Sistem opšivki otporan na vremenske uslove
EDW ili EDS

Naše opšivke su precizno izrađene tako da savršeno odgovaraju određenoj veličini prozora. Konstruisane su tako da sigurno i efikasno odvode vodu i proizvode se u različitim verzijama kako bi odgovarale specifičnim krovnim pokrivačima.

EDW opšivka

Profilisani krovni pokrivač do 120 mm

EDS opšivka

Ravni krovni pokrivač do 8 mm

Dodatna izolacija i zaštita
BDX 2000

Optimizujte svoj novi krovni prozor i dobijte energetski još efikasniju i profesionalnu ugradnju. BDX komplet obuhvata izolacioni okvir B1 za dodatnu izolaciju između prozorskog okvira i krova i hidroizolacioni set B3 koji obezbeđuje nepropusnu zaptivku između prozora i krovnog filca. Drenažni oluk B2 odvodi od prozora vodu koja može da prodre kroz krovni pokrivač.

Izuzetan unutrašnji završni sloj
LSG 1000 Novo!

Upotrebite naš novi ram za unutrašnju oblogu da biste optimizovali svoju unutrašnju oblogu. Čelični ram za ugradnju C1 formira savršenu strukturu za oblikovanje vaše obloge. Dizajn takođe omogućuje dodavanje dodatnog izolacionog materijala. Sadrži BBX parnu branu C2 koja je 100% paronepropusna i sprečava kondenzaciju.