Kompletan sistem za odimnjavanje u skladu sa evropskim EN normama

 • Otvara se do 90° za 60 sekundi

 • Izgleda kao standardni VELUX krovni prozori na krovu (bez deflektora za vetar)

 • Dostupno sa dvostrukim i trostrukim staklom

 • Praktična ventilacija moguća na dodir dugmeta. Dostupan senzor za kišu.

 • Kompletan sistem kontrole za pojedinačne prozore i grupe prozora

Krovni prozor sa odimnjavanjem

Tip prozora:  Šifra proizvoda:  Objašnjenje:  EN sertifikat: 
GGL ---- 306640 Drvo sa trostrukim staklom EN 12101-2
GGL ---- 307340 Drvo sa dvostrukim staklom EN 12101-2
GGU ---- 006640 Poliuretan sa trostrukim staklom EN 12101-2
GGU ---- 007340 Poliuretan sa dvostrukim staklom EN 12101-2

Krovni prozor sa odimnjavanjem uključujući deflektor vetra

Tip prozora:  Šifra proizvoda:  Objašnjenje:  EN sertifikat: 
GGL ---- SD00402 Drvo sa trostrukim staklom EN 12101-2
GGL ---- SD00403 Drvo sa dvostrukim staklom EN 12101-2
GGU ---- SD00402 Poliuretan sa trostrukim staklom EN 12101-2
GGU ---- SD00403 Poliuretan sa dvostrukim staklom EN 12101-2

Potpuno automatizovani sistem za
odimnjavanje
za svaki projekat

Istražite više 

Pregled sistema za upravljanje –
šta rade i gde se postavljaju

Sistem za upravljanje KFX 210

Kompletan sistem kontrole
za do 4 GGL/GGU
krovna prozora sa
odimnjavanjem ili 1 CSP
prozor za ravan krov.
Uključuje: KFC 210 +
KFK 100 + KFA 100

    Upravljačka jedinica KFC 210
 • 10 amp.
 • Kontroliše do 4 GGL/
  GGU krovna prozora sa
  odimnjavanjem ili 1 CSP
  prozor za ravan krov za
  odimnjavanje.
    Upravljačka jedinica KFC 220
 • 2 x 10 amp.
 • Kontroliše do 8 GGL/
  GGU krovnih prozora sa
  odimnjavanjem ili 2 CSP
  prozora za ravan krov za
  odimnjavanje.
    Ručni javljač požara KFK 100 
 • Ručni javljač požara
  za aktiviranje
  funkcije
  odimnjavanja.
    Komforan prekidač KFK 200 
 • Zidni prekidač
  koji omogućuje prirodnu
  ventilaciju za
  svakodnevnu udobnost.
     Detektor dima KFA 100 
 • Detektor dima
  za rano otkrivanje
  požara.
     Senzor za kišu KLA 200
 • Zatvara prozor u
  režimu komforne
  ventilacije ako počne kiša.
 • Premošćava se u slučaju požara.

Primenjuje se svuda gde je potrebno odimnjavanje.

Stepeništa
Kancelarije i javne zgrade

Fabrike i magacini

Odimnjavanje za prozore za ravne krovove

VELUX takođe prodaje prozore sa odimnjavanjem za ravne krovove.
Pratite vezu da saznate više.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Odimnjavanje prozora za kose krovove

Istražite više

Odimnjavanje

 • EN 12101-2 je evropski standard za proizvode sa naslovom „Specifikacije uređaja za prirodno odvođenje dima i toplote“
 • Od 1. septembra 2006. svi uređaji za prirodno odvođenje dima i toplote moraju da imaju CE oznaku u skladu sa evropskim standardima za proizvode EN 12101-2.
 • EN 12101-10 je evropski standard za proizvode sa naslovom: „Sistemi za kontrolu dima i toplote – napajanja“
 • Sva VELUX napajanja za odimnjavanje su u skladu sa standardom EN 12101-10.
 • Uređaj za prirodno odvođenje dima i toplote bi trebalo da bude klasifikovan prema sledećim kriterijumima:
  1. Pouzdanost: Zahtev koji se odnosi na broj ciklusa u toku kojih uređaj može bezbedno da radi
  2. Pritisak snega: Zahtev koji se odnosi na maksimalan pritisak snega koji dozvoljava potpuno funkcionisanje
  3. Niska temperatura: Zahtev koji se odnosi na minimalnu temperaturu u prostoriji koja obezbeđuje funkcionisanje
  4. Pritisak vetra: Zahtev koji se odnosi na maksimalno usisavanje vetra koje uređaj može da izdrži bez narušavanja funkcionisanja
  5. Izlaganje toploti: Zahtev koji se odnosi na temperaturu na kojoj će uređaj zadržati svoje funkcije tokom 30 minuta izlaganja toploti
  6. Aerodinamična slobodna površina: Zahtev koji se odnosi na efikasnost ventilatora za sve pravce vetra
  7. Testove za dodelu sertifikata mora da izvede sertifikovani institut za ispitivanje
 • Upravljač za prozor i odimnjavanje mora da bude testiran i sertifikovan kao jedna jedinica
 • Sertifikat mora da dodeli ovlašćena agencija za izdavanje sertifikata 
 • Uređaj za prirodno odvođenje dima i toplote mora da ima CE oznaku, a vrednosti za koje je sertifikat izdat moraju da budu prikazane na proizvodu
 • Standard određuje zahteve za uređaje za prirodno odvođenje dima i toplote nezavisno od toga da li se oni postavljaju na kose ili ravne krovove.
 • VELUX prozori za odimnjavanje imaju CE oznaku i testirani su u skladu sa parametrima standarda EN 12101-2 
 • Svi VELUX proizvodi za odimnjavanje se ažuriraju u skladu sa harmonizovanim standardima serije EN 12101 u smislu kontrole dima i toplote čim standardi stupe na snagu
 • Proizvod za prirodno odvođenje dima i toplote ne može da nosi CE oznaku ako nije klasifikovan u skladu sa standardom za proizvode EN 12101-2
 • Sa VELUX proizvodima za odimnjavanje isporučuje se deklaracija o usaglašenosti koja sadrži vrednosti za izdavanje sertifikata
 • VELUX prozor za odimnjavanje uključujući deflektor za vetar bi trebalo da se koristi kada postoje zahtevi za aerodinamičnu slobodnu površinu

ILI:

 • VELUX prozor za odimnjavanje (izuzev deflektora za vetar) bi trebalo da se koristi kada postoje zahtevi za geometrijsku površinu ventilacije

I:

 • VELUX kontrolni sistem za istovremeno upravljanje do četiri prozora za odimnjavanje ili povezan sa više VELUX kontrolnih jedinica KFC 210/220
 • Ili bilo koji kontrolni sistem za odimnjavanje koji je primenjiv ili odobren za upotrebu sa VELUX GGL/GGU prozorima za odimnjavanje
 • VELUX prozori za odimnjavanje se isporučuju u nekoliko VELUX standardnih veličina koje omogućuju pravilne specifikacije za niz primena (prilagodljivo lokalnoj ponudi)
 • Postoji izbor između prirodnog bora i belog poliuretanskog završnog sloja
 • Simetrija centralnog stožera sa otvorom od 90° ujednačava efikasnost, što znači da krovni prozor sa centralnim stožerom omogućuje efikasno odvođenje dima i toplote nezavisno od pravca vetra. To znači da senzor za vetar nije potreban i je za zadovoljavanje potreba često dovoljan samo jedan VELUX prozor sa odimnjavanjem.
 • Prema standardu za proizvode EN 12101-2, efikasnost uređaja za prirodno odvođenje dima i toplote mora da se meri pri izlaganju vetru iz različitih uglova
 • Da: VELUX prozori sa odimnjavanjem su ispunili zahteve testa pouzdanosti u standardnu EN 12101-2 koji traže da prozor ima više od 10.000 ciklusa
 • Za ventilaciju radi udobnosti, prozor se otvara do najviše 200 mm (preporučeno) i zato je u skladu sa bezbednosnim standardom EN 60335-2-103
 • Karakteristike prozora sa centralnim stožerom u smislu udobnosti su povoljne zato što krilo kada je otvoreno za ventilaciju radi udobnosti štiti od kiše, lišća koje opada, itd.
 • VELUX kontrolni sistem (KFX 210) može da se koristi za upravljanje sa do 4 prozora sa odimnjavanjem, dajući mogućnost da se napravi geometrijska površina za odimnjavanje od 6-5 m2 ili aerodinamična slobodna površina od gotovo 3 m2.
 • Ako je potrebno, moguće je povezati više kontrolnih jedinica (KFC 210/220) za upravljanje do 80 VELUX prozora za odimnjavanje.
 • Integrisane baterije u kontrolnom sistemu znače da će sistem reagovati 72 sata u slučaju prekida napajanja
 • VELUX prozor za odimnjavanje se ugrađuje na krovovima sa nagibom od 15–90°. Za krovove sa nagibom od 60–90° mogu da važe posebni uslovi. Proverite svoje lokalne zahteve.
 • Za brzu i laku ugradnju, unapred je montiran kompaktan uređaj za odimnjavanje na krilu krovnog prozora koji se ne vidi kada se prozor zatvori
 • Na prozor se lako postavljaju dve diskretne gasne opruge koje omogućuju stabilno i brzo otvaranje
 • Deflektor za vetar se ugrađuje u zavisnosti od primene
 • U slučaju kvara, VELUX uređaji za odimnjavanje mogu da se zamene.
 • Da: VELUX sistem za odimnjavanje može da se kontroliše preko spoljašnjeg sistema alarma
 • Modul za povezivanje sa spoljašnjim sistemima alarma nalazi se u kontrolnim jedinicama KFC 210/220
 • VELUX takođe pruža pomoć oko ugradnje sistema, puštanja u rad i godišnjeg servisiranja (prilagođeno lokalnoj ponudi)
 • VELUX sistem za odimnjavanje je veoma fleksibilno i ekonomski isplativo rešenje pogodno za niz primena, od stepeništa u stambenim zgradama do velikih komercijalnih zgrada
 • VELUX rešenja za odimnjavanje su delotvorna na svim mestima gde se postavljaju krovni prozori i pružaju sjajnu fleksibilnost u pozicioniranju prozora na krovu
 • Informacije o performansama moraju da budu navedene na samim proizvodima i na pratećoj CE deklaraciji ili sertifikatu o usaglašenosti
 • CE oznaka obezbeđuje da performanse mogu lako da se uporede
 • Usaglašenost sa standardom EN 12101-2 može da se dobije samo kada su proizvodi označeni oznakom koja ukazuje na standard i verzijom standarda koja je primenjena za izdavanje sertifikata zapisanog na proizvodu
 • Deflektori za vetar bi trebalo da se koriste kada se zakonski zahtevi za odimnjavanje odnose na aerodinamičku slobodnu površinu. Ovo može da zavisi od primene i lokalnog zakonodavstva.
 • VELUX prozor sa odimnjavanjem bez deflektora za vetar se koristi kada se zakonski zahtevi za odimnjavanje odnose samo na geometrijsku površinu
 • Prozori za odimnjavanje mogu da se ugrade na krovovima sa nagibima između 15° i 90°.
 • Na ravnim krovovima sa nagibom od 0° do 15° ugrađuju se prozori koji imaju VELUX ECX rub za ravni krov ili se koristi VELUX CSP prozor za odimnjavanje za ravne krovove.