Personalizacija upravljačke jedinice VELUX Touch

Saznajte više o različitim opcijama za personalizaciju upravljačkog panela u skladu sa potrebama.

Uređivanje proizvoda
Uređivanje grupa
Pomoć
Uređivanje funkcije Zatvaranje svih proizvoda
Uređivanje funkcije Tihi rad
Izmena opcije tajmera za ventilaciju
Osnovni podaci o upravljačkoj jedinici VELUX Touch
Dodavanje proizvoda
Dodavanje kontrolnog prekidača