Polisa o poštovanju privatnosti

Poštujemo i štitimo vašu privatnost.U nastavku možete pročitati kako koristimo vaše lične podatke.

 

Ova VELUX Izjava o privatnosti(‘VELUX Privacy Statement’) opisuje tretman podataka koji su dostavljani ili prikupljeni na našim digitalnim platformama, što daje posetiocu mogućnost da pristupi našim sadržajima i koristi naše usluge. Ova izjava o privatnosti VELUX-a je u skladu sa Uredbom EU o opštoj zaštiti podataka 216/679 i danskim zakonom.

VELUX A/S je odgovoran za prikupljanje, čuvanje i obradu vaših ličnih podataka. Naša matična kompanija je VELUX A/S registrovana u Danskoj pod registarskim brojem 30003519 sa registrovanim kancelarijama u Aadalsvej 99, DK-2970 Hoersholm.

 

 1. Zakonska osnova za našu obradu podataka

  Kada obrađujemo podatke u vezi sa ugovorom ili potencijalnim ugovorom sa vama, zakonska osnova za obradu podataka je da je neophodno za izvršavanje našeg ugovora sa vama da preduzmete korake na vaš zahtev pre sklapanja ugovora.

  Ako je zakonska osnova za obradu saglasnost, imate pravo da povučete vašu saglasnost u daljem tekstu u bilo kom trenutku, ali to ne utiče na legitimitet obrade od strane VELUX A/S pre vašeg povlačenja saglasnosti. Ako podelimo lične podatke sa organima za sprovođenje zakona ili drugim državnim organima, delimo vaše lične podatke jer imamo zakonsku obavezu da to učinimo.

 2. Naš razlog i svrha prikupljanja ličnih podataka

Sledeće su glavne kategorije podataka koje je prikupio VELUX A/S i glavne svrhe prikupljanja ličnih podataka:

2.1 Kao deo opšteg VELUX poslovanja

Prikupljamo lične podatke o pojedincima, kupcima, dobavljačima(uključujući pružaoce usluga trećih strana) i druge zainteresovane strane. Podaci mogu uključivati ime pojedinca, kontakt podatke i druge informacije neophodne za obavljanje posla sa vama ili vašom organizacijom.

2.2 Da pomognemo kod upita

Možete izabrati da nam dostavite lične podatke, uključujući vaše ime, mail adresu ili druge podatke za kontakt kada nas kontaktirate putem telefona, e-pošte, pošte ili koristeći naše digitalne platforme. Ovi lični podaci nam omogućavaju da odgovorimo na zahteve za informacijama o predmetima kao što su VELUX proizvodi, potrebnoj veličini proizvoda i instalacionim proizvodima za ugradnju VELUX proizvoda, prijavu servisa prozora ili zahteva za VELUX garancijom. Informacije se mogu otkriti  VELUX A/S ili drugim VELUX prodajnim kompanijama, relevantnim nezavisnim majstorima ili distributerima, kako bismo pomogli kupcima u njihovom upitu ili organizovanju usluga ili ponuda.

2.3 Kupci i potencijalni kupci

Možemo sakupiti lične podatke kupaca i potencijalnih kupaca

2.4 Poslovni razvoj

Lični podaci koje nam pružite i lični podaci prikupljeni na našim digitalnim platformama biće iskorišćeni za poboljšanje našeg uvida u potrošače i za vođenje relevantne komunikacije i ponude u svim kontaktima koje možete imati sa VELUX A/S. Lični podaci će se takođe koristiti za razvoj proizvoda.

2.5 Marketing komunikacija

Mi možemo koristiti lične podatke uz vašu saglasnost, ako je to potrebno, da vas obavestimo o poslovanju, proizvodima i uslugama kompanije VELUX. Ako ne želite da dobijate dodatne informacije, možete se lako i besplatno odjaviti iz naše marketinške komunikacije u svako doba. Možete pronaći link za odjavu na dnu e-pošte, možete da nas kontaktirate putem e-maila ili pošte ili pogledajte kako da se odjavite u odeljku 9. Kada se odjavite od primljene marketinške komunikacije, mi ćemo izbrisati vaše lične podatke u roku od dva meseca, osim ako obrađujemo vaše lične podatke u druge svrhe kako je navedeno u ovom odeljku 2.1 – 2.9.

2.6 Ankete o posetiocima i kupcima

Možemo prikupljati lične podatke posetilaca ili klijenata digitalnih platformi kao deo anketa u vezi sa našim uslugama i proizvodima. Mi ćemo obaviti ankete korišćenjem vaših ličnih podataka nakon što ste dali saglasnost. Vaši lični podaci neće se koristiti za marketinške komunikacije bez vaše saglasnosti.

2.7 Potencijalni zaposleni i izvođači

Kada se osoba prijavi za posao ili zaključi ugovor sa nama, možemo sakupiti određene informacije, kao što su ime, kontakt podaci, informacije o radnpj istoriji, obrazovne diplome, relevantne evidencije o zapisima i informacije o profesionalnim interesima. Ovo se može prikupiti od osobe direktno, od konsultanta za zapošljavanje, od prethodnih poslodavaca i drugih, uključujući reference i javno dostupne izvore. Ove informacije se koriste da nas informišu ili pomognu u odluci da li da osobi ponudimo posao ili zaposlimo lice po ugovoru.

2.8 Pridržavanje zakona

Mi možemo prikupiti lične podatke koji su potrebni ili dozvoljeni zakonom. Lični podaci kao i ostali, prikupljeni sa naše strane smatraju se poverljivim i nikada neće biti prodati ili dati u zakup trećim licima, osim izuzetaka pomenutih u odeljcima 2 i 4.

3.     Kako sakupljamo vaše lične podatke

Sakupljamo lične podatke koje nam pružate kada tražite proizvode, usluge ili informacije od nas, se prijavljujete kod nas, učestvujete na javnim forumima ili drugim aktivnostima na našim digitalnim platformama, odgovarate na ankete kupaca ili na bilo koji drugi način sarađujete sa nama. Sakupljamo informacije putem  različitih tehnologija kao što su kolačići. Mi se pozivamo na našu Politiku o kolačićima.

3.1      Linkovi do drugih veb stranica

Na ovoj veb stranici nalaze se linkovi do drugih veb stranica(kao što su Facebook, Google+, Youtube)na koje se ova VELUX Izjava o privatnosti ne primenjuje. Imajte naumu da ne podržavamo druge veb stranice i njihov sadržaj. Savetujemo vam da pročitate izjave o privatnosti svake veb stranice koju posećujete.

4.        Deljenje podataka sa drugim kompanijama

Nećemo deliti vaše lične podatke osim u nekoliko situacija, uključujući:

 • Kada međugrupa ili treće strane obavljaju usluge u naše ime, na primer isporuke paketa i usluge za kupce. Ovim kompanijama je zabranjeno korišćenje vaših ličnih podataka u svrhu koja nije tražena od nas ili propisana zakonom.
 • Kada delimo lične podatke sa međugrupom i trećim stranama kako bismo osigurali sigurnost naših kupaca, zaštitili naša prava i imovinu da se pridržavamo pravnih procesa ili u drugim slučajevima, ako verujemo u dobro veru da je obelodanjivanje propisano zakonom.
 • Kada nam dozvolite da podelimo vaše lične podatke sa trećim licima, kao što su:
  • Odluka da delite svoje lične podatke sa pažljivo odabranim kompanijama, koje vam mogu poslati ponude i promocije o svojim proizvodima i uslugama.
  • Usmeravanje nas da delimo vaše lične podatke sa trećim stranama ili platformama, kao što su društvene mreže.

Ako sarađujemo sa eksternim pružaocima usluga u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, sklapamo Ugovor o obradi podataka.

4.  Vaše kontrole i izbori

Dajemo vam pravo na određene kontrole i izbore vezane za naše prikupljanje, obradu i deljenje vaših podataka. U skladu sa lokalnim zakonom, vaše kontrole i izbori mogu uključivati:

 • Možete promeniti svoje izbore u smislu pretplata, vesti i upozorenja.
 • Možete izabrati da li želite da primate od nas marketinšku komunikaciju o proizvodima i uslugama za koje smatramo da bi vam mogle biti zanimljive.
 • Možete izabrati hoćemo li deliti vaše lične podatke s drugim društvima kako bi vam ona mogla slati marketinšku komunikaciu o svojim proizvodima i uslugama
 • Možete izabrati želite li primati ciljane oglase mnogih oglašivačkih mreža, razmene podataka, analitike marketinga i drugih pružatelja usluga.
 • Možete zatražiti pristup svojim ličnim podacima koje posedujemo da biste ispravili neispravne ili nepotpune podatke te u određenim situacijama možete  zatražiti brisanje svojih podataka iz naše evidencije (pravo kao osobe). Takođe, možete se usprotiviti obradi svojih ličnih podataka.
 • Možete ostvariti svoje kontrole i izbore ili zatražiti pristup svojim ličnim podacima kontaktiranjem službe za korisnike ili praćenjem uputstava navedenih u  komunikaciji koja vam je poslata. Imajte na umu da vam u slučaju da nam ne dopustite prikupljanje svojih ličnih podataka možda nećemo moći isporučiti  određene proizvode i usluge te neke od naših usluga možda neće moći uzeti u obzir vaše interese i preferencije. Ako imate bilo kakva pitanja o konkretnim  ličnim podacima o vama koje obrađujemo ili čuvamo, kontaktirajte nas na 011/2057 500 ili office-srbija@velux.com.

Na vaš zahtev odgovorićemo u roku od mesec dana, ali imamo pravo na produženje tog perioda na dva meseca. Ako produžimo rok, o tome ćemo vas obavestiti po isteku prvog meseca.

5. Sigurnost, integritet i čuvanje podataka

Sigurnost, integritet i poverljivost vaših informacija izuzetno su nam važni. Naša Grupa je sprovela tehničke, administrativne i fizičke sigurnosne mere koje su osmišljene za zaštitu informacija od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe i izmene. S vremena na vrijeme pregledamo svoje sigurnosne postupke da bismo razmotrili odgovarajuće nove tehnologije i metode. Imajte na umu da, uprkos našim najvećim naporima, nikakve sigurnosne mere nisu savršene ili neprobojne. Vaše ćemo lične podatke čuvati koliko je potrebno za ispunjavanje svrha navedenih u ovoj Polisi o poštovanju privatnosti, osim ako je duži rok čuvanja zakonom propisan ili dopušten. Redovno ćemo ažurirati informacije.

6. Prenos, čuvanje i globalna obrada podataka

Naša kompanija je deo VELUX Grupe koja posluje globalno i može preneti vaše lične podatke pojedinačnim društvima VELUX ili trećim osobama na lokacijama u različitim delovima sveta u svrhe opisane u ovoj Polisi o poštovanju privatnosti. Na svim lokacijama na koje prenosimo ili na kojima čuvamo ili obrađujemo vaše lične podatke preduzećemo razumne mere za zaštitu privatnosti vaših ličnih podataka. Osim toga, pri korištenju ili otkrivanju ličnih podataka poslanih iz Evropske unije pridržavamo se načela E.U-U.S. i Švajcarska-U.S. okvira zaštite (EU-U.S. and the Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks), upotrebljavamo standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Evropska komisija i sprovodimo druge mere prema zakonu Evropske unije radi osiguranja prikladne zaštite ili tražimo vašu potvrdu.

Vaši lični podaci čuvaju se na serverima koji se nalaze u Evropskoj uniji.

7. Izmene ove VELUX Polise o poštovanju privatnosti

S vremena na vreme možemo promeniti ovu VELUX Polisu o poštovanju privatnosti da bismo obuhvatili najnovije tehnologije, prakse u industriji i regulacione zahteve ili zbog drugih svrha. U svakom trenutku, najnovija verzija Polise o poštovanju privatnosti će biti objavljena na našim digitalnim platformama. Stoga preporučujemo da redovno čitate našu Polisu o poštovanju privatnosti. Kada je to po zakonu potrebno, zatražićemo vašu saglasnost.

8. Komentari i pitanja

Ako imate komentar ili pitanje o ovoj VELUX Polisi o poštovanju privatnosti, kontaktirajte VELUX na telefon 011/2057 500 ili email marketing.rs@velux.com.

Možete podneti tužbu na način na koji smo upotrebljavali vaše lične podatke. Možete nas kontaktirati pomoću podataka za kontakt koji su navedeni na kraju ove Polise o poštovanju privatnosti. Ako se podnosi tužba, ime podnositelja tužbe i podaci za kontakt moraju se dostaviti društvu VELUX Srbija d.o.o. Mi ćemo istražiti tužbu i odgovoriti u roku od mesec dana. Ako smatrate da nismo uspeli da rešimo tužbu na zadovoljavajući način, možete podneti tužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11 000 Beograd, telefon 011/ 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs , https://www.poverenik.rs/sr/.

9. Podaci za kontakt 

Ovu stranicu poseduje i vodi VELUX Srbija d.o.o.

VELUX Srbija d.o.o. je registrovana u Srbiji, PIB 100220846, a sedište sa kancelarijama se nalazi na adresi Bulevar oslobođenja 301, 11 040 Beograd. VELUX Srbija d.o.o. vodi obrade podataka.

VELUX Srbija d.o.o. kompaniju možete kontaktirati slanjem pošte na prethodno navedenu poslovnu adresu, e-poštom na marketing.rs@velux.com ili telefonom na broj 011/ 2057 500.

Ova Polisa o poštovanju privatnosti je zadnji put ažurirana u maju 2018.