VELUX Obaveštenje o privatnosti

Poštujemo i štitimo Vašu privatnost. U dalјem tekstu možete pročitati o tome kako postupamo sa Vašim ličnim podacima.

Ovo VELUX Obaveštenje o privatnosti („VELUX Obaveštenje o privatnosti“) opisuje postupanje sa podacima koji se pružaju ili prikuplјaju na našim digitalnim platformama, što posetiocu pruža mogućnost pristupa našem mrežnom prisustvu i da koristi naše usluge. Ovo VELUX Obaveštenje o privatnosti u skladu je sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti 2016/679 („GDPR“) i sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasniku Republike Srbije“, br. 87/2018).

VELUX Srbija d.o.o. odgovorna je za prikuplјanje, čuvanje i obradu Vaših ličnih podataka. Naša matična kompanija VELUX A/S registrovana je u Danskoj pod matičnim brojem 30003519, sa sedištem u Aadalsvej 99, DK-2970 Hoersholm.

1. Zakonska osnova za obradu podataka

Kada obrađujemo podatke o ličnosti u vezi sa ugovorom ili potencijalnim ugovorom skloplјenim sa Vama, zakonska osnova za obradu je da je to potrebno za izvršenje našeg ugovora skloplјenog s Vama ili preduzimanje koraka na Vaš zahtev pre sklapanja ugovora. Ako je zakonska osnova za obradu pristanak, imate mogućnost da u bilo kom trenutku povučete Vaš pristanak, kao što je spomenuto u dalјem tekstu, ali to ne utiče na legitimitet obrade od strane VELUX Srbija d.o.o. pre nego što povučete pristanak. Ako delimo lične podatke sa organima za sprovođenje zakona ili drugim organima vlasti, delimo Vaše lične podatke, jer za to imamo zakonsku obavezu.

Lične podatke možemo da obrađujemo i kada je to neophodno u svrhu legitimnih interesa kompanije VELUX Srbija d.o.o, izuzev situacija u kojima takve interese poništavaju vaši interesi ili osnovna ljudska prava i slobode.

2. Naš razlog i svrha prikuplјanja ličnih podataka

Slede glavne kategorije podataka koje prikuplja VELUX Srbija d.o.o. i glavne svrhe prikuplјanja ličnih podataka:

2.1 Kao deo opšteg poslovanja kompanije VELUX

Prikuplјamo lične podatke o pojedincima, klijentima, dobavlјačima (uklјučujući i treća lica pružaoce usluga) i drugim zainteresovanim stranama. Podaci mogu sadržavati ime pojedinca, kontakt podatke i druge informacije neophodne za obavlјanje poslova sa Vama ili Vašom organizacijom.

2.2 Za pomoć kod upita

Možete odlučiti da nam dostavite lične podatke, uklјučujući Vaše ime, adresu e-pošte ili druge podatke za kontakt kada nas kontaktirate telefonom, e-poštom, poštom ili pomoću naših digitalnih platformi. Ovi lični podaci omogućavaju nam da odgovorimo na zahteve za obaveštavanjem o takvim stvarima kao što su proizvodi VELUX, da dogovorimo meru i procenu za ugradnju VELUX proizvoda, ili da organizujemo potreban servis prozora, ili da predstavimo reklamacije pod VELUX garancijom. Podaci se mogu otkriti VELUX A/S ili drugim prodajnim kompanijama VELUX-a, relevantnim nezavisnim instalaterima ili trgovcima kako bismo pomogli klijentima u vezi njihovih upita ili dogovorili usluge ili procenu.

2.3 Klijenti i potencijalni klijenti

Možemo prikuplјati lične podatke klijenata potencijalnih klijenata, uklјučujući ime, kontakt podatke, podatke o plaćanju i kreditnoj kartici, kreditne podatke i druge podatke potrebne za poslovanje sa osobom ili organizacijom. Informacije možemo da otkrijemo prodavcima ili nezavisnim instalaterima i logističkim partnerima radi obrade narudžbine klijenta, uklјučujući organizovanje isporuke VELUX proizvoda klijentu ili pomoć kod upita.

2.4 Poslovni razvoj

Lični podaci koje nam dajete i lični podaci prikuplјeni na našim digitalnim platformama će se koristiti za unapređenje našeg znanja o potrošačima i pokretanje relevantne komunikacije i ponude preko svih dodirnih tačaka koje imate sa nama i VELUX Srbija d.o.o. Lični podaci će se takođe koristiti i za razvoj proizvoda.

2.5 Marketinška svrha

Lične podatke možemo koristiti uz Vaš pristanak, ako je to potrebno, da bismo Vas obavestili o VELUX poslovanju, proizvodima i uslugama. 
U svrhu komunikacije koristimo različite kanale komunikacije za koje ste nam dali saglasnost.

Preduzimamo aktivnosti koje su prilagođene vašim podešavanjima i profilu preko kod mapiramo vaša podešavanja i šaljemo vam prilagođeni marketing u vezi sa proizvodima (kao što su prozori i dodatna oprema) i uslugama putem e-pošte i personalizovanih oglasa na veb-sajtovima VELUX grupe, drugim veb-sajtovima i društvenim mrežama (prenosom ovih ličnih podataka u keširanom obliku ili uz korišćenje jednakih bezbednosnih mera partnerima za oglašavanje u gorenavedene svrhe).

Lične podatke koje prikupljamo na svojim digitalnim platformama koristićemo i za poboljšanje uvida o potrošačima i unapređenje relevantne komunikacije i ponuda putem svih dostupnih načina za stupanje u kontakt sa kompanijom VELUX Srbija d. o.o. Lični podaci će se koristiti i za razvoj proizvoda i usluga putem prikupljanja ličnih podataka posetilaca ili klijenata u okviru anketa.
Za gore navedene svrhe, kreiramo marketing materijale na osnovu vaših kontakt informacija, istorije pregledanja, prodaje i informacija o uslugama pretplate; kao što su ime, adresa, e-pošta, broj telefona, istorija kupovine, jedinstveni identifikatori kao što su ID-ovi kolačića ili ID-ovi uređaja i praćena istorija pregledanja na osnovu ovih ID-ova. Imajte na umu da ova lista nije konačna, jer možemo koristiti sve lične podatke prikupljene u vezi sa vašim interakcijama sa VELUX A/S i njegovim veb-sajtovima, mobilnim aplikacijama, proizvodima i uslugama.

Sprovodimo istraživanje tržišta kako bismo prikupili informacije o tržištu o različitim ciljnim grupama (npr. potrošača, tehničara za instalaciju, distributera, arhitekata, preduzimača) kako bismo bolja razumeli tržišta i njihove potrebe i pružali najbolji odnos cene i kvaliteta, kao i podršku. Istraživanja se obavljaju u samoj kompaniji (jednostavni upitnici, informacije) i poveravaju profesionalnim agencijama za istraživanje u složenijim projektima. Koristiće se kompletan opseg metoda na mreži i van mreže. Lični podaci potrebni za informisanje, pozivanje i pravljenje neophodne poslovne segmentacije ispitanika.  

Ako ne želite da primate nikakve dodatne informacije, u bilo kom trenutku se lako i besplatno možete odjaviti sa liste naše marketinške komunikacije. Link za odjavu možete pronaći na dnu pisama e-pošte ili nas možete kontaktirati e-poštom ili poštom da biste se odjavili. Kada se odjavite od prijema marketinške komunikacije, izbrisaćemo Vaše lične podatke u roku od dva meseca, osim ako Vaše lične podatke ne obradimo u druge svrhe kao što je navedeno u tačkama 2.1-2.9.

2.6 Ankete posetilaca i klijenata

Možemo prikuplјati lične podatke posetilaca digitalnih platformi ili klijenata u sklopu anketa o našim uslugama i proizvodima. Vaše lične podatke pružićemo kompaniji VELUX A/S kako bi VELUX A/S takođe vršio anketiranje. Vaši lični podaci neće biti korišćeni za marketinšku komunikaciju bez Vašeg pristanka.

2.7. Posetioci

Ukoliko želite da posetite naš salon i rezervišete termin ili da učestvujete u otvorenim danima ili izložbama koje povremeno organizujemo, prikupićemo lične podatke za sastanak, a oni će obuhvatati vaše ime, adresu e-pošte, a možda i vaš broj telefona i adresu. Pomoću tih ličnih podataka možemo da vas primimo i pružimo vam pomoć kao što je opisano u odeljku 2.2.

2.8. Obuke za partnere

Organizujemo obuku za različite grupe poslovnih partnera i njihove zaposlene (npr. tehničare za instalaciju, distributere, arhitekte). To radimo kako bismo osigurali njihovu spremnost (pogotovo za instalaciju i prodaju VELUX proizvoda i pružanje saveta o njima), pratili njihovu stručnost i procenjivali znanje koje su stekli.
Obuka može biti stacionarna ili na mreži. Lični podaci koje tražimo u vezi sa aktivnošću neophodni su za sprovođenje obuke i praćenje istorije obuke polaznika.

2.9. Događaji za naše partnere, sportski događaji

Povremeno organizujemo razne manifestacije (npr. sportske događaje, konferencije, izložbe) za partnere. U meri u kojoj je to neophodno za organizaciju ovih događaja i upravljanje potrebnim rezervacijama, obrađujemo lične podatke i, ako je potrebno, takođe ih prenosimo trećim licima koja učestvuju u organizaciji (npr. turističkoj agenciji, osiguravajućoj kući, mestu održavanja sportskog događaja). 
Tokom događaja možemo da napravimo fotografije i video-zapise, koje možemo objaviti na stranicama zajednice, u časopisima, kao i na našem veb-sajtu. Snimci i fotografije na kojima je subjekat podataka predstavljen na prepoznatljiv, jedinstven način koristiće se u skladu sa zakonskim uslovima za upotrebu nečijeg lika.

2.10 Kampanje 

Organizujemo različite kampanje (npr. programe nagrađivanja, kampanje za povraćaj gotovine, lutrije) za različite grupe naših klijenata. Lični podaci koje tražimo u vezi sa aktivnostima neophodni su za sprovedenu kampanju. Pre pristupa aktivnosti prikuplja se pristanak na uslove i odredbe.

2.11 Potencijalni zaposleni i podizvođači

Kada se neko prijavi za posao ili sklopi ugovor sa nama, možemo prikupiti određene podatke kao što su ime, kontakt podaci, podaci o radnoj istoriji, obrazovne diplome, relevantne provere evidencije i informacije o profesionalnim interesima. Ovo se može prikupiti direktno od osobe, od konsultanta za zapošlјavanje i od prethodnih poslodavaca i drugih, uklјučujući reference i javno dostupne izvore. Ove informacije se koriste za informisanje ili pomoć u odluci da li ćemo toj osobi ponuditi posao ili angažovati osobu po ugovoru.

2.12 Usklađivanje sa zakonom

Možemo prikuplјati lične podatke ako to zahteva ili dopušta zakon.
Lični kao i ne-lični podaci koje prikupimo smatraju se poverlјivim i nikada neće biti prodati ili izdati trećim licima, osim izuzetaka navedenih u tačkama 2 i 4.

3. Kako prikuplјamo Vaše lične podatke

Lične podatke koje nam vi dajete prikupljamo kada od nas tražite proizvode, usluge ili informacije, registrujete se kod nas, učestvujete u javnim forumima ili drugim aktivnostima na našim digitalnim platformama, odgovarate na ankete za klijente ili na drugi način komunicirate s nama.
Informacije prikuplјamo pomoću različitih tehnologija kao što su kolačići. 

3.1. Upotreba kolačića 
Informacije prikupljamo putem različitih tehnologija kao što su kolačići. To obuhvata posete našim sajtovima i aplikacijama ili korišćenje naših aplikacija na sajtovima ili platformama trećih lica. Kolačići su male datoteke koje skladište informacije na računaru, mobilnom telefonu ili drugim uređajima osobe. Oni omogućavaju licu koje stavlja kolačić na uređaj osobe da ga prepozna na svim veb-sajtovima, uređajima i/ili sesijama pregledanja. Kolačići imaju mnoge korisne svrhe. Na primer, oni pomažu nama i trećim licima da shvatimo koji deo našeg veb-sajta je najpopularniji, jer nam pokazuju kojim stranicama i funkcijama posetioci pristupaju i koliko vremena provode na stranicama. Više informacija o kolačićima možete pronaći u našoj politici za kolačiće. /link: https://www.velux.rs/nasa-kompanija/privacy-policy 

3.2. Google analitika 

Naš veb-sajt koristi Google analitiku, uslugu veb-analitike koju pruža Google Inc. („Google”). Google analitika koristi kolačiće, što nam omogućava da analiziramo vaše korišćenje veb-sajta. Informacije koje kolačić generiše o vašem korišćenju našeg veb-sajta obično se prenose na Google server u SAD i tamo skladište. Međutim, ako je na veb-sajtu aktivirana anonimizacija IP adrese, Google će prethodno skratiti vašu IP adresu u okviru zemalja članica Evropske unije ili drugih potpisnika Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru. Kompletna IP adresa se samo u izuzetnim slučajevima šalje na Google server u SAD i tamo skraćuje. U ime operatera ovog veb-sajta, Google će koristiti ove informacije za procenu vaše upotrebe veb-sajta, sastavljanje izveštaja o aktivnostima veb-sajta i pružanje drugih usluga u vezi sa korišćenjem veb-sajta i interneta operateru veb-sajta. IP adresa koju pruža Google analitika u okviru Google analitike neće biti objedinjena sa drugim Google podacima. Možete da sprečite skladištenje kolačića u podešavanjima pregledača. Međutim, imajte na umu da, ako to uradite, možda nećete moći da koristite sve funkcije našeg veb-sajta. Pored toga, možete sprečiti Google da prikuplja i obrađuje podatke koje generiše kolačić i koji su povezani sa vašim korišćenjem veb-sajta (uključujući IP adresu) tako što ćete preuzeti i instalirati dodatnu komponentu za pregledač dostupnu na sledećem linku: http://tools.google.com/dlpage. 

3.3. HubSpot 

Koristimo HubSpot, softver kompanije HubSpot Inc., SAD, za marketinške aktivnosti na mreži, kao što je distribucija biltena. Ovaj softver se koristi u kontekstu dolaznog marketinga. On nam pomaže sa statističkim analizama i procenama ponašanja prijavljenih korisnika kako bismo bolje koordinisali marketinšku strategiju i optimizovali sadržaj koji vam pružamo. Koristimo kolačiće. Skladištenje kolačića možete sprečiti u bilo kom trenutku tako što ćete podesiti softver pregledača, izbrisati kolačiće koji su već uskladišteni ili odbiti upotrebu kolačića. Imajte na umu da, ako blokirate kolačiće, možda nećete moći u potpunosti da koristite usluge na našem veb-sajtu. Više informacija potražite u uslovima korišćenja i politici privatnosti kompanije HubSpot Inc. na http://www.hubspot.com/terms-of-service i http://www.hubspot.com/privacy-policy. Ukoliko ne želite da koristimo informacije o vašoj poseti u opisane svrhe, možete i da nam se obratite. Sve informacije koje prikupljamo podležu ovoj politici privatnosti. 

3.4. Ostalo

Veb-obrasci na našem veb-sajtu, okvir za e-poštu koji vam omogućava da nam se obratite u slučaju žalbi, ponuda, saveta itd.

3.5. Linkovi do drugih internet stranica

Ova internet prezentacija sadrži linkove do drugih internet prezentacija (kao što su Facebook, Google+, YouTube, Pinterest) na koje se VELUX Obaveštenje o privatnosti ne primenjuje. Imajte na umu da ne podržavamo druge internet prezentacije i njihov sadržaj. Preporučujemo Vam da pročitate obaveštenja o privatnosti svake internet prezentacije koju posećujete.

4. Delјenje Vaših podataka sa drugim kompanijama

Naša kompanija je deo VELUX Grupe koja posluje širom sveta.

Vaše lične podatke možemo da delimo interno u VELUXGrupi, ali samo ako je to neophodno i da bismo ispunili svrhu u koju obrađujemo vaše lične podatke.Sva pravna lica u okviru VELUX grupe sklopila su međukompanijski sporazum o obradi podataka kojim se obezbeđuje da svi prate iste procedure kada obrađuju lične podatke, tako da se u celoj grupi primenjuje isti stepen bezbednosti.

Možemo i da delimo vaše informacije sa izabranim trećim stranama iz dole navedenih kategorija primalaca:

    • Poslovni partneri, dobavljači i podizvođači sa kojima sarađujemo, na primer usluge isporuke i korisnika, kao i podrška i hosting veb stranica.

    • Provajderi tehnologije, na primer analitika, tehnologije praćenja, tehnologije ciljanja i ponovnog ciljanja i dobavljači pretraživača koji nam pomažu u poboljšanju i optimizaciji naših platformi.

    • Oglašivači i reklamne mreže kojima su potrebni podaci za odabir i prikazivanje relevantnih oglasa vama i drugima, ako ste dali saglasnost.

    • Sajtovi društvenih mreža, ako je potrebno prilikom obrade i ako ste dali svoju saglasnost.

    • Sa drugim trećim stranama kako bismo osigurali sigurnost i sigurnost naših klijenata, zaštitili svoja prava i imovinu radi pridržavanja zakonskih procesa ili u drugim slučajevima ako u dobroj nameri verujemo da je obelodanjivanje obavezno po zakonu.

● Kada kompanije unutar Grupe i treća strana obavlјaju usluge u naše ime, na primer, isporuku paketa i korisničku službu. Ovim kompanijama je zabranjeno korišćenje Vaših ličnih podataka u svrhe drugačije od onih koje mi tražimo ili koje su zakonom propisane.

● Kada lične podatke delimo sa kompanijama unutar Grupe i trećim stranama da bismo obezbedili sigurnost i bezbednost naših klijenata, zaštitili naša prava i imovinu da bi se pridržavali pravnih procesa ili u drugim slučajevima ako u dobroj veri verujemo da zakon zahteva obelodanjivanje.

● Kada nam dozvolite da delimo Vaše lične podatke sa trećim stranama, kao što su:

             o     Odluka da delite Vaše lične podatke sa pažlјivo odabranim kompanijama kako bi mogle da Vam šalјu ponude i promocije u vezi sa njihovim proizvodima i uslugama
             o     Upućivanje da delimo Vaše lične podatke sa internet prezentacijama ili platformama trećih strana, kao što su internet prezentacije društvenih mreža.

   • Kompanije u okviru VELUX grupe ili treće strane koje rukovode digitalnim platformama i alatkama u ime naše kompanije kako bi pružile usluge u vezi sa našim aktivnostima (npr. program prikupljanja bodova, kampanja za povraćaj gotovine, lutrije, obuka) ili nam omogućile da budemo u kontaktu sa vama. 
   • Treća lica koja fotografišu i snimaju video-zapise u ime naše kompanije, kao što su pobednici lutrija, donatori i učesnici obuka ili događaja. 

Ove kompanije mogu da koriste vaše lične podatke samo u svrhe koje traži naša kompanija ili koje su obavezne u skladu sa zakonom.

Vaši lični podaci se čuvaju na serverima koji se nalaze u Evropskoj uniji.

Kada sarađujemo sa spoljnim pružaocima usluga, sklapamo ugovor o obrađivaču podataka koji se odnosi na obradu vaših ličnih podataka od strane pružalaca usluga. Ovim provajderima usluga je zabranjeno da koriste vaše lične podatke u druge svrhe osim onih koje zahtevamo od nas ili zahteva zakon.

Ako sarađujemo sa spolјnim pružaocima usluga (obrađivačima podataka), zaklјučujemo ugovor o obrađivaču podataka u vezi sa pružaocima usluga koji obrađuju Vaše lične podatke.
Nismo uklјučili spisak svih primalaca ličnih podataka, samo one koji su smešteni van EU, pogledajte niže u odelјku 4.1-4.2. Razlog je taj što smo deo velike, globalno operativne grupe koja radi sa velikim brojem primalaca podataka. Uklјučivanje svih ovih primalaca ne bi doprinelo jasnoći. Takođe ćemo redovno menjati dobavlјače. Stoga bi bilo veliko administrativno opterećenje da se iscrpna lista primalaca ažurira. Takođe bismo morali da ažuriramo svaki put kada dodamo ili uklonimo primaoca, za šta smatramo da bi bio teret za Vas. Stoga smatramo da je davanje liste kategorija primalaca transparentnije i prihvatlјivije za korisnika od uklјučivanja liste ili svih primalaca.

Primaoci izvan EU:  Prilikom korišćenja ili otkrivanja ličnih podataka prenetih iz Evropske unije, koristimo standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Evropska komisija, usvajamo druga sredstva u skladu sa zakonima Evropske unije za obezbeđivanje suštinski ekvivalentnih zaštitnih mera ili dobijamo vaš pristanak. 
 
5. Vaše kontrole i odluke

Obezbeđujemo Vam mogućnost vršenja određenih kontrola i izbora u vezi sa našim prikuplјanjem, korišćenjem i delјenjem Vaših ličnih podataka. 
U skladu sa lokalnim zakonom, Vaše kontrole i izbori mogu uklјučivati:

·       Možete da promenite Vaš izbor u pogledu pretplate, biltena i upozorenja

·       Možete odlučiti da li ćete primati marketinške komunikacije od nas o proizvodima i uslugama za koje mislimo da bi mogli da Vas zanimaju

·       Možete odabrati da li Vaše lične podatke delimo sa drugim kompanijama kako bi oni mogli da Vam pošalјu marketinšku komunikaciju o njihovim proizvodima i uslugama

·       Možete odabrati da li ćete primati cilјane reklame od reklamnih mreža, razmene podataka, marketinške analitike i drugih pružalaca usluga

·       Možete zatražiti pristup ličnim podacima koje čuvamo o Vama, da ispravite netačne ili nepotpune podatke, a u određenim okolnostima možete tražiti da se podaci koje čuvamo o Vam prebace na drugog kontrolora, da ih ograničimo ili izbrišemo iz naše evidencije (prava kao osobe). Možete se izjasniti i protiv naše obrade Vaših ličnih podataka.

·       Možete upotrebiti Vaše kontrole i izbore ili zatražiti pristup ličnim podacima tako što ćete kontaktirati Korisnički servis, lokalno odgovorno lice za privatnost ili sledite uputstva data u komunikaciji koja Vam je poslata. Imajte na umu da ukoliko nam ne dozvolite da prikuplјamo Vaše lične podatke, može se dogoditi da ne budemo u stanju da Vam isporučimo određene proizvode i usluge , a neke od naših usluga možda neće moći da uzmu u obzir Vaša interesovanja i sklonosti. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa konkretnim ličnim podacima o Vama  koje obrađujemo ili čuvamo, molimo da kontaktirate korisničku službu na telefon 011 20 57 500 ili lokalno odgovorno lice za privatnost (licnipodaci@velux.com).

Odgovorićemo na Vaš zahtev da iskoristite bilo koja od Vaših prava u roku od mesec dana, ali imamo pravo da produžimo ovaj period za dva meseca. Ako produžimo period odgovora, obavestićemo Vas u roku od mesec dana od Vašeg zahteva.
 
6. Sigurnost, integritet i zadržavanje podataka

Sigurnost, integritet i poverlјivost Vaših ličnih podataka za nas su izuzetno važni. Implementirali smo tehničke, administrativne i fizičke mere zaštite koje su dizajnirane da zaštite Vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, korišćenja i modifikacije. Povremeno preispitujemo naše bezbednosne postupke kako bismo razmotrili odgovarajuću najsavremeniju tehnologiju i metode. Imajte na umu da, uprkos našim najbolјim naporima, nijedna bezbednosna mera nije savršena ili neprobojna.
Vaše lične podatke zadržaćemo tokom vremena potrebnog za ispunjavanje cilјeva navedenih u ovom VELUX Obaveštenju o privatnosti, osim ako zakon ne zahteva ili dozvolјava duži vremenski period zadržavanja. Mi ćemo rutinski osvežavati informacije kako bi osigurali njihovu ažurnost.

8. Izmene ovog VELUX Obaveštenja o privatnosti

S vremena na vreme možemo da izmenimo ovo VELUX Obaveštenje o privatnosti da bi se prilagodili najnovijim tehnologijama, industrijskim praksama, regulatornim zahtevima ili u druge svrhe. Sve vreme ćemo objavlјivati najnoviju verziju na našim digitalnim platformama. Zbog toga Vam savetujemo da redovno čitate Obaveštenje o privatnosti. Ako to zahteva važeći zakon, zatražićemo Vaš pristanak.

9. Komentari i pitanja

Ako imate komentar ili pitanje u vezi sa ovim VELUX Srbija d.o.o Obaveštenjem o privatnosti, molimo Vas da kontaktirate VELUX Srbija d.o.o. korisnički servis na tel. 011 20 57 500 ili e-mail licnipodaci@velux.com.
Možete uložiti žalbu zbog načina na koji obrađujemo Vaše lične podatke. Možete nas kontaktirati koristeći kontakt podatke navedene na kraju ovog Obaveštenja o privatnosti. Ako je uložena žalba, ime i podaci za kontakt podnosioca žalbe moraju biti dostavlјeni VELUX Srbija d.o.o.. Mi ćemo razmotriti žalbu i odgovoriti u roku od mesec dana. Ako smatrate da nismo uspeli da rešimo žalbu na zadovolјavajući način, možete da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, tel. 011 3408 900,  e-mail: office@poverenik.rs.

Poverenik za informacije od javnog značaja I zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralja Aleksandra 15
11120 Beograd
Tel: +38111 3408 900 
E-mail: office@poverenik.rs 
https://www.poverenik.rs/sr/

10. Kontakt podaci

Ova internet prezentacija je u vlasništvu i pod upravom VELUX Srbija d.o.o..
VELUX Srbija d.o.o. je registrovana u Srbiji , PIB 100220846 a sedište se nalazi u Bulevaru oslobođenja 301, Beograd.
VELUX Srbija d.o.o. možete kontaktirati slanjem pošte na adresu sedišta kompanije, e-mailom na licnipodaci@velux.com ili telefonom na broj 011 20 57 500.
Ovo Obaveštenje o privatnosti je poslednji put ažurirano u 25.11.2021. godine.