Kopiranje sa kontrolne jedinice (KLC 410)

U ovom članku se prikazuje kako da dodate proizvode kojima upravlja kontrolna jedinica (KLC 410) sa prekidačem bez napona kako biste dovršili postavljanje nove upravljačke jedinice VELUX Touch.

Pripremite proizvode koje želite da dodate na novu upravljačku jedinicu VELUX Touch.
VAŽNO: ako se kontrolna jedinica upotrebljava samo sa prekidačem bez napona, potrebno je najpre dodati kontrolni prekidač KLI da bi se omogućila integracija upravljačke jedinice VELUX Touch.

Kontrolna jedinica KLC 410 uparena sa kontrolnim prekidačem (KLI 31x)

  1. Sledite uputstva: Kopiranje sa postojećeg kontrolnog prekidača (KLI 31x)

Kontrolna jedinica KLC 410 uparena sa upravljačkim panelom (KLR 200)

  1. Sledite uputstva: Kopiranje sa postojećeg upravljačkog panela (KLR 200)

Kontrolna jedinica KLC 410 koja se koristi samo sa prekidačem bez napona

  1. Pronađite svoju kontrolnu jedinicu i dugme RESET (oznaka crvene tačke na strani kabla).
  2. Pritisnite i zadržite dugme RESET 10 sekundi da biste resetovali sva prethodna uparivanja.
  3. Uparite kontrolni prekidač KLI sa kontrolnom jedinicom: na kontrolnom prekidaču KLI kratko pritisnite dugme za uparivanje (ikona sa dva kruga) pomoću predmeta sa oštrim vrhom.
  4. Postavite kontrolnu jedinicu u režim uparivanja: na kontrolnom prekidaču KLI kratko pritisnite dugme postavki (ikona zupčanika) pomoću predmeta sa oštrim vrhom.
  5. Dodajte prekidač bez napona: pritisnite dugme za otvaranje/gore ili dole/zatvaranje na prekidaču bez napona.

Sada se vratite na svoju upravljačku jedinicu VELUX Touch da biste dovršili prenos i instalaciju proizvoda. Sledite uputstva: Kopiranje sa postojećeg kontrolnog prekidača (KLI 31x)