VELUX krovni prozor za odimnjavanje

Tehnički podaci


Uvod

VELUX prozori sa odimnjavanjem za ravne krovove sa integrisanim motorom imaju CE oznaku u skladu sa evropskim standardom za ventilatore za izvlačenje dima i toplote EN 12101-2.


Odimnjavanje za ravan krov
Prozor Materijal Staklo Kupola EN norma
CSP Detalji Detalji Varijante Klasifikacija
Šifra proizvoda:
1073Q
PVC Dvostruko staklo Polikarbonat
ili akril
EN 12101-2

Tabela sa veličinama
CSP CSP  
 
100 x 100 120 x 120  

Geometrijska površina stakla Av u m2
CSP CSP  
0,88 130  

Klasifikacija u skladu sa parametrima evropskog standarda EN 12101-2
Specifikacije VELUX prozor sa odimnjavanjem
Pouzdanost (Re) Re 1000+10000
Pritisak snega (SL)

SL 1000 (veličina 100x100), SL 500 (veličina 120x120)

Niska temperatura (T) T (-15)
Pritisak vetra (WL) WL 3000
Izlaganje toploti (B) B 300

Aerodinamična površina Aa u m2

CSP CSP  
0,42 0,58  

Tehničke vrednosti
Uw-vrednost W/m2K Ug-vrednost W/m2K g-vrednost Tv-vrednost Rw-vrednost
10* 0,9 0,53** 0,72** 37db
* A= 2,79 m2 (u vrednost prema EN 1873:2005)
**sa prozirnom kupolom od akrila

Vodič za povezivanje električnih instalacija

Sistem prozora i upravljanja
Prozor sa odimnjavanjem  
 • Prozor sa odimnjavanjem za ravne krovove sa integrisanim motorom i CE oznakom u skladu sa evropskim standardom za uređaj za prirodno odvođenje dima i toplote EN 12101-2.
 • Prozor može da se otvori do približno 15 cm za svakodnevnu komfornu ventilaciju.
 • Motor za odimnjavanje je skriven i u otvorenom i u zatvorenom položaju.
 • Kada se aktivira funkcija odimnjavanja, prozor se otvara do 50 cm.
Sistem kontrole KFX 210  
 • Sistem kontrole se sastoji od kontrolne jedinice (KFC 210) sa integrisanim ručnim javljačem požara i prekidačem za komfornu ventilaciju (24 V izlaznog napona, 10 ampera), dodatnim ručnim javljačem požara (KFK 100) i detektorom za dim (KFA 100).
 • CE oznaka u skladu sa EN 12101-10.
 • Kontroliše do 4 GGL/GGU krovna prozora sa odimnjavanjem ili 1 CSP prozor sa odimnjavanjem za ravan krov.
 • Integrisano napajanje za slučaj nužde od 72 sata.
 • Ugradnja u zid ili sa ramom za ugradnju na zid, dimenzije jedinice: 398 x 393 x 127 mm (Š x V x D).
 • Boja kontrolnog sistema: Bela NCS S 1000N
 • Moguće povezivanje do 10 KFC 210/220 kontrolnih jedinica koje omogućuju kontrolisanje do 80 prozora sa odimnjavanjem.
 • Ako je potrebno, omogućuje kontrolisanje preko spoljašnjih alarmnih sistema.
Kontrolna jedinica KFC 210  
 • Kontrolna jedinica sa integrisanim ručnim javljačem požara i prekidačem za komfornu ventilaciju (24 V izlaznog napona, 10 ampera).
 • CE oznaka u skladu sa EN 12101-10.
 • Kontroliše do 4 GGL/GGU krovna prozora sa odimnjavanjem ili 1 CSP prozor za ravan krov za odimnjavanje.
 • Integrisano napajanje za slučaj nužde od 72 sata.
 • Ugradnja u zid ili sa ramom za ugradnju na zid, dimenzije kontrolne jedinice: 398 x 393 x 127 mm (Š x V x D).
 • Boja kontrolnog sistema: bela NCS S 1000N.
 • Moguće povezivanje do 10 KFC 210/220 kontrolnih jedinica koje omogućuju kontrolisanje do 80 prozora sa odimnjavanjem.
 • Ako je potrebno, omogućuje kontrolisanje preko spoljašnjih alarmnih sistema.
Kontrolna jedinica KFC 220  
 • Kontrolna jedinica sa integrisanim ručnim javljačem požara i prekidačem za komfornu ventilaciju (24 V izlaznog napona, 2 x 10 ampera).
 • CE oznaka u skladu sa EN 12101-10.
 • Kontroliše do 8 GGL/GGU krovna prozora sa odimnjavanjem ili 2 CSP prozora sa odimnjavanjem za ravan krov.
 • Integrisano napajanje za slučaj nužde od 72 sata.
 • Ugradnja u zid ili sa ramom za ugradnju na zid, dimenzije kontrolne jedinice: 398 x 393 x 127 mm (Š x V x D).
 • Boja kontrolnog sistema: bela NCS S 1000N.
 • Moguće povezivanje do 10 KFC 210/220 kontrolnih jedinica koje omogućuju kontrolisanje do 80 prozora sa odimnjavanjem.
 • Ako je potrebno, omogućuje kontrolisanje preko spoljašnjih alarmnih sistema.
Ručni javljač požara KFK 100  
 • Ručni javljač požara za aktiviranje funkcije odimnjavanja.
 • Boja: siva (RAL 7047).
 • Dimenzije: 125 x 125 x 36 mm (Š x V x D).
 • Sa svakim VELUX kontrolnim sistemom može da se koristi do 10 ručnih javljača požara.
 • Vizuelna i zvučna indikacija pravilnog funkcionisanja, greške i alarma.
Komforan prekidač KFK 200  
 • Zidni prekidač koji omogućuje prirodnu ventilaciju za svakodnevnu udobnost.
 • Boja: bela (RAL 1013).
 • Dimenzije: 81 x 81 x 12 mm (Š x V x D).
 • Sa svakim VELUX kontrolnim sistemom može da se koristi do 10 zidnih prekidača.
Detektor dima KFA 100  
 • Detektor dima za rano otkrivanje požara.
 • Boja: bela (RAL 9003).
 • Dimenzije: 50 x 100 mm (V x D) uključujući utičnicu.
 • Sa svakim VELUX kontrolnim sistemom može da se koristi do 10 detektora dima.
 • Vizuelna indikacija aktivacije.
Senzor za kišu KLA 200  
 • Senzor za kišu za automatsko zatvaranje VELUX prozora sa odimnjavanjem u slučaju kiše kada se prozor nalazi u režimu za komfornu ventilaciju).
 • Boja: tamnosiva (NCS S 7500-N).
 • Dimenzije: 40 x 70 x 13 mm (Š x V x D).
 • U slučaju požara senzor za kišu se premošćava.