Tehnički podaci


Uvod

CSP je krovni prozor za odimnjavanje sa električnim upravljanjem za ugradnju na ravnim krovovima kosine od 0°–15° zbog čega je idealan za obezbeđivanje automatskog odimnjavanja na stepeništima ili u predvorjima. Sistemi kontrole (KFX 110) za upravljanje jednim prozorom ili (KFX 120) za upravljanje sa dva prozora, senzori za dim (KFA 100) i jedinice za javljanje požara (KFK 100) kupuje se posebno.


Kosina krova
Između 0 i 15 stepeni

Karakteristike
 • Konstruisani na istim principima kao naši prozori za ravan krov.
 • Izuzetno izolaciono svojstvo i smanjenje buke.
 • Ugao otvaranja od približno 60°.
 • Pokrivač od polikarbonata konstruisan da jednostavno zaštiti jedinicu sa dvostrukim staklom ispod od kiše i snega.
 • Pokrivač od polikarbonata dostupan u prozirnoj i neprozirnoj varijanti.
 • Jedinica sa dvostrukim staklom ima laminirano unutrašnje okno za dodatnu sigurnost.
 • Rub i krilo izrađeni od tvrdih PVC profila proizvedenih istiskivanjem.
 • Dostupno u 2 za 0,88 m2 (100x100) ili 1,30 m2 (120x120) površine ventilacije bez dima.
 • Klasa požara AA
 • Testirano i sertifikovano u skladu sa EN ISO 12101-2.
 • Senzori za dim, sistemi kontrole i ručni javljači požara kupuju se odvojeno.

Upravljanje

Krovnim prozorom sa odimnjavanjem može da se upravlja preko senzora za dim (KFA 100) ili ručnog javljača požara (KFK 100).


Održavanje
 • Sam kabl ne može da se zameni ako se ošteti. Kabl i motor moraju da se zamene kao kompletna jedinica.
 • Preporučuje se podmazivanje šarki prozora najmanje jednom godišnje.
 • Sistem za odimnjavanje mora da se testira nakon ugradnje, servisiranja ili izmena na sistemu. Mora da ga pregleda kvalifikovano osoblje najmanje jednom godišnje. Testovi i provere moraju da se dokumentuju u skladu sa nacionalnim propisima.
 • Pre bilo kakvih radova na održavanju i servisiranju isključite napajanje prozora za odimnjavanje i postarajte se da u tom periodu ne može slučajno ponovo da se poveže.
 • Staklo bi trebalo čistiti mekom, čistom krpom koja ne ispušta vlakna ili neabrazivnim sunđerom. Ostatak prozora može da se čisti uobičajenim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu

Garancija
 • 10 godina VELUX garancije za prozore i delove i roletne
 • 3 godine garancije za električne elemente, unutrašnje roletne, spoljašnje roletne i tende

Staklo

(--73) Kaljeno spoljno staklo sa premazom za nisku potrošnju energije na spoljnom staklu i laminiranim unutrašnjim staklom koje preporučuje VELUX za dodatnu sigurnost.


Dodatna oprema koju preporučuje VELUX

Varijante
Varijante pokrivača od polikarbonata:
 • Proziran ili neproziran

Tabela veličina

Mere (mm)
 Veličina Spoljašnji ram Otvor na krovu  Vidljivo staklo Ivični žleb obloge 
  Š x V  a x b e x f k x l
100100  1180 x 1180  1000 x 1000 835 x 835 959 x 959
120120  1380 x 1380  1200 x 1200 1035 x 1035 1159 x 1159

Poprečni presek/
mere (mm)

Tehnički podaci
 Veličina  100100 120120 
Odimnjavanje – otvoren prozor (m2)  0,88 1,30
Efektivna površina za dnevnu svetlost (m2)
0,70 1,07
 Varijanta stakla Prozirno Neprozirno EN/ISO standard
Prenos toplote Uw[W/m2K]
2,7 2,7 EN ISO 12567-2
Prenos toplote za prozore sa kupolom
nije dostupno nije dostupno EN 1873
Zvučna izolacija Rw[dB]
33 33 EN ISO 10140-2 
Nivo intenziteta zvuka kod buke od kiše LIA[dB]
 47 47 EN ISO 140-18
Propustljivost vazduha
 Klasa 4 Klasa 4 EN 12153 
Prenos svetlosti tD65   0,68 0,21   EN 1873
Ukupni prenos solarne energije, g   0,51 0,21  EN 410

Dijagram za tipično povezivanje žica