VELUX krovni prozor za odimnjavanje

Tehnički podaci


Uvod

VELUX krovni prozori sa odimnjavanjem za kose krovove sa integrisanim motorom imaju CE oznaku u skladu sa evropskim standardom za ventilatore za izvlačenje dima i toplote EN 12101-2.


Krovni prozor sa odimnjavanjem
Prozor/staklo Materijali Deflektor EN norma
 
  GGL GGU   Klasifikacija
  Drvo* Poliuretan (PU) Bez deflektora EN 12101-2
  Šifra proizvoda    


---- 306640


---- 006640
 
Trostruko staklo
varijanta 66
       


---- 307340


---- 007340
 
Dvostruko staklo
varijanta 73
       
Svi prozori su standardno opremljeni aluminijumskim oblogama. Obloge od bakra ili cinka su takođe dostupne kao specijalne varijante
* = takođe dostupno u beloj boji kao specijalna varijanta

Krovni prozor sa odimnjavanjem uključujući deflektor vetra

Prozor/staklo Materijali Deflektor EN norma
Uključujući deflektor
za vetar 
GGL GGU KFD  Klasifikacija
Drvo Poliuretan (PU) Aluminijum EN 12101-2
  Šifra proizvoda    


---- SD00402


---- SD00402
 
Trostruko staklo
varijanta 66
       


---- SD00403


---- SD00403
 
Dvostruko staklo
varijanta 73
       
Svi prozori sa deflektorom su standardno opremljeni aluminijumskim oblogama. Obloge od bakra su takođe dostupne kao specijalna varijanta. Međutim, deflektor je od aluminijuma i u aluminijumskoj i u bakarnoj varijanti.

Tabela sa veličinama
Tip prozora GGL / GGU
Veličina u cm
MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08
78 x 98 78x 118 78 x 140 114 x 118 114 x 140 134 x 98 134x 140

Klasifikacija u skladu sa parametrima evropskog standarda EN 12101-2
Specifikacije VELUX prozor sa odimnjavanjem
Pouzdanost (Re)
Pritisak snega (SL)
Niska temperatura (T)
Pritisak vetra (WL)
Izlaganje toploti (B)
Re 1000+10000
SL 1000
T (-15)
WL 3000
B 300

Površina osnove/geometrijska površina
Geometrijska površina otvora Av u m2
MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08
0,63 0,76 0,91 1,17 1,38 1,14 1,65

Aerodinamična površina Aa u m2
Bez deflektora za vetar
Sa deflektorom za vetar
MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08
0,19 0,29 0,43 0,28 0,44 0,16 0,38
0,33 0,43 0,55 0,55 0,70 0,51 0,73

Tehničke vrednosti
Trostruko staklo (--66)
Dvostruko staklo (--73)
Uw-vrednost W/m2K Ug-vrednost W/m2K g-vrednost Tv-vrednost Rw-vrednost
1,0 0,7 0,50 0,69 37 dB
1,3 1,0 0,52 0,75 35 dB

Vodič za povezivanje električnih instalacija

VELUX instalacioni proizvodi
EDW 0000
Profilisani krovni pokrivač
(do 120 mm)
 
 
 
 
EDL 0000
Ravni krovni pokrivač
(do 8 mm)
 
 
 
Materijal za opšivke Materijal za parapetnu dasku Kosina krova  Visina profila Bočni presek
Aluminijum
Tamnosiva
Sendvič konstrukcija od aluminijuma i bitumena.
Tamnosiva.
maks. 120 mm Visina pene
75 mm
Aluminijum
Tamnosiva 
    Maks. 8 mm,
Ploče od škriljca ili bituminizirani filc
Oceni limovi
BDX
Termo i hidroizolacioni set
Izolacioni materijal
Termo i hidroizolacioni set sa fleksibilnom penom za dobro i bezbedno prianjanje na krovnoj konstrukciji

Sistem prozora i upravljanja
Prozor sa odimnjavanjem  
           
 • Krovni prozor sa centralnim stožerom GGL i GGU sa unapred montiranim upravljačem za odimnjavanje sa CE oznakom u skladu sa evropskim standardom za prirodne ventilatore za izvlačenje dima i toplote EN 12101-2.
 • Prozor može da se otvori za svakodnevnu komfornu ventilaciju. Preporučuje se do 200 mm.
 • Prozor sa odimnjavanjem se nudi u dve varijante sa ili bez deflektora za vetar za ispunjavanje zahteva u različitim primenama.
 • Sve varijante prozora imaju laminirano unutrašnje staklo zbog povećane lične sigurnosti.
 • Kada se funkcija odimnjavanja aktivira, prozor se otvara do ugla od 90° pomoću motora sa lančanim pogonom i gasnih opruga.
Sistem kontrole KFX 210  
 • Sistem kontrole se sastoji od kontrolne jedinice (KFC 210) sa integrisanim ručnim javljačem požara i prekidačem za komfornu ventilaciju (24 V izlaznog napona, 10 ampera), dodatnim ručnim javljačem požara (KFK 100) i detektorom za dim (KFA 100).
 • CE oznaka u skladu sa EN 12101-10.
 • Kontroliše do 4 GGL/GGU krovna prozora sa odimnjavanjem ili 1 CSP prozor sa odimnjavanjem za ravan krov.
 • Integrisano napajanje za slučaj nužde od 72 sata.
 • Ugradnja u zid ili sa ramom za ugradnju na zid, dimenzije jedinice: 398 x 393 x 127 mm (Š x V x D).
 • Boja kontrolnog sistema: Bela NCS S 1000N
 • Moguće povezivanje do 10 KFC 210/220 kontrolnih jedinica koje omogućuju kontrolisanje do 80 prozora sa odimnjavanjem.
 • Ako je potrebno, omogućuje kontrolisanje preko spoljašnjih alarmnih sistema.
Kontrolna jedinica KFC 210  
 • Kontrolna jedinica sa integrisanim ručnim javljačem požara i prekidačem za komfornu ventilaciju (24 V izlaznog napona, 10 ampera).
 • CE oznaka u skladu sa EN 12101-10.
 • Kontroliše do 4 GGL/GGU krovna prozora sa odimnjavanjem ili 1 CSP prozor za ravan krov za odimnjavanje.
 • Integrisano napajanje za slučaj nužde od 72 sata.
 • Ugradnja u zid ili sa ramom za ugradnju na zid, dimenzije kontrolne jedinice: 398 x 393 x 127 mm (Š x V x D).
 • Boja kontrolnog sistema: Bela NCS S 1000N.
 • Moguće povezivanje do 10 KFC 210/220 kontrolnih jedinica koje omogućuju kontrolisanje do 80 prozora sa odimnjavanjem.
 • Ako je potrebno, omogućuje kontrolisanje preko spoljašnjih alarmnih sistema.
Kontrolna jedinica KFC 220  
 • Kontrolna jedinica sa integrisanim ručnim javljačem požara i prekidačem za komfornu ventilaciju (24 V izlaznog napona, 2 x 10 ampera).
 • CE oznaka u skladu sa EN 12101-10.
 • Kontroliše do 8 GGL/GGU krovna prozora sa odimnjavanjem ili 2 CSP prozora sa odimnjavanjem za ravan krov.
 • Integrisano napajanje za slučaj nužde od 72 sata.
 • Ugradnja u zid ili sa ramom za ugradnju na zid, dimenzije kontrolne jedinice: 398 x 393 x 127 mm (Š x V x D).
 • Boja kontrolnog sistema: bela NCS S 1000N.
 • Moguće povezivanje do 10 KFC 210/220 kontrolnih jedinica koje omogućuju kontrolisanje do 80 prozora sa odimnjavanjem.
 • Ako je potrebno, omogućuje kontrolisanje preko spoljašnjih alarmnih sistema.
Ručni javljač požara KFK 100  
 • Ručni javljač požara za aktiviranje funkcije odimnjavanja.
 • Boja: siva (RAL 7047).
 • Dimenzije: 125 x 125 x 36 mm (Š x V x D).
 • Sa svakim VELUX kontrolnim sistemom može da se koristi do 10 ručnih javljača požara.
 • Vizuelna i zvučna indikacija pravilnog funkcionisanja, greške i alarma.
Komforan prekidač KFK 200  
 • Zidni prekidač koji omogućuje prirodnu ventilaciju za svakodnevnu udobnost.
 • Boja: bela (RAL 1013).
 • Dimenzije: 81 x 81 x 12 mm (Š x V x D).
 • Sa svakim VELUX kontrolnim sistemom može da se koristi do 10 zidnih prekidača.
Detektor dima KFA 100  
 • Detektor dima za rano otkrivanje požara.
 • Boja: bela (RAL 9003).
 • Dimenzije: 50 x 100 mm (V x D) uključujući utičnicu.
 • Sa svakim VELUX kontrolnim sistemom može da se koristi do 10 detektora dima.
 • Vizuelna indikacija aktivacije.
Senzor za kišu KLA 200  
 • Senzor za kišu za automatsko zatvaranje VELUX prozora sa odimnjavanjem u slučaju kiše kada se prozor nalazi u režimu za komfornu ventilaciju).
 • Boja: tamnosiva (NCS S 7500-N).
 • Dimenzije: 40 x 70 x 13 mm (Š x V x D).
 • U slučaju požara senzor za kišu se premošćava.