Kopiranje sa interfejsa (KLF 200)

U ovom članku prikazuje kako možete da kopirate proizvode kojima upravlja postojeća upravljačka jedinica VELUX sučelje koje se može programirati (KLF 200) da biste dovršili postavljanje nove upravljačke jedinice VELUX Touch.

Pripremite interfejs KLF 200 za slanje kopije proizvoda na novu upravljačku jedinicu VELUX Touch.
Sledite korake opisane u nastavku:

  1. Pronađite interfejs i okrenite ga kako biste pristupili dugmetu za ključ proizvoda (mala ikona ključa) na strani kabla.
  2. Pritisnite i zadržite dugme ključa proizvoda dok gledate kako zeleno LED svetlo najpre polako treperi, a zatim se prebacuje na malo brže treperenje.
  3. Otpustite dugme ključa proizvoda za početak slanja kopije.

Sada se vratite na svoju upravljačku jedinicu VELUX Touch da biste dovršili prenos i instalaciju proizvoda.
Napomena: prenos proizvoda mora biti dovršen u roku od najviše 2 minuta.

Dodavanje proizvoda na novu upravljačku jedinicu VELUX Touch sa interfejsa (KLF 200)