Kako da dodam mrežni prolaz u aplikaciju Apple HomeKit

Korišćenje mrežnog prolaza VELUX sa platformom HomeKit omogućava vam da upravljate VELUX proizvodima prostim dodirom u aplikaciji Apple Home, razgovaranjem sa Siri ili automatskim obavljanjem zadataka. Sledeća uputstva objašnjavaju kako da instalirate mrežni prolaz koristeći samo aplikaciju Apple Home (a ne aplikaciju VELUX ACTIVE)

 Čitav postupak instaliranja mrežnog prolaza podeljen je na tri koraka:
Najpre dodajte mrežni prolaz u aplikaciju Home i povežite sa Wi-Fi mrežom. Najpre dodajte mrežni prolaz u aplikaciju Apple Home i povežite sa Wi-Fi mrežom. Zatim uparite VELUX proizvode sa mrežnim prolazom. Na kraju uparite senzore i prekidače za odlazak sa mrežnim prolazom.

1: Konfigurisanje HomeKit-a

Da biste dodali mrežni prolaz u aplikaciju Home, uradite sledeće:  

 1. Priključite mrežni prolaz u struju priloženim kablom za napajanje.
  (LED na zadnjoj strani svetleće zelenom bojom dok mrežni prolaz podiže svoj sistem)

 2. Sačekajte da LED počne da svetli belom bojom. Sada mrežni prolaz može da se doda u aplikaciju Home.  
  Ako ne vidite belo svetlo, pritisnite i držite srednje dugme označeno sličicom "Settings" (Postavke) dok odgovarajući LED ne počne da svetli belom bojom. 

 3. Dodajte mreži prolaz u aplikaciju Home: otvorite aplikaciju Home: otvorite aplikaciju Apple Home > izaberite Add Accessory (Dodaj opremu) > skenirajte osmocifreni HomeKit kod na zadnjoj strani mrežnog prolaza. Mrežni prolaz bi trebalo automatski da se pojavi u aplikaciji Home.

 4. Dozvolite mrežnom prolazu da se poveže na Wi-Fi mrežu koju koristi vaš mobilni uređaj.

Napomena: Ako softver mrežnog prolaza nije ažuriran, ažuriraće se automatski nakon uspostavljanja Wi-Fi veze. LED će tokom ažuriranja svetleti zelenom bojom.
Sačekajte da LED počne da svetli belom bojom pre nego što pređete na naredni korak.
 

2: Uparivanje prozora, spoljne i unutrašnje roletne

Uparivanje prozora, spoljnih i unutrašnjih roletni sa mrežnim prolazom obavlja se pomoću postojećeg VELUX daljinskog upravljača (ili više njih) korišćenog za upravljanje proizvodima.

Ako svim (ili nekim) proizvodima upravljate pomoću dvosmernog upravljača (upravljača koji prima povratne informacije), obavite korak 2a kako je opisano u nastavku. 

Ako proizvodima upravljate samo pomoću jednosmernih upravljača, pređite na postupak korak 2b i pratite nastavak procesa.

 

2a: Uparivanje pomoću dvosmernog daljinskog upravljača


(kod KLR 200)
 
 1. Pripremite dvosmerni daljinski upravljač (KLR 200) za slanje kopije proizvoda u mrežni prolaz:
  Uključite daljinski upravljač (sličica kuće u donjem desnom uglu) > izaberite More (Još) > izaberite New product (Novi proizvod) > izaberite Copy control pad (Kopiranje daljinskog upravljača na dodir) > izaberite Next (Dalje).
  Sad pređite na mrežni prolaz.
(1) Još
(2) Novi proizvod
(3) Kopiranje daljinskog upravljača na dodir
(4) Dalje
(na mrežnom prolazu)

2. Podesite mrežni prolaz u režim prijema proizvoda: 
Kratko pritisnite (manje od 2 sekunde) levo dugme mrežnog prolaza označeno sličicom "Key" (Ključ). Odgovarajući LED će nekoliko puta trepnuti zelenom bojom, označavajući da se proizvodi kopiraju.

3. Sačekajte da LED prestane da trepće, potvrđujući time da je kopiranje novih proizvoda završeno. Uspešno kopiranje se označava i na daljinskom upravljaču.
 
Proizvodi će se ubrzo automatski pojaviti u aplikaciji Home.

 

2b: Uparivanje pomoću jednosmernog daljinskog upravljača

(kod KLI 3xx / KLI 110 / KUR)

 1. Daljinskim upravljačem (KLI 3xx / KLI 110 / KUR) pripremite proizvode za registraciju u mrežnom prolazu:
  Pritisnite i držite bočno dugme za postavke / dugme za resetovanje na zadnjoj strani daljinskog upravljača najmanje 10 sekundi dok prozori, spoljne i unutrašnje roletne ne počnu da se pomeraju napred-nazad. Sad pređite na mrežni prolaz.

(Na mrežnom prolazu)

2. Podesite mrežni prolaz u režim registracije proizvoda:
Pritisnite duže (oko 10 sekundi) srednje dugme mrežnog prolaza označeno sličicom "Settings" (Postavke) dok odgovarajući LED ne počne da trepće plavom bojom.
 
3. Sačekajte da LED prestane da trepće, potvrđujući time da je kopiranje novih proizvoda završeno. Proizvodi će se ubrzo automatski pojaviti u aplikaciji Apple Home.

3: Uparivanje senzora i prekidača za odlazak


Da biste pripremili senzor(e) i prekidač(e) za odlazak za uparivanje sa mrežnim prolazom, uradite sledeće:
 1. Sakupite sve senzore i prekidače za odlazak koje želite da uparite sa mrežnim prolazom i stavite ih blizu (do 1 metar) mrežnog prolaza.

 2. Otvorite senzore i prekidače malim ravnim odvijačem. Uvucite odvijač u dva otvora sa svake strane proizvoda. Pažljivo podižite odvijač naviše (ka prednjoj strani) da biste otvorili proizvod. Sad pređite na mrežni prolaz.
Napomena: Ako su baterije već stavljene, izvadite ih iz svih senzora i prekidača za odlazak i sačekajte 30 sekundi pre nego što nastavite.
(na mrežnom prolazu)

Da biste uparili senzor(e) i prekidač(e) za odlazak za uparivanje sa mrežnim prolazom, uradite sledeće: 

3. Podesite mrežni prolaz u režim registracije senzora/prekidača:
Pritisnite duže (oko 10 sekundi) srednje dugme mrežnog prolaza označeno sličicom "Settings" (Postavke) dok odgovarajući LED ne počne da trepće plavom bojom.
Sad se vratite na senzore i prekidače.

4. Stavite baterije u sve senzore i prekidače. LED na svakom proizvodu treba da trepće zelenom bojom dok se uparivanje ne završi.

5. Sačekajte da LED na zadnjoj strani mrežnog prolaza prestane da trepće, potvrđujući time da je registracija proizvoda završena. Proizvodi će se ubrzo automatski pojaviti u aplikaciji Home. Ako se ne pojave svi senzori i prekidači za odlazak u aplikaciji Home, izvadite baterije iz nedetektovanih proizvoda i ponovite korake od 3 do 5.

6. Sastavite sve senzore i prekidače spajanjem prednjeg i zadnje dela tako da škljocnu.
Savet: Ako neki proizvod treba pričvrstiti za zid zavrtnjima, pričvrstite zadnji deo za zid pre nego što sastavite proizvod.

Ovde možete prilagoditi naziv VELUX proizvoda, senzora i mrežnog prolaza i dodati ih prostorijama, zonama, scenama i automatizacijama.

Sad ste spremni za kontrolu VELUX proizvoda putem aplikacije Apple Home ili razgovaranjem sa Siri.