Kompletan sistem za odimnjavanje u skladu sa evropskim EN normama

 • Otvara se 50 cm u roku od 60 sekundi

 • Nesmetani pogled sa integrisanim motorom 

 • Izgleda kao standardni VELUX prozori za ravne krovove i unutra i spolja 

 • Praktična ventilacija moguća na dodir dugmeta. Dostupan senzor za kišu

Krovni prozor sa odimnjavanjem za ravne krovove

Tip prozora:  Šifra proizvoda:  Objašnjenje:  EN sertifikat: 
CSP  1073Q Dvostruko staklo sa kupolom  EN 12101-2 

Potpuno automatizovani sistem za
odimnjavanje za svaki projekat

Istražite više

Pregled sistema za upravljanje –
šta rade i gde se postavljaju

Sistem za upravljanje KFX 210

Kompletan sistem kontrole
za do 4 GGL/GGU
krovna prozora sa
odimnjavanjem ili 1 CSP
prozor za ravan krov.
Uključuje: KFC 210 +
KFK 100 + KFA 100

    Upravljačka jedinica KFC 210
 • 10 amp.
 • Kontroliše do 4 GGL/
  GGU krovna prozora sa
  odimnjavanjem ili 1 CSP
  prozor za ravan krov za
  odimnjavanje.
    Upravljačka jedinica KFC 220
 • 2 x 10 amp.
 • Kontroliše do 8 GGL/
  GGU krovnih prozora sa
  odimnjavanjem ili 2 CSP
  prozora za ravan krov za
  odimnjavanje.
    Ručni javljač požara KFK 100 
 • Ručni javljač požara
  za aktiviranje
  funkcije
  odimnjavanja.
    Komforan prekidač KFK 200 
 • Zidni prekidač
  koji omogućuje prirodnu
  ventilaciju za
  svakodnevnu udobnost.
     Detektor dima KFA 100 
 • Detektor dima
  za rano otkrivanje
  požara.
     Senzor za kišu KLA 200
 • Zatvara prozor u
  režimu komforne
  ventilacije ako počne kiša.
 • Premošćava se u slučaju požara.

Primenjuje se svuda gde je potrebno odimnjavanje.

Prolazi

Kancelarije i javne zgrade

Fabrike i magacini

Odimnjavanje
za prozore za kose krovove

Često postavljana pitanja (FAQ)

Prozori za ravne krovove sa odimnjavanjem

Istražite više

Odimnjavanje

 • EN 12101-2 je evropski standard za proizvode sa naslovom „Specifikacije uređaja za prirodno odvođenje dima i toplote“
 • Od 1. septembra 2006. svi uređaji za prirodno odvođenje dima i toplote moraju da imaju CE oznaku u skladu sa evropskim standardima za proizvode EN 12101-2.
 • EN 12101-10 je evropski standard za proizvode sa naslovom: „Sistemi za kontrolu dima i toplote – napajanja“
 • Sva VELUX napajanja za odimnjavanje su u skladu sa standardom EN 12101-10.
 • Uređaj za prirodno odvođenje dima i toplote bi trebalo da bude klasifikovan prema sledećim kriterijumima:
  1. Pouzdanost: Zahtev koji se odnosi na broj ciklusa u toku kojih uređaj može bezbedno da radi
  2. Pritisak snega: Zahtev koji se odnosi na maksimalan pritisak snega koji dozvoljava potpuno funkcionisanje
  3. Niska temperatura: Zahtev koji se odnosi na minimalnu temperaturu u prostoriji koja obezbeđuje funkcionisanje
  4. Pritisak vetra: Zahtev koji se odnosi na maksimalno usisavanje vetra koje uređaj može da izdrži bez narušavanja funkcionisanja
  5. Izlaganje toploti: Zahtev koji se odnosi na temperaturu na kojoj će uređaj zadržati svoje funkcije tokom 30 minuta izlaganja toploti
  6. Aerodinamična slobodna površina: Zahtev koji se odnosi na efikasnost ventilatora za sve pravce vetra
  7. Testove za dodelu sertifikata mora da izvede sertifikovani institut za ispitivanje
 • Upravljač za prozor i odimnjavanje mora da bude testiran i sertifikovan kao jedna jedinica
 • Sertifikat mora da dodeli ovlašćena agencija za izdavanje sertifikata 
 • Uređaj za prirodno odvođenje dima i toplote mora da ima CE oznaku, a vrednosti za koje je sertifikat izdat moraju da budu prikazane na proizvodu
 • Standard određuje zahteve za uređaje za prirodno odvođenje dima i toplote nezavisno od toga da li se oni postavljaju na kose ili ravne krovove.
 • VELUX prozori za odimnjavanje imaju CE oznaku i testirani su u skladu sa parametrima standarda EN 12101-2 
 • Svi VELUX proizvodi za odimnjavanje se ažuriraju u skladu sa harmonizovanim standardima serije EN 12101 u smislu kontrole dima i toplote čim standardi stupe na snagu
 • Proizvod za prirodno odvođenje dima i toplote ne može da nosi CE oznaku ako nije klasifikovan u skladu sa standardom za proizvode EN 12101-2
 • Sa VELUX proizvodima za odimnjavanje isporučuje se deklaracija o usaglašenosti koja sadrži vrednosti za izdavanje sertifikata
 • VELUX prozor za odimnjavanje uključujući deflektor za vetar bi trebalo da se koristi kada postoje zahtevi za aerodinamičnu slobodnu površinu

ILI:

 • VELUX prozor za odimnjavanje (izuzev deflektora za vetar) bi trebalo da se koristi kada postoje zahtevi za geometrijsku površinu ventilacije

I:

 • VELUX kontrolni sistem za istovremeno upravljanje do četiri prozora za odimnjavanje ili povezan sa više VELUX kontrolnih jedinica KFC 210/220
 • Ili bilo koji kontrolni sistem za odimnjavanje koji je primenjiv ili odobren za upotrebu sa VELUX GGL/GGU prozorima za odimnjavanje
 • VELUX prozori za odimnjavanje se isporučuju u nekoliko VELUX standardnih veličina koje omogućuju pravilne specifikacije za niz primena (prilagodljivo lokalnoj ponudi)
 • Postoji izbor između prirodnog bora i belog poliuretanskog završnog sloja
 • Simetrija centralnog stožera sa otvorom od 90° ujednačava efikasnost, što znači da krovni prozor sa centralnim stožerom omogućuje efikasno odvođenje dima i toplote nezavisno od pravca vetra. To znači da senzor za vetar nije potreban i je za zadovoljavanje potreba često dovoljan samo jedan VELUX prozor sa odimnjavanjem.
 • Prema standardu za proizvode EN 12101-2, efikasnost uređaja za prirodno odvođenje dima i toplote mora da se meri pri izlaganju vetru iz različitih uglova
 • Da: VELUX prozori sa odimnjavanjem su ispunili zahteve testa pouzdanosti u standardnu EN 12101-2 koji traže da prozor ima više od 10.000 ciklusa
 • Za ventilaciju radi udobnosti, prozor se otvara do najviše 200 mm (preporučeno) i zato je u skladu sa bezbednosnim standardom EN 60335-2-103
 • Karakteristike prozora sa centralnim stožerom u smislu udobnosti su povoljne zato što krilo kada je otvoreno za ventilaciju radi udobnosti štiti od kiše, lišća koje opada, itd.
 • VELUX kontrolni sistem (KFX 210) može da se koristi za upravljanje sa do 4 prozora sa odimnjavanjem, dajući mogućnost da se napravi geometrijska površina za odimnjavanje od 6-5 m2 ili aerodinamična slobodna površina od gotovo 3 m2.
 • Ako je potrebno, moguće je povezati više kontrolnih jedinica (KFC 210/220) za upravljanje do 80 VELUX prozora za odimnjavanje.
 • Integrisane baterije u kontrolnom sistemu znače da će sistem reagovati 72 sata u slučaju prekida napajanja
 • VELUX prozor za odimnjavanje se ugrađuje na krovovima sa nagibom od 15–90°. Za krovove sa nagibom od 60–90° mogu da važe posebni uslovi. Proverite svoje lokalne zahteve.
 • Za brzu i laku ugradnju, unapred je montiran kompaktan uređaj za odimnjavanje na krilu krovnog prozora koji se ne vidi kada se prozor zatvori
 • Na prozor se lako postavljaju dve diskretne gasne opruge koje omogućuju stabilno i brzo otvaranje
 • Deflektor za vetar se ugrađuje u zavisnosti od primene
 • U slučaju kvara, VELUX uređaji za odimnjavanje mogu da se zamene.
 • Da: VELUX sistem za odimnjavanje može da se kontroliše preko spoljašnjeg sistema alarma
 • Modul za povezivanje sa spoljašnjim sistemima alarma nalazi se u kontrolnim jedinicama KFC 210/220
 • VELUX takođe pruža pomoć oko ugradnje sistema, puštanja u rad i godišnjeg servisiranja (prilagođeno lokalnoj ponudi)
 • VELUX sistem za odimnjavanje je veoma fleksibilno i ekonomski isplativo rešenje pogodno za niz primena, od stepeništa u stambenim zgradama do velikih komercijalnih zgrada
 • VELUX rešenja za odimnjavanje su delotvorna na svim mestima gde se postavljaju krovni prozori i pružaju sjajnu fleksibilnost u pozicioniranju prozora na krovu
 • Informacije o performansama moraju da budu navedene na samim proizvodima i na pratećoj CE deklaraciji ili sertifikatu o usaglašenosti
 • CE oznaka obezbeđuje da performanse mogu lako da se uporede
 • Usaglašenost sa standardom EN 12101-2 može da se dobije samo kada su proizvodi označeni oznakom koja ukazuje na standard i verzijom standarda koja je primenjena za izdavanje sertifikata zapisanog na proizvodu
 • Deflektori za vetar bi trebalo da se koriste kada se zakonski zahtevi za odimnjavanje odnose na aerodinamičku slobodnu površinu. Ovo može da zavisi od primene i lokalnog zakonodavstva.
 • VELUX prozor sa odimnjavanjem bez deflektora za vetar se koristi kada se zakonski zahtevi za odimnjavanje odnose samo na geometrijsku površinu
 • Prozori za odimnjavanje mogu da se ugrade na krovovima sa nagibima između 15° i 90°.
 • Na ravnim krovovima sa nagibom od 0° do 15° ugrađuju se prozori koji imaju VELUX ECX rub za ravni krov ili se koristi VELUX CSP prozor za odimnjavanje za ravne krovove.