- frekvencijski opseg: 868.25 MHz / 868.95 MHz / 869.85 MHz (io-homecontrol® u Evropi), 2.425 GHz / 2.450 GHz / 2.475 GHz (io-homecontrol® u ostalim delovima sveta), 868.2 – 868.6 MHz (senzor unutrašnje klime i prekidač za odlazak u Evropi i Kini), 921.2 – 921.6 MHz (senzor unutrašnje klime i prekidač za odlazak u ostalim delovima sveta), 2.400 – 2.496 GHz (WiFi 802.11 b/g/n).
 • Maksimalna predajna snaga: 3.2 mW (senzor unutrašnje klime i prekidač za odlazak u Japanu), 12,6 mW (senzor unutrašnje klime i prekidač za odlazak u ostalim delovima sveta), 19.6 (io-homecontrol® u Evropi), 25,1 mW (io-homecontrol® u ostalim delovima sveta), 31,6 mW WiFi 802.11 b/g/n u Evropi), 100 mW (WiFi 802.11 b/g/n u ostalim delovima sveta). Radio- frekvencijski opseg: 300 m u otvorenom prostoru.
 • U zavisnosti od konstrukcije objekta, unutrašnji opseg je oko 30 m. Međutim, konstrukcije sa ojačanim betonom, metalnim plafonima i gipsanim zidovima sa čeličnim profilima mogu smanjiti opseg.
 • Električni uređaji se moraju odlagati u skladu sa nacionalnim propisima o elektronskom otpadu a ne sa propisima o kućnom otpadu.
 • Iskorišćene baterije se ne smeju odlagati zajedno sa kućnim otpadom već se moraju odlagati u skladu sa relevantnim nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine. Baterije sadrže supstance koje mogu biti opasne ako se njima ne rukuje i ako se ne recikliraju na propisan način. Koristite mesto za odlaganje baterija kojima upravljaju lokalne institucije gde ono postoji.
 • Pakovanje se može odložiti sa običnim kućnim otpadom.

4. Instalacija i korišćenje

Da biste instalirali i koristili VELUX ACTIVE morate da preuzmete aplikaciju VELUX ACTIVE sa Google Play ili Apple´s App Store, ili da upotrebite aplikaciju Apple HomeKit. Za više detalja, pogledajte podrška za VELUX ACTIVE.

Kada je aplikacija VELUX ACTIVE instalirana i funkcionalna, omogućen je rad kontrole ACTIVE (automatske kontrole unutrašnje klime). U bilo kom trenutku možete kontrolu ACTIVE prilagoditi sebi preko aplikacije VELUX ACTIVE u podešavanjima pod „ACTIVE control”. Prilagođavanje se može obaviti i posebno za sve prostorije sa prekidačem za senzor.

5. Korisnici i gosti

Prvo korisnik koji instalira aplikaciju VELUX ACTIVE, kreira nalog  („Administrator”). Administrator može pozvati goste na nalog i gosti dobijaju slične uslove kao Administrator. Gosti mogu pozvati druge goste na nalog po sličnim uslovima kao za Administratora i za druge goste. Administrator i/ili gosti moraju izbrisati neaktivne ili suvišne korisnike. Uslovi korišćenja i Politika privatnosti VELUX ACTIVE primenjuju se i na naloge gostiju.

Pogledajte informacije u odeljku 11 o prestanku korišćenja i brisanju korisnika (i Administratora i gostiju).

6. Održavanje

 • Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE zahteva minimalno održavanje.
 • Površina se može čistiti mekom, suvom krpom.
 • Isključite električnu mrežu ili baterije pre izvođenja bilo kojih radova na održavanju ili servisiranju prozora i proizvoda povezanih sa prozorima i osigurajte da se ne mogu uključiti slučajno.
 • Očekivano trajanje baterija: min. 2 godine.
 • Rezervni delovi se mogu nabaviti od naše VELUX sales kompanije.
 • Ukoliko imate tehnička pitanja, popunite kontakt formular na podrška za VELUX ACTIVE

7. Ograničenja Kontrole ACTIVE – Kada moj prozor / roletna / prozorski kapak ne radi?

Pod određenim vremenskim uslovima, Kontrola ACTIVE (automatska kontrola unutrašnje klime) neće obavljati svoje zadate funkcije dok vremenski uslovi opet ne dozvole obavljanje tih funkcija, npr. u slučaju obilne kiše, kada se prozor neće otvoriti. U slučaju određenih vremenskih uslova, dobićete obaveštenje zašto Kontrola ACTIVE ne obavlja zadate funkcije.

8. Garancija

VELUX daje garanciju za VELUX ACTIVE prema uslovima Garancije VELUX . Garantni rok počinje od trenutka aktivacije. Garancija VELUX je dostupna na www.velux.rs/pomoc-i-saveti/velux-garancija

VELUX nije odgovoran u slučajevima navedenim u odeljcima 9, 10, 11, 12 ili 13.

9. Aplikacije, proizvodi ili usluge trećih  strana

Ukoliko želite, možete integrisati VELUX ACTIVE sa aplikacijama, proizvodima ili uslugama trećih strana koji se mogu integrisati sa VELUX ACTIVE. Te aplikacije, proizvodi ili usluge trećih strana su regulisane uslovima i politikama trećih strana i podležu tim uslovima. VELUX nije odgovoran za ovu integraciju.

VELUX nije odgovoran i ne preuzima odgovornost za aplikacije, proizvode ili usluge trećih lica i za uspešnu integraciju sa VELUX ACTIVE. Pored toga, VELUX ne preuzima odgovornost za greške ili propuste trećih strana, koje za posledicu imaju prekid rada VELUX ACTIVE.

9.1 Apple HomeKit

VELUX ACTIVE je integrisan sa Apple HomeKit. To znači da se Vaše interakcije sa kontrolom aplikacije VELUX ACTIVE šalju u aplikaciju  Apple HomeKit (Home). Trenutni status i vrednosti parametara se čuvaju u bazi podataka Apple HomeKit.

Sva pitanja o Apple HomeKit moraju se uputiti u Apple. Obrada ličnih podataka od strane Apple regulisana je Politikom privatnosti Apple a uslovi korišćenja Apple Homekit dostupni su na www.apple.com.

Molimo vas da imate u vidu da će, ako instalirate VELUX ACTIVE preko Apple Homekit, funkcionalnost VELUX ACTIVE biti ograničena na rad proizvoda i prikaz vrednosti senzora. Pored toga, podrška VELUX ACTIVE ne može da ponudi isti nivo usluge korisnicima koji su instalirali VELUX ACTIVE preko Apple Homekit budući da je Apple treća strana koja pruža usluge. Potreban vam je prekidač za odlazak kako biste onemogućili automatsko otvaranje prozora kada izlazite iz kuće, jer nećete moći da onemogućite otvaranje prozora preko aplikacije Apple HomeKit.

HomeKit (koji koristi aplikaciju Home) kontrola uređaja pomoću HomeKit zahteva iPhone, iPad, ili iPod touch sa iOS 9.0 ili novijim. Kontrola uređaja HomeKit automatski i van kuće zahteva Apple TV sa tvOS 10.0 ili novijim ili iPad sa iOS 10.0 ili novijim podešenim kao kućni hub.

9.2 Analitika

VELUX koristi anonimne podatke o korišćenju kako bi optimizovala pogodnost korišćenja softvera ugrađenog u proizvode VELUX ACTIVE. U tu svrhu koristimo Fabric IO i google analitiku.

10. Ažuriranje aplikacije VELUX ACTIVE

Morate uvek imati najnoviju verziju instalirane aplikacije. U slučaju da je nemate, VELUX se ne može smatrati odgovornim za funkcionisanje i bezbednost VELUX ACTIVE. VELUX A/S omogućava ili nudi ažuriranje aplikacije preko App Store ili Google Play i za ažuriranje je potrebno Vaše angažovanje.

11. Prestanak korišćenja VELUX ACTIVE

Ako iz bilo kog razloga ne želite više da koristite VELUX ACTIVE, morate podesiti gateway na početni položaj. Pogledajte uputstva za podešavanje na početni položaj na vašem lokalnom podrška za VELUX ACTIVE u Najčešćim pitanjima.

Kada podesite gateway na početni položaj, dobijemo obaveštenje da ste prestali da koristite VELUX. Kada dobijemo tu informaciju, prestajemo da prikupljamo podatke o svim korisnicima (uključujući o nalogu Administratora i/ili nalozima gostiju) koji su povezani na gateway.  Čuvamo vaše dotadašnje lične podatke u periodu navedenom u politika privatnosti za VELUX ACTIVE.

11.1. Indirektni načini za prestanak korišćenja

Ako više ne želite da koristite VELUX ACTIVE, morate poštovati proceduru gore opisanu u odeljku 11.

Ako ne podesite gateway na početni položaj, već pokrenete druge radnje, događa se sledeće:

- Izbrišete svoj korisnički ID (imejl adresu) u aplikaciji VELUX ACTIVE:
U slučaju da postoji više korisnika koji su registrovani na jedan nalog, a Vi obrišete svoj korisnički ID (imejl adresu), izgubićete pristup aplikaciji VELUX ACTIVE. Zbog toga nećemo moći da identifikujemo bilo koje podatke u periodu navedenom u politika privatnosti za VELUX ACTIVE, i Vaša adresa će biti obrisana iz istorije podataka. Međutim, nalog VELUX ACTIVE ostaje aktivan i drugi korisnici registrovani u aplikaciji VELUX ACTIVE mogu da nastave da koriste aplikaciju.

U slučaju da postoji  samo jedan korisnički ID (imejl adresa) registrovan u aplikaciji VELUX ACTIVE, zatvorićete svoj nalog, a mi više nećemo prikupljati Vaše podatke. Pored toga, brišemo Vaše lične podatke i zbog toga će nelični podaci biti anonimni, tako da Vas više ne možemo identifikovati na osnovu Vaših podataka. Za više informacija, pogledajte politika privatnosti za VELUX ACTIVE.

Molimo vas da imate u vidu da u oba slučaja koji su ovde opisani, aplikacija Apple HomeKit ostaje aktivna i funkcionalna dok ne onemogućite pomoćni alat (VELUX ACTIVE) u aplikaciji Apple HomeKit. Za više informacija, pogledajte veb stranicu Apple.

- Izbrišete aplikaciju VELUX ACTIVE:
U ovom slučaju VELUX neće biti obavešten o tome da ste prestali da koristite aplikaciju dok se ne objavi ažuriranje Uslova korišćenja ili Politike privatnosti VELUX ACTIVE. Ukoliko ne odgovorite na ažuriranje Uslova korišćenja ili Politike privatnosti, kontaktiraćemo Vas da saznamo da li želite ili više ne želite da koristite VELUX ACTIVE.

Kada VELUX dobije potvrdu o prestanku korišćenja, pokreće se period čuvanja naveden u politika privatnosti za VELUX ACTIVE. Aplikacija Apple HomeKit ostaje aktivna i funkcionalna dok ne onemogućite VELUX ACTIVE u aplikaciji Apple HomeKit. Za više informacija, pogledajte veb stranicu Apple.

- Prestanete da koristite aplikaciju VELUX ACTIVE (neaktivnost):
Ne morate aktivno koristiti aplikaciju VELUX ACTIVE, a automatska kontrola se nastavlja. Ako ne potvrdite ili ne prihvatite ažuriranja Uslova korišćenja ili Politike privatnosti kada Vas o tome obavestimo, kontaktiraćemo Vas da saznamo da li želite ili više ne želite da koristite VELUX ACTIVE.

Kada VELUX dobije potvrdu o prestanku korišćenja, pokreće se period čuvanja naveden u politika privatnosti za VELUX ACTIVE. Aplikacija Apple HomeKit ostaje aktivna i funkcionalna dok ne onemogućite VELUX ACTIVE u aplikaciji Apple HomeKit. Za više informacija, pogledajte veb stranicu Apple.

Molimo vas da imate u vidu da ako se odselite iz kuće u kojoj ste instalirali VELUX ACTIVE a ne uklonite gateway, morate podesiti gateway na početni položaj kako ne biste više mogli da kontrolišete prozore preko svoje aplikacije.

12. Ako preuzmete VELUX ACTIVE  npr. od prethodnog vlasnika kuće

U slučaju da se uselite u kuću u kojoj je prethodni vlasnik već instalirao VELUX ACTIVE, odgovorni ste za podešavanje gateway na početni položaj, pogledajte odeljak 11. Ukoliko ne podesite gateway na početni položaj, prethodni vlasnik može i dalje imati kontrolu nad Vašim proizvodima VELUX.

13. Odricanje od prava i upozorenje o bezbednosti

13.1. NIJE uređaj za upozoravanje

 • Proizvod ne može da funkcioniše kao uređaj za upozoravanje pri ekstremnim vremenskim uslovima niti pri uslovima visoke vlažnosti.
 • Senzor unutrašnje klime nije dizajniran za rad na temperaturama koje su van temperaturnog opsega navedenog u specifikaciji proizvoda. To znači da u slučajevima kada su temperature van definisanog opsega, vrednosti na Vašem senzoru mogu biti netačne a Kontrola ACTIVE neće otvarati i zatvarati prozore i/ili pomoćnu opremu u skladu sa automatskim podešavanjima.
 • Kao i u već navedenim okolnostima, VELUX ACTIVE takođe NIJE požarni alarm niti dimni ventilacioni sistem.

13.2. NIJE dozvoljena manipulacija ili nepredviđena integracija

 • Nije dozvoljena manipulacija proizvodom ni na koji način, niti kombinovanje proizvoda sa aplikacijama trećih strana koje nisu predviđene za integraciju sa VELUX ACTIVE, ni u sopstvenoj upotrebi niti za dalju distribuciju.
 • U slučaju nestanka struje ili prekida u električnom kolu, Vaš proizvod VELUX neće raditi do ponovnog uspostavljanja napajanja strujom.
 • Ako dođe do prekida internet veze, nećete moći da upravljate proizvodima VELUX preko aplikacije VELUX ACTIVE. I dalje ćete moći da upravljate proizvodima VELUX preko lokalne fizičke kontrole.

13.3. Ograničenje korišćenja

 • Kontrolu unutrašnje klime VELUX ACTIVE mogu koristiti lica koja imaju dovoljno iskustvo i znanje i ako su dobili uputstva u bezi sa bezbednim korišćenjem i shvataju moguće opasnosti.
 • Deca se ne smeju igrati sa kontrolom unutrašnje klime VELUX ACTIVE (prekidač za odlazak, senzor za unutrašnju klimu i aplikacija).

13.4. Selidbe u kuću sa već instaliranin VELUX ACTIVE

 • U slučaju da se useljavate u kuću u kojoj je prethodni vlasnik već instalirao VELUX ACTIVE morate podesiti gateway na početni položaj kako biste osigurali da prethodni vlasnik više nema kontrolu nad Vašim proizvodima VELUX. Ako ne podesite gateway na početni položaj, VELUX neće preuzeti odgovornost za ometanje poseda i slično do kojih može doći usled nepodešavanja gateway-a na početni položaj.

13.5. Izlazak iz kuće

 • Kada izlazite iz kuće, važno je da aktivirate prekidač za odlazak kako biste onemogućili automatsko otvaranje prozora. To ćete uraditi pritiskom na „ikonu katanac” na prekidaču za odlazak ili preko aplikacije VELUX ACTIVE.
 • Vi ili Vaši gosti možete u bilo koje vreme otvoriti prozore preko lokalne fizičke kontrole, aplikacije VELUX ACTIVE ili aplikacija trećih strana.
 • Ako ste instalirali aplikaciju preko Apple Homekit, automatsko otvaranje možete onemogućiti samo uz pomoć prekidača za odlazak.

14. Prava intelektualne svojine

Sadržaj, sistem i proizvod VELUX ACTIVE predmet su autorskog prava, patenta, žiga i ostalih prava intelektualne svojine. Patenti i žigovi se koriste po licenci VELUX Group. Tekstovi, fotografije, crteži, skice, zvuk, podaci, kompjuterske šifre itd. predmet su autorskog prava VELUX Group.

Autorsko pravo VELUX A/S 2017 Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija i distribucija bez pisane saglasnosti VELUX A/S. VELUX ACTIVE with Netatmo, smart solution razvijena sa Netatmo Security.

15. IT bezbednost

IT bezbednost je od velike važnosti za VELUX i mi obezbeđujemo IT  bezbednost različitim sredstvima kao što su tehničke, fizičke i organizacione mere bezbednosti. IT bezbednost za VELUX ACTIVE odnosi se na bezbednost uređaja, bezbednost softvera i bezbednost podataka.

Tehničke mere bezbednosti su na primer upravljanje pristupom IT sistemu, enkripcija prenosa podataka i skladištenja podataka, automatski virus programi, firewall programi, ponovno uspostavljanje servera i bekap, pristup IT sistemima preko individualnih korisničkih imena i lozinki, zaključavanje skrinsejvera, kontrola sa onemogućenim pristupom, revizija IT bezbednosti. 

Fizičke mere bezbednosti su na primer zaključana fizička arhiva, kontrola pristupa objektima preko ličnih katrica za pristup, alarm za provale i video nadzor.

Organizacione mere bezbednosti su na primer obuka zaposlenih za IT bezbednost, uspostavljanje procedura i politika za IT bezbednost i obradu ličnih podataka.

Podizviođači VELUX su poučeni da usklade rad sa sličnim merama IT bezbednosti  kao što su gore opisane i predmet su IT revizije koju sprovodi VELUX.

Ako želite više da saznate o IT bezbednosti VELUX, kontaktirajte svoju lokalnu VELUX sales kompaniju.

Za VELUX ACTIVE primenjuje se sledeća specifikacija:

Bezbednost uređaja

Sva komunikacija između uređaja VELUX ACTIVE (gateway, prekidač za senzor, prekidač za odlazak, proizvodi INTEGRA) u Vašoj kući je šifrovana. Molimo Vas da uvek ažurirate svoje uređaje prema najnovijoj verziji softvera aplikacije radi optimalne bezbednosti, kako je opisano u odeljku 10.

Softver

Sva komunikacija kontrolisanih podataka VELUX između aplikacija za kontrolu VELUX ACTIVE i odgovarajućeg sistema za podršku je šifrovana.

Lični podaci

VELUX postupa u skladu sa nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima o zaštiti ličnih podataka. Za informacije o čuvanju bezbednosti vaših ličnih podataka, pogledajte politika privatnosti za VELUX ACTIVE.

16. Izjava o usaglašenosti

Ovim izjavljujemo da je kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE KIX 300 (gateway 3LG E01/NXG01E, senzor unutrašnje klime KLA 300/3LA E06/NXS01 i prekidač za odlazak KLN 300/3LN E01/NXD01E) usaglašena sa Direktivom o radio opremi 2014/53/EU i Direktivom RoHS 2011/65/EC i da je proizvedena prema harmonizovnim standardima EN 60950(2006)+A11(2009)+A1(2010)+A12(2012)+A2(2013), EN 55032(2015), EN 301489-3 v2.1.1, EN 300220-2 v3.1.1, EN 300220-1 v3.1.1, EN 300440-2 v1.4.1, EN 300440-1 v1.6.1, EN 300328 v2.1.10 i EN 50581(2012).

Izjava FCC

Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE je testirana i zaključeno je da je u skladu sa granicama digitalnog uređaja Klase B, prema Delu 15 Pravila FCC. Ove granice su određene kako bi se obezbedila razumna zaštita od štetnih smetnji u kućnim instalacijama.

Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE proizvodi, koristi i može emitovati energiju radio frekvencije pa, ako nije instalirana i ako se ne koristi u skladu sa uputstvima, može prouzrokovati štetne smetnje po radio komunikacije. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće desiti u određenim instalacijama.

Ako kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE prouzrokuje štetne smetnje po prijem radio i televizijskog signala, što se može proveriti uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnik može da pokuša da prevaziđe smetnje pomoću jedne od sledećih  mera ili više njih:

 • Preusmeri prijemnu antenu ili je premesti.
 • Poveća prostor između kontrole unutrašnje klime i prijemnika.
 • Poveže kontrolu unutrašnje klime sa izlazom u električnom kolu različitom od kola na koje je prijemnik povezan.
 • Potraži savet i pomoć od prodavca ili iskusnog radio/TV tehničara.

FCC Izjava o izloženosti radijaciji

Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE u skladu je sa FCC granicama izloženosti radio frekvenciji postavljenim za opremu koja se ne kontroliše. Predajnik treba da se instalira i da funkcioniše sa najmanje udeljanosti od 20 centimetara između radijatora i Vašeg tela i ne sme biti na istom mestu ili raditi u sadejstvu sa drugom antenom ili predajnikom. Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE usaglašena je sa Delom 15 Pravila FCC. Proizvod funkcioniše uz sledeća dva uslova:

 1. Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE ne sme prouzrokovati štetne smetnje, i
 2. Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE mora prihvatiti sve dobijene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjene operacije.

Izjava o usklađenosti sa kanadskim propisima

Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE usaglašena je sa Licencom za industriju Kanade – izuzev standarda RSS.

Proizvod funkcioniše uz sledeća dva uslova: (1) Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE ne sme prouzrokovati štetne smetnje, i (2) Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE mora prihvatiti sve dobijene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjene operacije uređaja.

Klasa B digitalnih aparata u skladu je sa kanadskim ICES-003.

Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE i njena antena ne smeju biti na istom mestu ili raditi u sadejstvu sa drugom antenom ili predajnikom.

Usklađenost sa UL 2043

Tačke za pristup imaju odgovarajuće karakteristike otpornosti na vatru i proizvodnje male količine dima.

Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE pogodna je za rad u otvorenom prostoru objekta, kako što su spušteni plafoni. Tačka pristupa je u skladu sa Odeljkom 300-22(c) NEC i Odeljcima 2-128, 12-010(3), i 12-100 Kanadskog zakona o električnim uređajima, Deo1, C22.1.

17. Kontakt

Informacije o lokalnoj sales kompaniji

VELUX Srbija d.o.o.
Dr Ive Popovića Đanija 3
11040 Beograd,
tel. 011 2057500, fax. 011 2057509
e-mail: office-srbija@velux.com