Sistem opšivki otporan na vremenske uslove
EDW ili EDS

Naše opšivke su precizno izrađene tako da savršeno odgovaraju određenoj veličini prozora. Konstruisane su tako da sigurno i efikasno odvode vodu i proizvode se u različitim verzijama kako bi odgovarale specifičnim krovnim pokrivačima.

Standardna ili upuštena ugradnja

VELUX Nova generacija krovnih prozora omogućava dve vrste ugradnje, standardnu i upuštenu ugradnju.

Upuštena ugradnja pruža elegantan, unapređen izgled, ugrađuje se 40 mm dublje u krovnu konstrukciju i pruža arhitektama veću dizajnersku fleksibilnost.

Da biste povećali šanse za postizanje deklarisanih energetskih performansi, preporučujemo ugradnju krovnog prozora sa opšivkom kod upuštene ugradnje.

Imamo veliki izbor opšivki za različite tipove krovnih pokrivača. Ne zaboravite da pogledate uputstvo koje dobijete u kutiji sa opšivkom, kako bi pravilno pripremili krov za ugradnju.


Standardna ugradnja

Upuštena ugradnja

Dodatna izolacija i zaštita
BDX 2000

Optimizujte svoj novi krovni prozor i dobijte energetski još efikasniju i profesionalnu ugradnju. BDX komplet obuhvata izolacioni okvir B1 za dodatnu izolaciju između prozorskog okvira i krova i hidroizolacioni set B3 koji obezbeđuje nepropusnu zaptivku između prozora i krovnog filca. Drenažni oluk B2 odvodi od prozora vodu koja može da prodre kroz krovni pokrivač.

Proizvod za sigurnu ugradnju
BBX 0000

Sprečava prodor toplog i vlažnog vazduha iz unutrašnjosti prostorije u izolaciju(vunu)krovne konstrukcije. Takođe, povećava zaptivenost oko krovnog prozora i smanjuje mogućnost prodora spoljašnjeg vazduha u prostoriju(produvavanje). Parna brana oko krovnog prozora napravljena je iz jednog komada, zavarenih uglova, sa gumenim zaptivačima koji omogućavaju 100% paronepropustljivo rešenje. Lako se i brzo ugrađuje i štiti od pojave kondenzacije. BBX parna brana se integriše sa parnom branom u ostatku krovne konstrukcije(koja se postavlja između vune i gipsa) i na taj način osigurava da termoizolacija(vuna) ostaje suva.

Unutrašnja obloga
LSB/LSC/LSD

Unutrašnju oblogu čine prefabrikovani elementi koji omogućavaju brzu i pravilnu ugradnju. Sačinjena je od novog, vodootpornog materijala koji se lako održava. Dostupna je za sve veličine VELUX krovnih prozora. Sadrži i parnu branu BBX koja sprečava kondenzaciju i produvavanje. U zavisnosti od debljine konstrukcije postoje 3 različite unutrašnje obloge: LSB - za debiljinu konstrukcije do 30 cm; LSC - za debljinu konstrukcije do 40 cm; LSD - za debljinu konstrukcije do 50 cm.