Rešavanje problema

Da li imate problema sa upravljačkom jedinicom VELUX Touch? Tu smo da vam pomognemo.

Upotreba upravljačke jedinice VELUX Touch

Zašto ekran često treperi?
Zašto dugmad na ekranu nestaju?
Zašto se proizvod ne pomera kada izaberem položaj?
Kako da upravljam pojedinačnim proizvodima nakon kreiranja grupe?
Kako da zaustavim rad svih proizvoda u slučaju nužde?
Kako da se prebacujem između prostorija?
Koliko često moram da menjam baterije?
Koja je optimalna upotreba upravljačke jedinice VELUX Touch?

Dugmad za brze radnje

Da li mogu da definišem više tajmera za ventilaciju?
Kako da privremeno promenim trajanje ventilacije?
Kako da dodelim određene proizvode brzoj radnji Zatvaranje svih proizvoda?
Kako da privremeno uredim brz rad Zatvaranje svih proizvoda?
Kako da izaberem određene proizvode za rad u tihom režimu?

Upravljanje mojim proizvodima

Koliko proizvoda mogu da dodam upravljačkoj jedinici VELUX Touch?
Kako mogu da kopiram sadržaj upravljačke jedinice VELUX Touch?
Kako da dodam kontrolni prekidač (KLI 31x) svom proizvodu?
Kako da upravljačkoj jedinici dodam proizvode koji nisu VELUX?