Kopiranje sa postojeće upravljačke jedinice VELUX Touch (KLR 300)

U ovom članku prikazuje kako možete da kopirate proizvode kojima upravlja postojeća upravljačka jedinica VELUX Touch (KLR 300) da biste dovršili postavljanje nove upravljačke jedinice VELUX Touch.

Pripremite postojeći dvosmerni upravljački panel VELUX Touch KLR 300 za slanje kopije proizvoda na novu upravljačku jedinicu VELUX Touch.
Sledite korake opisane u nastavku:

Na postojećoj upravljačkoj jedinici VELUX Touch

  1. Okrenite upravljačku jedinicu VELUX Touch da biste pristupili odeljku za baterije na zadnjoj strani. Uklonite poklopac odeljka za baterije i pronađite dugme za ključ proizvoda (ikona ključa) na levoj strani.
  2. Pritisnite i zadržite dugme ključa proizvoda dok gledate kako zeleno LED svetlo najpre polako treperi, a zatim se prebacuje na malo brže treperenje.
  3. Otpustite dugme ključa proizvoda za početak slanja kopije.

Sada se vratite na novu upravljačku jedinicu VELUX Touch da biste dovršili prenos i instalaciju proizvoda.
Napomena: prenos proizvoda mora biti dovršen u roku od najviše 2 minuta.

                                                               Dodavanje proizvoda sa postojeće upravljačke jedinice VELUX Touch