Kopiranje proizvoda nije uspelo.

Kopiranje proizvoda nije uspelo.

Nažalost, nije bilo moguće obaviti kopiranje proizvoda.

Budući da uzroci mogu biti različiti, upoznajte se sa zahtevima navedenim u nastavku pre nego što ponovo započnete kopiranje.

  1. Uvek proverite da li postojeća upravljačka jedinica može da upravlja proizvodima koje želite da kopirate na VELUX Touch pre nego što započnete pripremu za postupak kopiranja.
  2. Upravljačku jedinicu sa koje želite da kopirate uvek držite fizički blizu (30 – 50 cm) upravljačkoj jedinici VELUX Touch tokom kopiranja.
  3. Uvek skenirajte QR kod pomoću mobilnog telefona da biste dobili potrebna (detaljna) uputstva za pripremu za postupak kopiranja.
    Napomena: za unapred uparene upravljačke jedinice (KLI 311/KLI 312/KLI 313) uputstva za pripremu za postupak kopiranja su dostupna direktno na upravljačkoj jedinici VELUX Touch.
  4. Uvek dovršite sve korake navedene u uputstvima pre nego što započnete pretraživanje proizvoda putem upravljačke jedinice VELUX Touch.
  5. Uvek započnite pretraživanje proizvoda putem upravljačke jedinice VELUX Touch u roku od najviše 2 minuta nakon dovršetka postupka pripreme za kopiranje proizvoda na postojećoj upravljačkoj jedinici.

Savet: uvek možete pojedinačno dodati proizvode na upravljačku jedinicu VELUX Touch ako imate više upravljačkih jedinica sa kojih kopirate.
Pogledajte odeljak „Personalizacija upravljačke jedinice VELUX Touch” > „Dodavanje proizvoda”.

Pokušajte da ponovo kopirate imajući u vidu prethodno navedene zahteve.