Kompletan sistem za odimnjavanje u skladu sa evropskim EN normama

 • Otvara se 50 cm u roku od 60 sekundi

 • Nesmetani pogled sa integrisanim motorom 

 • Izgleda kao standardni VELUX prozori za ravne krovove i unutra i spolja 

 • Praktična ventilacija moguća na dodir dugmeta. Dostupan senzor za kišu

Krovni prozor sa odimnjavanjem za ravne krovove

Tip prozora:  Šifra proizvoda:  Objašnjenje:  EN sertifikat: 
CSP  1073Q Dvostruko staklo sa kupolom  EN 12101-2 

Potpuno automatizovani sistem za
odimnjavanje za svaki projekat

Istražite više

Pregled sistema za upravljanje –
šta rade i gde se postavljaju

Sistem za upravljanje KFX 210

Kompletan sistem kontrole
za do 4 GGL/GGU
krovna prozora sa
odimnjavanjem ili 1 CSP
prozor za ravan krov.
Uključuje: KFC 210 +
KFK 100 + KFA 100

    Upravljačka jedinica KFC 210
 • 10 amp.
 • Kontroliše do 4 GGL/
  GGU krovna prozora sa
  odimnjavanjem ili 1 CSP
  prozor za ravan krov za
  odimnjavanje.
    Upravljačka jedinica KFC 220
 • 2 x 10 amp.
 • Kontroliše do 8 GGL/
  GGU krovnih prozora sa
  odimnjavanjem ili 2 CSP
  prozora za ravan krov za
  odimnjavanje.
    Ručni javljač požara KFK 100 
 • Ručni javljač požara
  za aktiviranje
  funkcije
  odimnjavanja.
    Komforan prekidač KFK 200 
 • Zidni prekidač
  koji omogućuje prirodnu
  ventilaciju za
  svakodnevnu udobnost.
     Detektor dima KFA 100 
 • Detektor dima
  za rano otkrivanje
  požara.
     Senzor za kišu KLA 200
 • Zatvara prozor u
  režimu komforne
  ventilacije ako počne kiša.
 • Premošćava se u slučaju požara.

Primenjuje se svuda gde je potrebno odimnjavanje.

Prolazi

Kancelarije i javne zgrade

Fabrike i magacini

Odimnjavanje
za prozore za kose krovove

Često postavljana pitanja (FAQ)

Prozori za ravne krovove sa odimnjavanjem

Istražite više

Odimnjavanje

Šta je EN 12101-2 standard?

Šta je EN 12101-10 standard?

Kako se proizvod označava CE oznakom u skladu sa standardom EN 12101-2?

Da li standard EN 12101-2 obuhvata kose krovove?

Da li VELUX proizvodi za odimnjavanje ispunjavaju najnovije EN standarde za proizvode?

Gde se nalazi dokaz o usaglašenosti sa standardom EN 12101-2?
Kod upotrebe VELUX krovnih prozora, šta bi trebalo naručiti da bi se imao sertifikovan sistem za prirodno odvođenje dima i toplote?

Da li su VELUX prozori za odimnjavanje dostupni u različitim veličinama i varijantama?

Zašto VELUX koristi prozor sa centralnim stožerom koji se otvara pod uglom od 90 stepeni?

Da li je moguće koristiti sistem za odimnjavanje za ventilaciju radi udobnosti?

Kolika je maksimalna površina za ventilaciju koja može da se dobije?

Da li sistem za odimnjavanje ima zaštitu od prekida napajanja?

Kako se ugrađuje VELUX prozor sa odimnjavanjem?

Da li je moguće zameniti prethodno ugrađene VELUX uređaje za odimnjavanje?

Da li je moguće povezati VELUX sistem sa spoljašnjim sistemima alarma?

Da li VELUX nudi usluge u vezi sa odimnjavanjem?

Za koje primene može da se koristi VELUX sistem za odimnjavanje?

Kako mogu da se uporede performanse različitih uređaja za odvođenje dima i toplote?

Kada bi trebalo ugraditi prozor sa odimnjavanjem koji ima deflektor za vetar?

Kada bi trebalo ugraditi prozor sa odimnjavanjem koji nema deflektor za vetar?

Da li VELUX odimnjavanje može da se koristi na ravnim krovovima?