VELUX Obaveštenje o privatnosti

Poštujemo i štitimo Vašu privatnost. U dalјem tekstu možete pročitati o tome kako postupamo sa Vašim ličnim podacima.

Ovo VELUX Obaveštenje o privatnosti („VELUX Obaveštenje o privatnosti“) opisuje postupanje sa podacima koji se pružaju ili prikuplјaju na našim digitalnim platformama, što posetiocu pruža mogućnost pristupa našem mrežnom prisustvu i da koristi naše usluge. Ovo VELUX Obaveštenje o privatnosti u skladu je sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti 2016/679 („GDPR“) i sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasniku Republike Srbije“, br. 87/2018).

VELUX Srbija d.o.o. odgovorna je za prikuplјanje, čuvanje i obradu Vaših ličnih podataka. Naša matična kompanija VELUX A/S registrovana je u Danskoj pod matičnim brojem 30003519, sa sedištem u Aadalsvej 99, DK-2970 Hoersholm.

1.      Zakonska osnova za obradu podataka

Kada obrađujemo podatke o ličnosti u vezi sa ugovorom ili potencijalnim ugovorom skloplјenim sa Vama, zakonska osnova za obradu je da je to potrebno za izvršenje našeg ugovora skloplјenog s Vama ili preduzimanje koraka na Vaš zahtev pre sklapanja ugovora. Ako je zakonska osnova za obradu pristanak, imate mogućnost da u bilo kom trenutku povučete Vaš pristanak, kao što je spomenuto u dalјem tekstu, ali to ne utiče na legitimitet obrade od strane VELUX Srbija d.o.o. pre nego što povučete pristanak. Ako delimo lične podatke sa organima za sprovođenje zakona ili drugim organima vlasti, delimo Vaše lične podatke, jer za to imamo zakonsku obavezu.

2.     Naš razlog i svrha prikuplјanja ličnih podataka

Slede glavne kategorije podataka koje prikuplja VELUX Srbija d.o.o. i glavne svrhe prikuplјanja ličnih podataka:

2.1 Kao deo opšteg poslovanja kompanije VELUX

Prikuplјamo lične podatke o pojedincima, klijentima, dobavlјačima (uklјučujući i treća lica pružaoce usluga) i drugim zainteresovanim stranama. Podaci mogu sadržavati ime pojedinca, kontakt podatke i druge informacije neophodne za obavlјanje poslova sa Vama ili Vašom organizacijom.

2.2 Za pomoć kod upita

Možete odlučiti da nam dostavite lične podatke, uklјučujući Vaše ime, adresu e-pošte ili druge podatke za kontakt kada nas kontaktirate telefonom, e-poštom, poštom ili pomoću naših digitalnih platformi. Ovi lični podaci omogućavaju nam da odgovorimo na zahteve za obaveštavanjem o takvim stvarima kao što su proizvodi VELUX, da dogovorimo meru i procenu za ugradnju VELUX proizvoda, ili da organizujemo potreban servis prozora, ili da predstavimo reklamacije pod VELUX garancijom. Podaci se mogu otkriti VELUX A/S ili drugim prodajnim kompanijama VELUX-a, relevantnim nezavisnim instalaterima ili trgovcima kako bismo pomogli klijentima u vezi njihovih upita ili dogovorili usluge ili procenu.             

2.3 Klijenti i potencijalni klijenti

Možemo prikuplјati lične podatke klijenata potencijalnih klijenata, uklјučujući ime, kontakt podatke, podatke o plaćanju i kreditnoj kartici, kreditne podatke i druge podatke potrebne za poslovanje sa osobom ili organizacijom. Informacije možemo da otkrijemo prodavcima ili nezavisnim instalaterima i logističkim partnerima radi obrade narudžbine klijenta, uklјučujući organizovanje isporuke VELUX proizvoda klijentu ili pomoć kod upita.

2.4 Poslovni razvoj

Lični podaci koje nam dajete i lični podaci prikuplјeni na našim digitalnim platformama će se koristiti za unapređenje našeg znanja o potrošačima i pokretanje relevantne komunikacije i ponude preko svih dodirnih tačaka koje imate sa nama i VELUX A/S. Lični podaci će se takođe koristiti i za razvoj proizvoda.


2.5 Marketinška komunikacija

Lične podatke možemo koristiti uz Vaš pristanak, ako je to potrebno, da bismo Vas obavestili o VELUX poslovanju, proizvodima i uslugama. Ako ne želite da primate nikakve dodatne informacije, u bilo kom trenutku se lako i besplatno možete odjaviti od naše marketinške komunikacije. Link za odjavu možete pronaći na dnu pisama e-pošte ili nas možete kontaktirati e-poštom ili poštom da biste se odjavili. Kada se odjavite od prijema marketinške komunikacije, izbrisaćemo Vaše lične podatke u roku od dva meseca, osim ako Vaše lične podatke ne obradimo u druge svrhe kao što je navedeno u tačkama 2.1-2.9.


2.6 Ankete posetilaca i klijenata

Možemo prikuplјati lične podatke posetilaca digitalnih platformi ili klijenata u sklopu anketa o našim uslugama i proizvodima. Vaše lične podatke pružićemo kompaniji VELUX A/S kako bi VELUX A/S takođe vršio anketiranje. Vaši lični podaci neće biti korišćeni za marketinšku komunikaciju bez Vašeg pristanka.


2.7 Potencijalni zaposleni i podizvođači

Kada se neko prijavi za posao ili sklopi ugovor sa nama, možemo prikupiti određene podatke kao što su ime, kontakt podaci, podaci o radnoj istoriji, obrazovne diplome, relevantne provere evidencije i informacije o profesionalnim interesima. Ovo se može prikupiti direktno od osobe, od konsultanta za zapošlјavanje i od prethodnih poslodavaca i drugih, uklјučujući reference i javno dostupne izvore. Ove informacije se koriste za informisanje ili pomoć u odluci da li ćemo toj osobi ponuditi posao ili angažovati osobu po ugovoru.


2.8 Usklađivanje sa zakonom

Možemo prikuplјati lične podatke ako to zahteva ili dopušta zakon.

Lični kao i ne-lični podaci koje prikupimo smatraju se poverlјivim i nikada neće biti prodati ili izdati trećim licima, osim izuzetaka navedenih u tačkama 2 i 4.


3.     Kako prikuplјamo Vaše lične podatke

Lične podatke koje nam vi dajete prikupljamo kada od nas tražite proizvode, usluge ili informacije, registrujete se kod nas, učestvujete u javnim forumima ili drugim aktivnostima na našim digitalnim platformama, odgovarate na ankete za klijente ili na drugi način komunicirate s nama.

Informacije prikuplјamo pomoću različitih tehnologija kao što su kolačići. Pozivamo se na našu Politiku o kolačićima.

3.1 Linkovi do drugih internet stranica

Ova internet prezentacija sadrži linkove do drugih internet prezentacija (kao što su Facebook, Google+, YouTube, Pinterest) na koje se VELUX Obaveštenje o privatnosti ne primenjuje. Imajte na umu da ne podržavamo druge internet prezentacije i njihov sadržaj. Preporučujemo Vam da pročitate obaveštenja o privatnosti svake internet prezentacije koju posećujete.


4.     Delјenje Vaših podataka sa drugim kompanijama

Nećemo deliti Vaše lične podatke osim u nekoliko situacija, uklјučujući:

Kada kompanije unutar Grupe i treća strana obavlјaju usluge u naše ime, na primer, isporuku paketa i korisničku službu. Ovim kompanijama je zabranjeno korišćenje Vaših ličnih podataka u svrhe drugačije od onih koje mi tražimo ili koje su zakonom propisane.

Kada lične podatke delimo sa kompanijama unutar Grupe i trećim stranama da bismo obezbedili sigurnost i bezbednost naših klijenata, zaštitili naša prava i imovinu da bi se pridržavali pravnih procesa ili u drugim slučajevima ako u dobroj veri verujemo da zakon zahteva obelodanjivanje.

Kada nam dozvolite da delimo Vaše lične podatke sa trećim stranama, kao što su:

o     Odluka da delite Vaše lične podatke sa pažlјivo odabranim kompanijama kako bi mogle da Vam šalјu ponude i promocije u vezi sa njihovim proizvodima i uslugama

o     Upućivanje da delimo Vaše lične podatke sa internet prezentacijama ili platformama trećih strana, kao što su internet prezentacije društvenih mreža.

Ako sarađujemo sa spolјnim pružaocima usluga (obrađivačima podataka), zaklјučujemo ugovor o obrađivaču podataka u vezi sa pružaocima usluga koji obrađuju Vaše lične podatke.

Nismo uklјučili spisak svih primalaca ličnih podataka, samo one koji su smešteni van EU, pogledajte niže u odelјku 4.1-4.2. Razlog je taj što smo deo velike, globalno operativne grupe koja radi sa velikim brojem primalaca podataka. Uklјučivanje svih ovih primalaca ne bi doprinelo jasnoći. Takođe ćemo redovno menjati dobavlјače. Stoga bi bilo veliko administrativno opterećenje da se iscrpna lista primalaca ažurira. Takođe bismo morali da ažuriramo svaki put kada dodamo ili uklonimo primaoca, za šta smatramo da bi bio teret za Vas. Stoga smatramo da je davanje liste kategorija primalaca transparentnije i prihvatlјivije za korisnika od uklјučivanja liste ili svih primalaca.

Primaoci izvan EU:

4.1 HubSpot

Mi koristimo HubSpot, softver kompanije HubSpot Inc., iz SAD, za naše marketinške aktivnosti na internetu, kao što je distribucija biltena. Ovaj softver se koristi u kontekstu dolaznog marketinga i pomaže nam u statističkim analizama i procenama ponašanja prijavlјenog korisnika, tako da možemo bolјe da koordiniramo našu marketinšku strategiju i optimizujemo sadržaj koji Vam dostavimo. Koriste se kolačići. Za više informacija, molimo pogledajte Uslove korišćenja i obaveštenje o privatnosti HubSpot Inc. na http://www.hubspot.com/terms-of-service i http://www.hubspot.com/privacy-policy . Sve informacije koje prikuplјamo podložne su ovom obaveštenju o privatnosti. HubSpot je podložan EU-SAD TRUSTe i Švajcarsko-američkom okviru zaštite privatnosti (Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks).

4.2 Live chat

Ova internet prezentacija koristi Userlike softver za čet uživo iz oblasti Modular Skylight Systems, pre svega za profesionalne grupe klijenata (npr. arhitekte, zanatlije, programere). Userlike koristi kolačiće za zadržavanje sadržaja četa tokom pregledavanja sajta i za povezivanje s istim operaterom kad god je to moguće. Prikuplјeni podaci se neće koristiti za ličnu identifikaciju posetioca ove veb stranice i neće se spajati sa ličnim podacima o nosiocem pseudonima, osim ako se lični podaci ne daju dobrovolјno prilikom korišćenja alata za čet uživo. Ovde ćete pronaći Politiku o privatnosti za Userlike: https://www.userlike.com/en/privacy_. Userlike je podložan EU-SAD TRUSTe i Švajcarsko-američkom okviru zaštite privatnosti.

 

5.     Vaše kontrole i odluke

Obezbeđujemo Vam mogućnost vršenja određenih kontrola i izbora u vezi sa našim prikuplјanjem, korišćenjem i delјenjem Vaših ličnih podataka. 

U skladu sa lokalnim zakonom, Vaše kontrole i izbori mogu uklјučivati:

  • ·       Možete da promenite Vaš izbor u pogledu pretplate, biltena i upozorenja
  • ·       Možete odlučiti da li ćete primati marketinške komunikacije od nas o proizvodima i uslugama za koje mislimo da bi mogli da Vas zanimaju
  • ·      Možete odabrati da li Vaše lične podatke delimo sa drugim kompanijama kako bi oni mogli da Vam pošalјu marketinšku komunikaciju o njihovim proizvodima i uslugama
  • ·       Možete odabrati da li ćete primati cilјane reklame od reklamnih mreža, razmene podataka, marketinške analitike i drugih pružalaca usluga
  • ·       Možete zatražiti pristup ličnim podacima koje čuvamo o Vama, da ispravite netačne ili nepotpune podatke, a u određenim okolnostima možete tražiti da se podaci koje čuvamo o Vam prebace na drugog kontrolora, da ih ograničimo ili izbrišemo iz naše evidencije (prava kao osobe). Možete se izjasniti i protiv naše obrade Vaših ličnih podataka.
  • ·       Možete upotrebiti Vaše kontrole i izbore ili zatražiti pristup ličnim podacima tako što ćete kontaktirati Korisnički servis, lokalno odgovorno lice za privatnost ili sledite uputstva data u komunikaciji koja Vam je poslata. Imajte na umu da ukoliko nam ne dozvolite da prikuplјamo Vaše lične podatke, može se dogoditi da ne budemo u stanju da Vam isporučimo određene proizvode i usluge , a neke od naših usluga možda neće moći da uzmu u obzir Vaša interesovanja i sklonosti. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa konkretnim ličnim podacima o Vama  koje obrađujemo ili čuvamo, molimo da kontaktirate korisničku službu na telefon 011 20 57 500 ili lokalno odgovorno lice za privatnost (licnipodaci@velux.com).

Odgovorićemo na Vaš zahtev da iskoristite bilo koja od Vaših prava u roku od mesec dana, ali imamo pravo da produžimo ovaj period za dva meseca. Ako produžimo period odgovora, obavestićemo Vas u roku od mesec dana od Vašeg zahteva.

 

6.     Sigurnost, integritet i zadržavanje podataka

Sigurnost, integritet i poverlјivost Vaših ličnih podataka za nas su izuzetno važni. Implementirali smo tehničke, administrativne i fizičke mere zaštite koje su dizajnirane da zaštite Vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, korišćenja i modifikacije. Povremeno preispitujemo naše bezbednosne postupke kako bismo razmotrili odgovarajuću najsavremeniju tehnologiju i metode. Imajte na umu da, uprkos našim najbolјim naporima, nijedna bezbednosna mera nije savršena ili neprobojna.

Vaše lične podatke zadržaćemo tokom vremena potrebnog za ispunjavanje cilјeva navedenih u ovom VELUX Obaveštenju o privatnosti, osim ako zakon ne zahteva ili dozvolјava duži vremenski period zadržavanja. Mi ćemo rutinski osvežavati informacije kako bi osigurali njihovu ažurnost.


7.     Prenos podataka, skladištenje i globalna obrada

Naša kompanija je deo VELUX grupe koja posluje globalno i možemo preneti Vaše lične podatke pojedinačnim kompanijama VELUX ili trećim stranama na lokacijama širom sveta u svrhe opisane u ovom VELUX Obaveštenju o privatnosti. Bez obzira na to gde Vaše lične podatke prenosimo, čuvamo ili obrađujemo, preduzećemo razumne korake da zaštitimo privatnost Vaših ličnih podataka. Pored toga, kada koristimo ili otkrivamo lične podatke prenete iz Evropske unije, koristimo standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Evropska komisija, a primenjujemo druga sredstva prema zakonu Evropske unije za obezbeđivanje esencijalnih ekvivalentnih zaštitnih mera ili dobijamo Vašu saglasnost.

Vaši lični podaci se čuvaju na serverima koji se nalaze u Evropskoj uniji.


8.     Izmene ovog VELUX Obaveštenja o privatnosti

S vremena na vreme možemo da izmenimo ovo VELUX Obaveštenje o privatnosti da bi se prilagodili najnovijim tehnologijama, industrijskim praksama, regulatornim zahtevima ili u druge svrhe. Sve vreme ćemo objavlјivati najnoviju verziju na našim digitalnim platformama. Zbog toga Vam savetujemo da redovno čitate Obaveštenje o privatnosti. Ako to zahteva važeći zakon, zatražićemo Vaš pristanak.


9.        Komentari i pitanja

Ako imate komentar ili pitanje u vezi sa ovim VELUX Obaveštenjem o privatnosti, molimo Vas da kontaktirate VELUX korisnički servis na tel. 011 20 57 500 ili e-mail licnipodaci@velux.com .

Možete uložiti žalbu zbog načina na koji obrađujemo Vaše lične podatke. Možete nas kontaktirati koristeći kontakt podatke navedene na kraju ovog Obaveštenja o privatnosti. Ako je uložena žalba, ime i podaci za kontakt podnosioca žalbe moraju biti dostavlјeni VELUX Srbija d.o.o.. Mi ćemo razmotriti žalbu i odgovoriti u roku od mesec dana. Ako smatrate da nismo uspeli da rešimo žalbu na zadovolјavajući način, možete da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, tel. 011 3408 900,  e-mail: office@poverenik.rs.

10.  Kontakt podaci

Ova internet prezentacija je u vlasništvu i pod upravom VELUX Srbija d.o.o..

VELUX Srbija d.o.o. je registrovana u Srbiji , PIB 100220846 a sedište se nalazi u Bulevaru oslobođenja 301, Beograd.

VELUX Srbija d.o.o. možete kontaktirati slanjem pošte na adresu sedišta kompanije, e-mailom na licnipodaci@velux.com ili telefonom na broj 011 20 57 500.

Ovo Obaveštenje o privatnosti je poslednji put ažurirano u avgustu 2019. godine.