Uvod
Prozor sa središnjim vešanjem ima klasičan i prilagodljiv dizajn koji je proizveden od visokokvalitetnog prirodnog bora sa opcijom unutrašnje završne obrade od borovine sa prozirnim lakom (GLL) ili unutrašnje završne obrade od belog poliuretana (GLU). Pogodan je za ugradnju u krovove pod nagibom između 15° i 90°. Za lako upravljanje preporučuje se da se gornji ram prozora postavi na visini od 1,85–2,20 m iznad poda.

VELUX preporučuje da se svi krovni prozori, uključujući krovne prozore sa solarnim ili električnim upravljanjem, ugrade sa laminiranim staklom ako je ugradnja na visini iznad 2,20 m.

Kosina krova
15o–90o

Karakteristike
  • Ručka za ventilaciju sa filterom za prašinu i insekte – omogućava da svež vazduh uđe u prostoriju dok je prozor bezbedno zatvoren
  • Frikcione opruge – omogućuje lako upravljanje prozorom
  • Krilo se rotira za 180° sa unutrašnje strane – omogućuje lako i praktično čišćenje
  • Reza za fiksiranje – omogućava da se prozor zaključa u dva položaja: 
- na 180° za bezbedno čišćenje spoljašnjeg stakla iz unutrašnjosti prostorije 
- na 5° za dodatnu ventilaciju

Upravljanje
Prozorom se upravlja ručno pomoću ručke pune širine na ventilacionom preklopu duž gornjeg dela krila.

Staklo
Veličina  Opis
(--34) staklo
Neprozirno laminirano unutrašnje okno sa dvostrukim staklom, ojačano spoljašnje staklo. 
(--50) staklo
Ojačano spoljašnje okno sa dvostrukim staklom. 
(--60) staklo
Laminirano unutrašnje okno sa dvostrukim staklom, ojačano spoljašnje staklo sa premazom za lako čišćenje, poboljšano smanjenje buke. 
(--62) staklo  Laminirano unutrašnje okno sa trostrukim staklom, ojačano spoljašnje staklo sa premazom za lako čišćenje i zaštitu od kondenzacije. Pruža poboljšanu U vrednost i smanjenje buke. 
(--66) staklo  Laminirano unutrašnje okno sa trostrukim staklom, ojačano spoljašnje staklo sa premazom za lako čišćenje i zaštitu od kondenzacije. 
(--70) staklo  Laminirano unutrašnje okno sa dvostrukim staklom, ojačano spoljašnje staklo. 
(--70Q) staklo  Laminirano unutrašnje okno sa dvostrukim staklom, ojačano spoljašnje staklo. Pruža zaštitu od provala klase P4A.

Održavanje
Staklo bi trebalo čistiti mekom, čistom krpom koja ne ispušta vlakna ili neabrazivnim sunđerom. Ostatak prozora može da se čisti uobičajenim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. Filter može da se skine i ili opere ili zameni.

Garancija
  • 10 godina VELUX garancije za prozore i opšivke sa termo i hidroizolacionim setom.
  • 3 godine garancije na unutrašnje i spoljašnje roletne, spoljne tende i električne proizvode.

Unutrašnji završni sloj

Obloga
NCS standardna boja (siva): S 7500-N najbliža RAL standardna boja: 7043.

Takođe dostupno: titan-cink, bakar ili drugi tipovi obloga i boja.


Najbolja praksa za ugradnju

Proizvodi za ugradnju koje preporučuje VELUX
Opšivke 
Obloge
Opcije upravljanja
Pojedinačna ugradnja (EDW, EDS)
Kombinovana ugradnja (EKW, EKS)
Unutrašnja obloga (BDX)
Hidroizolacioni set (BFX) obuhvata poprečni drenažni oluk
Parna brana (BBX)
Šipka (ZCT 200)
Produžetak za šipku (ZCT 100)
Set za solarnu konverziju (KSX 100K) može da se postavi kao nadogradnja prozora sa ručnim upravljanjem koji su proizvedeni nakon aprila 1986.

Unutrašnje roletne, tende/spoljašnje roletne
Unutrašnja zaštita od sunca  Tende i spoljašnje roletne  Dodatna oprema 
Roletna za zamračenje – ručna (DKL)
Unutrašnja roletna – ručna (RFL)
Plisirana roletna sa pozicioniranjem u bilo kom položaju – ručna (FHL)
Venecijaner – ručni (PAL)
Duo roletna za zamračenje – ručna (DFD) 
Spoljna tenda – ručna (MHL)
Spoljašnje roletne – ručne (SHL) 
Komarnik – ručni (ZIL)

Tehnički podaci

Imajte u vidu da nisu sve varijante stakla dostupne u svim veličinama.

Veličina  Opcije prozora Spoljašnji ram
Š x V
Vidljivo staklo
e x f
Ivični žleb obloge
k x l
CK02  GZL, GLL, GLU  550 x 778  371 x 583  495 x 719 
CK04  GZL, GLL  550 x 978
371 x 783  495 x 919 
FK06  GZL, GLL, GLU  660 x 1178  481 x 983  605 x 1119 
FK08  GZL, GLL, GLU  660 x 1398  481 x 1183  605 x 1339 
MK04  GZL, GLL, GLU  780 x 978  601 x 783  725 x 565 
MK06  GZL, GLL, GLU  780 x 1178  601 x 983  725 x 1119 
MK08  GZL, GLL, GLU  780 x 1398  601 x 1203  725 x 1339 
MK10  GZL, GLL, GLU  780 x 1600  601 x 1405  725 x 1541 
PK06  GZL, GLL  942 x 1178  763 x 983  887 x 1119 
PK08  GZL, GLL  942 x 1398  763 x 1203  887 x 1319 
SK06  GZL, GLL  1140 x 1178  961 x 983  1085 x 1119 
SK08  GZL, GLL  1140 x 1398  961 x 1203  1085 x 1339 

Poprečni presek/
mere (mm)

Tabela veličina

Tehnički podaci 

Površina za ventilaciju i dnevnu svetlost

Veličina  Ventilacioni preklop – slobodna površina [103mm²]*
Ventilacioni preklop – ekvivalentna površina [103mm²]*
Ventilacija – priručnik za otvoren prozor  [m²]*
Efektivna površina dnevne svetlosti [m²]
CK02  2,8 2,6 0,26 0,22
CK04  2,8 2,6 0,34 0,29
FK06  3,7  3,1  0,54  0,47 
FK08  3,7  3,1 0,66 0,58
MK04  4,5 3,7 0,53 0,47
MK06  4,5 3,7 0,77 0,59
MK08  4,5 3,7 0,81 0,72
MK10  4,5 3,7 0,94 0,85
PK06  6,1  4,6  0,83  0,75 
PK08  6,1  4,6 1,01  0,91 
SK06  7,2 5,6 1,03 0,95
SK08  7,2 5,6 1,25 1,14

*Mereno prema EN 13141-1


Tehnički podaci

Staklo

 Varijanta stakla --50
--55 --60
Prenos toplote, Uw[W/m2K]
1,4
1,3
1,2
Prenos toplote Ug[W/m2K]
1,1
1,1 1,0
Zvučna izolacija, Rw[dB]
29 32 37
Propustljivost vazduha
Klasa 3 Klasa 4 Klasa 4
Prenos svetlosti, Tv  0,81 0,80 0,61
Ukupni prenos solarne energije, g  0,64  0,63 0,30

 Varijanta stakla --70  EN/ISO standard
Prenos toplote, Uw[W/m2K]
1,3 EN ISO 12567-2
Prenos toplote Ug[W/m2K]
1,1 EN 673
Zvučna izolacija, Rw[dB]
35 EN ISO 10140-2
Propustljivost vazduha
Klasa 4 EN 1026
Prenos svetlosti, Tv  0,80 EN 410
Ukupni prenos solarne energije, g  0,63 EN 410